Links

Goeie Geit

Onder de naam “Goeie Geit” komt De Kaasfabriek met een nieuwe milde geitenkaas op de markt. “Goede Geit” is een geitenkaas van Nederlandse bodem waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan een project van het Lejofonds in Oeganda. Op deze wijze wil De Kaasfabriek haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de “Goeie Geit”: www.goeiegeit.nl

Frank en Anita

Boer Frank en Anita, bekend van de serie “Boer zoekt vrouw” zijn bereid gevonden het ambassadeurschap voor de “Goeie Geit” op zich te nemen. Voor meer informatie over Frank en Anita verwijzen we naar hun website: www.franksfarm.nl

ANBI

De Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2009 het Lejofonds aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (zie anbi.nl). Vanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

GeefGratis

De stichting GeefGratis is de initiatiefnemer achter allegoededoelen.nl, de grootste goede doelen weblog van Nederland. Er is informatie te vinden over vele goede doelen waaronder het Lejofonds. De Stichting GeefGratis levert een belangrijke bijdrage aan goede doelen door gratis professionele internetdiensten ter beschikking te stellen.

Partin

Het Lejofonds is lid van Partin.

Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven. Partin wil het Particulier Initiatief (PI) een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalig particulier initiatief.

In september 2012 heeft tijdens de Partindag de officiële lancering plaatsgevonden van www.kleinegoededoelen.nl. Op deze site laat het kleinschalige particuliere initiatief u de kracht van hun projecten zien.

Vele kleinschalige organisaties, met duizenden vrijwilligers, bieden duurzame en concrete hulp aan mensen in ontwikkelingslanden. Het werk van deze kleine goede doelen in de Internationale Samenwerking is van groot belang voor diegenen, die nog steeds hulp nodig hebben. Op www.kleinegoededoelen.nl is ook een artikel over het Lejofonds te vinden.

Solar Cookers International Network

Het Lejofonds is aangesloten bij het Solar Cookers International Network (voorheen was dit het Solar Cookers World Network).
Dit is een samenwerkingsverband van meer dan 500 NGO’s, bedrijven en instellingen in meer dan 110 landen. Het doel is de gezondheid en het milieu te verbeteren door middel van het verspreiden van solar cooking , water pasteurisatie en het verwerken van levensmiddelen in regio’s waar dit het hardst nodig is.

Het Lejofonds heeft een eigen pagina op de website van Solar Cookers International Network.