Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een samenvattend overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen van het Lejofonds over de verschillende jaren en geven een verantwoording van de ingezette financiele middelen.