Jaarverslag 2020

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
RSIN 815729467
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord


In 2020 ondervinden ook de mensen in Oeganda de gevolgen van de verspreiding van Covid 19. Halverwege maart worden strenge maatregelen afgekondigd. Alles gaat dicht. Scholen worden gesloten. Veel mensen komen ineens zonder werk en inkomen te zitten. In arme gebieden is er niet voldoende te eten.

Halverwege juli worden de maatregelen versoepeld. De anderhalve meter afstand blijft natuurlijk. Maar mensen mogen met mondkapjes terug naar het werk. Taxibusjes mogen met halve bezetting weer passagiers vervoeren.

Van de basisscholen mogen kinderen van de hoogste groep weer naar school. Zij zullen aan het eind van het jaar eindexamen moeten doen. De resultaten zijn van invloed op het kiezen van een school van voortgezet onderwijs.

Het Lejofonds merkt ook de gevolgen van het coronavirus. De afzet van green charcoal stagneert doordat scholen gesloten zijn. We zijn gedwongen de houtskool fabriek tijdelijk te sluiten. Voor de organisatie My Book Buddy organiseren we op de Aunt Kevin nursery and primary school leesclubs zodat leerlingen toch hun leesvaardigheden kunnen ontwikkelen ondanks dat de school gesloten is.

In Nederland worden enkele geplande acties voor het Lejofonds vanwege het coronavirus geannuleerd waardoor er minder inkomsten zijn.

2020, een moeilijk jaar voor veel mensen.


Leo Annyas

Voorzitter Lejofonds2. Organisatie


Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda, officieel de Republiek Oeganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika.

Oeganda is een van de snelst groeiende landen ter wereld. De huidige bevolking van meer dan 40 miljoen mensen zal in 2050 naar verwachting verdubbeld zijn. Het percentage van de Oegandese bevolking dat in stedelijke gebieden woont zal tegen 2040 verdubbeld zijn.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district en het Buikwe district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, op het platteland, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen. Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.

Verder ondersteunt het Lejofonds twee basisscholen.

Bestuur Stichting Lejofonds

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinator in Oeganda Daniel Kibago
Webdesign Christian Annyas

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd.

In 2016 is het NGO certificaat vernieuwd. Het certificaat is nu vijf jaar geldig en wel tot 23 februari 2021. Privacy protocol
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Het privacy beleid van de Stichting Lejofonds is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens. Zie daarvoor het privacyprotocol.3. Informatievoorziening


a. Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website.

In 2020 heeft het Lejofonds vijf nieuwsbrieven uitgebracht.

b. Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2020 korte berichten zijn verschenen over activiteiten van het Lejofonds.

c. Powerpoint presentatie
Op verzoek is in 2016 een Powerpoint presentatie samenegesteld over de activiteiten van het Lejofonds. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken om het Lejofonds onder de aandacht te brengen.

d. Reisverslagen
De bestuursleden van het Lejofonds, Leo en Herma Annyas, reizen gewoonlijk aan het begin van een nieuw jaar af naar Oeganda voor het Lejofonds voor een verblijf van enkele maanden. Ervaringen worden dan neergelegd in reisverslagen die op de website van het Lejofonds worden gepubliceerd.

In nieuwsbrief 49 hebben we aangegeven dat genoemde bestuursleden dit jaar Oeganda niet bezoeken.Een bevriend Belgisch echtpaar, Herman Longin en Ria Coppens, ervaren Oeganda gangers (zij gaan voor de veertigste keer naar Oeganda) zijn bereid gevonden de honneurs waar te nemen. 

Zij zijn in februari drie dagen opgetrokken met coördinator Daniel Kibago en hebben kritisch gekeken naar de projecten en activiteiten van het Lejofonds. Daar hebben zij uitvoerig verslag van gedaan, vergezeld van vele foto’s.  Een neerslag daarvan is opgenomen in nieuwsbrief 50.4. Projecten


4a. Project Goat to Goat
Doel
Het Lejofonds geeft twee geiten en een bok aan geselecteerde families die aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze manier helpt het Lejofonds gezinnen bij het verkrijgen van inkomsten. Hierdoor kan het schoolgeld van een kind betaald worden. Een kind kan naar school waardoor het niet langer kansloos is, maar een toekomst krijgt. Tijdens het verblijf van Leo en Herma in Oeganda, begin 2019 vragen we de leden tijdens een maandelijkse vergadering of zij meer ideeën hebben wat betreft inkomens genererende activiteiten. Dit nadat leden eerder hebben aangegeven dat het lang duurt voordat financieel profijt gehaald wordt uit het geitenproject.

Na een levendige discussie komt men uiteindelijk met een eensluidend voorstel: De mogelijkheid creëren paddenstoelen te kweken. Zie reisverslag 3.2. Naast de geit en de bok ziet men nu ook de paddenstoel staan.

Het lag in de bedoeling in 2020 een project paddenstoelen kweken op te zetten. Door de verminderde inkomsten veroorzaakt door het wegvallen van enkele acties vanwege het coronavirus en de maatregelen rond het coronavirus is besloten dit project uit te stellen naar 2021. 4b. Project Green Charcoal Lejofonds
In alle nieuwsbrieven, gepubliceerd in 2020 is aandacht besteed aan het project GCL (Green Charcoal Lejofonds)

-Uitbreiding “stands”

Er wordt meer houtskool geproduceerd. Daardoor is er behoefte aan meer ‘stands”.waarop geproduceerde briketten kunnen drogen. In 2020 worden daarom nieuwe stands gebouwd.

Daarvoor moesten eerst een aantal bomen gekapt worden. 

– Uitbreiding “factory”Er is ook behoefte aan uitbreiding van het fabrieksgebouw. De productieruimte behoeft uitbreiding en er is meer opslagcapaciteit nodig.  Coördinator Daniel Kibago geeft per tekening aan wat nodig is. De uitbreiding wordt in 2020 gerealiseerd. Binnen worden nieuwe stellingen aangebracht voor het opslaan van zakken houtskool. De opslagruimte, het magazijn, komt daarna vol te liggen met zakken houtskool (green charcoal). -Coronavirus

Het coronavirus is ook van invloed op het project Green Charcoal. De scholen worden gesloten. Zij zijn de belangrijkste afnemers van green charcoal, maar nemen nu geen houtskool meer af. Inkomsten drogen op. 

In april besluiten we de productie van green charcoal stil te leggen. De sluiting van de “factory” zal uiteindelijk tot en met december duren. -Nieuwe afnemers

In 2020 sluiten de volgende scholen zich aan bij het project GCL (Green Charcoal Lejofonds):

Kireka Grammar Primary School Alpha and Omega primary school Goshen nursery and primary school

5. Onderwijs

a. Aunt Kevin nursery and primary school
Vanwege het coronavirus en de daaropvolgende sluiting van scholen komt de Nederlandse organisatie My Book Buddy met een nieuw initiatief de My Book Buddy Reading Clubs. My Book Buddy motiveert die keuze als volgt:

Wereldwijd gaan kinderen niet naar school door het coronavirus. Er is geen geld voor digitale lessen en chronisch gebrek aan leermiddelen om thuis te werken.

Maar lezen in de My book buddy leesclub kan wel. In de buitenlucht en de boeken worden door een persoon bewaard in een leestas.

Wekelijks komen kinderen in groepjes van 10 luisteren naar mooie verhalen en doen mee aan een activiteit die gerelateerd is aan het verhaal. Een van de boeken is een verhaal over corona.  Op verzoek van MY Book Buddy organiseert het Lejofonds in samenspraak met de headmaster Oguu Benedick met veel succes leesclubs op de Aunt Kevin. In de nieuwsbrieven 51, 52, 53 besteden we uitgebreid aandacht aan de leesclubs op de Aunt Kevin.

b. Kisimbizi nursery and primary school
In samenspraak met het Lejofonds wordt voor het nieuwe schooljaar, begin 2020, een nieuwe headmaster benoemd. De headmaster moet zorgen voor een verbetering van de schoolorganisatie die als zwak bestempeld kan worden. De Belgische vrienden Herman Longin en Ria Coppens bezoeken de Kisimbizi nursery and primary school namens het Lejofonds in het begin van het nieuwe schooljaar en hebben langdurig overleg met de headteacher. De eerste indruk is goed. Het Lejofonds heeft in 2019 in overleg met de directeur en het team van de school een schoolwerkplan geschreven. We zijn benieuwd in hoeverre de nieuwe headmaster dit schoolwerkplan in de praktijk brengt. 

Er is contact mogelijk via Facebook.

We stellen de nodige vragen over het schoolwerkplan. We krijgen informatie, maar helaas onvolledig en weinig adequaat. De communicatie verloopt met horten en stoten en komt tot stilstand. Dat is niet acceptabel. 

Er volgt een intensief overleg tussen het Lejofonds en het bestuur van de school over de ontstane situatie. Coördinator Daniel Kibago vertegenwoordigt het Lejofonds bij diverse vergaderingen. De directeur van de Aunt Kevin nursery and primairy school is bereid de headmaster zo nodig van advies te voorzien.

Die gaat daar niet op in. Uiteindelijk trekken we gezamenlijk de conclusie data de headmaster niet de juiste man op de juiste plaats is. Voor het nieuwe schooljaar, startend in 2021 moet de school op zoek gaan naar een nieuwe headmaster.

-Vastenactie Jozefschool
De Jozefschool op Texel houdt jaarlijks een Vastenactie waarbij de opbrengst bestemd is voor het Lejofonds. voor een in overleg vast te stellen doel.  De Jozefschool heeft in het verleden meermalen steun verleend aan de Kismbizi nursery and primary school.  De opbrengst van de Vastenactie is nu bedoeld om ervoor te zorgen dat de Kisimbizi kan beschikken over een fatsoenlijke keukenuitrusting.

De nieuwe headmaster van de Kisimbizi nursery and primary school is op de hoogte gebracht van de Vastenactie van de Jozefschool. Hij stuurt alvast een bedankbrief.

6. Individuele steun

Florence
Dankzij steun van het Lejofonds kon Florence naar school gaan. Toen Florence in P6 zat, voldeed ze niet aan de overgangseisen. P6 overdoen, zag ze niet zitten en wij ook niet. 

Dankzij het Lejofonds is Florence in 2019 gestart op een school voor voorbereidend beroepsonderwijs voor het volgen van een opleiding tot naaister.

Florence doet het goed op school. Men is tevreden over haar. Dat blijkt ook uit de opmerkingen op haar overgangsrapport Florence is erg blij met de geboden kansen en laat dat in een brief weten. Het nieuwe schooljaar in 2020 verloopt helaas anders. Vanwege het coronavirus wordt de school al gauw gesloten. Het wachten is op een heropening.

Batu
Batu, een dove jongen, volgt dankzij het Lejofonds onderwijs vanaf de eerste klas van de primary school.   
In 2020 gaat Batu naar de vijfde klas van het voortgezet onderwijs. Batu schrijft:

“Anyway i want to join university after s.6 in order to achieve my goal.”

Maar ook hier gaat in 2020 de school dicht vanwege het coronavirus.

7. Beleidsplan

Er is een beleidsplan opgesteld voor de periode 2020-2021. Dit beleidsplan is gepubliceerd op de website van het Lejofonds en is te vinden op de pagina “Jaarverslagen”.

8. Financiële verantwoording

9. Waardering

Alle bij het Lejofonds bekende donateurs van 2020 hebben als dank en waardering een certificaat van waardering toegestuurd gekregen.  

Er zijn echter ook donateurs die anoniem zijn. Mochten zij de nieuwsbrief onder ogen krijgen en dit lezen dan is de dank en waardering ook aan hen gericht.