Jaarverslag 2015

Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
NGO Registratienummer 9050

Inhoudsopgave


1. Voorwoord

Ook in 2015 is het Lejofonds voortdurend op zoek geweest naar verdere mogelijkheden de leefomstandigheden van de mensen in het werkgebied in Oeganda te verbeteren. Naast bestaande projecten zijn daarvoor nieuwe projecten gestart, zoals bijvoorbeeld het project Green Charcoal.

Leo en Herma Annyas zijn voor het Lejofonds van 16 januari to 27 maart 2015 naar Oeganda geweest. Hun bevindingen zijn neergelegd in reisverslagen, gepubliceerd op de website van het Lejofonds.

Bijzonder dit jaar is dat Leo en Herma tijdens hun verblijf twee Nederlandse journalisten hebben rondgeleid in Oeganda om de projecten en activiteiten van het Lejofonds te bekijken. Hun bevindingen zijn neergelegd in een hoofdstuk van een boek, getiteld “ Met de beste bedoelingen. Verhalen over mensen die de wereld zélf mooier willen maken”.

In 2015 heeft het Lejofonds de wereld in Oeganda een beetje mooier gemaakt. Dit jaarverslag geeft daarvan een indruk.

Dit alles is mogelijk geworden dankzij de steun van velen.

Wij willen dan ook alle Lejofondsvolgers, sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun interesse in de activiteiten van het Lejofonds en voor alle bijdragen en steun die we mochten ontvangen in 2015.

Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.

Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen.

Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.


Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinatoren
Projecten “Goat to Goat” Daniel Kibago
Vrijwilligers
In Nederland Christian Annyas

In eerdere jaren is hier een andere naam genoemd van iemand die in opdracht van het Lejofonds verschillende taken heeft uitgevoerd Dat is nu niet meer het geval. Het is gebleken dat deze persoon naar eigen goed dunken en interpretatie taken heeft uitgevoerd. Dit houdt in dat hij op slinkse wijze zichzelf heeft bevoordeeld.

In een “meeting” zijn de feiten op tafel gelegd. Feiten zijn feiten en dus is er geen ontkennen aan. De schuldige belooft de schade te herstellen en over te gaan tot terug betalen. Om daar zeker van te zijn en onze zaakjes veilig te stellen, is een advocaat in de arm genomen.

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd. 04

3. Projecten

Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. 


3.1. Projecten “Goat to Goat”

Seeta Nazigo

Het project Goat to Goat in Seeta Nazigo telt 17 families.
Geselecteerde families krijgen van het Lejofonds twee geiten en een bok om mee te fokken. Voorwaarde is dat families uiteindelijk drie beesten terug geven.

In 2015 zijn alle families, op 2 na, zover dat ze drie beesten hebben terug gegeven.

Zes families hebben geiten en bokken verkocht, met toestemming van het Lejofonds, om daarvoor een koe aan te schaffen.


Nkonkonjeru

Het project Goat to Goat in Nkonkonjeru telt nu 28 families. Tijdens hun verblijf in Oeganda hebben Leo en Herma samen met coördinator Daniel Kibago een aantal nieuwe families bezocht om te zien of zij konden voldoen aan de gestelde criteria voor toelating tot het project.

Uiteindelijk zijn vijf families verwelkomd.
Voor deze families zijn geiten en bokken gekocht die tijdens een speciale bijeenkomst zijn uitgegeven.
In 2015 hebben Leo en Herma de leden van de projecten Goat to Goat meerdere keren met de coördinator bezocht, zowel in Seetah Nazigo als Nkonkonjeru.

Tijdens een van de bezoeken werden zij onverwachts en niet voor mogelijk gehouden, getrakteerd op een forse hagelbui. Waar nodig is meegebrachte kleding uitgedeeld. Kinderen weten soms niet wat hen overkomt.

3.2. Project Hygiëne
In Seeta Nazigo loopt een project Hygiëne voor de leden van het project Goat to Goat. In reisverslag 5.1. Schoon, daar krijg je nooit genoeg van doen we verslag van de voortgang.
Met het project Hygiëne willen we de hygiëne in en rond het huis van de leden verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de effecten van inkomensverbeterende projecten teniet wordt gedaan door de kosten veroorzaakt door ziekten vanwege slechte hygiëne en sanitaire voorzieningen.
Leo en Herma bezoeken in maart 2015 vijf families die dringend behoeften hebben aan een goed toilet. Het Lejofonds wil de families ondersteuning geven bij het bouwen van een toilet annex badgelegenheid onder de voorwaarde dat de families zelf een bijdrage leveren.

Alle families geven aan te zorgen voor het graven van een gat wat geen geringe opgave is, want het gat moet 15 meter diep zijn. Daarna kan de bouw beginnen. Inmiddels is voor elke familie een toilet annex badgelegenheid gerealiseerd tot grote vreugde van de gebruikers.

3.3.Project Green Charcoal
In 2015 is het Lejofonds begonnen met het project Green Charcoal in Seeta Nazigo.

De Oegandese organisatie EFA, Eco Fuel Africa, heeft leden van het project een training gegeven waarin geleerd is afval om te zetten in groene houtskool. EFA heeft ook de benodigde materialen geleverd die bekostigd zijn door het Lejofonds.

In nieuwsbrief 30 van mei 2015 en nieuwsbrief 31 van juli 2015 is aandacht besteed aan het productieproces. De nodige ervaringen zijn inmiddels opgedaan. Daarbij zijn ook de nodige knelpunten aan het licht gekomen.

De meeste vrouwen werken dagelijks op het land. Nu moest tijd vrij gemaakt worden voor het project Green Charcoal. Voor een aantal vrouwen blijkt het lastig te zijn voldoende tijd vrij te maken.

Ook is men niet gewend allen een zelfde begintijd van werken aan te houden. Men begint wanneer het uitkomt.

Het blijkt nog niet eenvoudig een goed administratiesysteem te hanteren wanneer een duidelijk overzicht is gegeven van de gewerkte uren, de totale productie en de uiteindelijke verkoop.

Gebleken dat een van de machines te snel defect is waardoor de productie wordt bemoeilijkt.

De coördinator van het Lejofonds bezoekt regelmatig het project om knelpunten te inventariseren en oplossingen voor knelpunten aan te dragen of voor te bereiden.

Verschillende oplossingen zijn ook gelegen in een gedragsverandering van de leden van het project en dat vraagt tijd.

Er zijn dus nog de nodige investeringen nodig om problemen op te lossen en het project vlekkeloos te laten verlopen wat betekent dat de aangesloten gezinnen er een goed inkomen uithalen.

Daarna kan er een project Green Charcoal opgestart worden in Nkonkonjeru.

Voor het project Green Charcoal heeft het Lejofonds met succes een aanvraag ingediend bij de organisatie Fietsen Scoort. Het project is in oktober als één van de tien projecten genomineerd voor een geldprijs van €2500.
Op 28 november 2015 is op de jaarbijeenkomst van Partin, de branche-organisatie van kleine goede doelen de winnaars bekend gemaakt. Het project van het Lejofonds eindigt als tweede en wint daarmee €2500.
3.4.Project Tenten
In reisverslag 3.3. Met behulp van tenten en stoelen gaan kinderen naar school en in nieuwsbrief 30 hebben we aandacht besteed aan het project Tenten in Nkonkonjeru.

Het Lejofonds heeft een aanvraag van een vrouwengroep gehonoreerd om tenten en stoelen aan te schaffen voor verhuur. Met de huuropbrengsten kunnen leden van het project het schoolgeld van de kinderen betalen.
Het project loopt inmiddels. De tenten en de stoelen zijn een aantal keren verhuurd. De prognoses worden nog niet gehaald. Het project heeft meer bekendheid nodig. De leden hebben zich nu verplicht daarvoor meer inspanning te leveren.

4. Onderwijs

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waar het mee samenwerkt. Het Lejofonds ondersteunt al jaren de Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo en de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru.

In 2015 komt daar de Brainstorm uit Mukono bij.

4.1. Kisimbizi primary school


Waterpomp
De Kisimbizi primary school beschikt over een watertank waarin regenwater wordt opgevangen. Het water is niet echt schoon. Vooral in het droge seizoen is er geen water in de tank.

Voor de watervoorziening is de Kisimbizi primary school dan aangewezen op een bron die op 1,5 kilometer van de school gelegen is.
Groepen kinderen halen in de middagpauze onder leiding van een leerkracht water bij de bron. Het pad naar de bron loopt o.a. door een dicht bos, is bezaaid met stenen en is gevaarlijk glad na een regenbui.

Dorpsbewoners maken gebruik van dezelfde bron en willen en nemen voorrang op de kinderen. Door dit alles neemt het water halen veel tijd in beslag, vaak meer dan de omvang van de middagpauze. Daardoor gaat veelal lestijd verloren.
Onderzoek heeft aangetoond dat de aanleg van een waterput op het schoolterrein mogelijk is.

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid.

Het Lejofonds zorgt ervoor dat er in 2015 een waterpomp komt op het schoolterrein.
De waterpomp staat nu op een strategische plek, zodat toezicht mogelijk is vanuit school en na schoolltijd vanuit de woningen van leerkrachten en directeur.

Deze locatie is ook goed toegankelijk voor buurtbewoners. Zij mogen ook gebruik maken van deze nieuwe waterbron tegen een kleine vervgoeding. De gevraagde vergoeding is bedoeld voor de bekostiging van onderhoud van de pomp.

Uniformen
De Kisimbizi primary school is een plattelandsschool. De schoolgaande kinderen komen uit families die onder de armoedegrens leven.

Hoewel ouders geacht worden een uniform voor hun kind te kopen, is de praktijk anders. Ouders hebben er geen geld voor. De kinderen van de Kizsmbizi school dragen geen uniform.

School en kinderen worden erop aangekeken. De school staat als armoedig te boek. Een aantal ouders kijkt er op neer. Een school waar kinderen geen uniform dragen kan niet veel zijn. Daar stuur je je kind niet naar toe. Ook de kinderen op school zelf voelen het gemis van een uniform. Ze voelen zich bekeken en ook wat minderwaardig.

Om hier een eind aan te maken heeft het Lejofonds uniformen laten maken voor de leerlingen.
Via het Lejofonds krijgen de leerlingen van de Kisimbizi primary school ook een rugtas.


Soar Energy Home Box
De Solar Energy Home Box, een product dat altijd en overal elektriciteit oplevert kent al een lange geschiedenis. In augustus 2014 melden we in nieuwsbrief 27 de gift van de Solar Energy Box door de organisatie EcoFoundation.

In oktober 2014 is het vervoer per container naar Oeganda geregeld.
In nieuwsbrief 31 van juli 2015 doen we verslag van de aankomst van de Solar Energy Home Box en de installatie op de eindbestemming, de Kisimbizi primary school.PackH2O
In nieuwsbrief 31 van mei 2015 melden we dat de driehonderd waterrugzakken (PackH2O) die het Lejofonds naar Oeganda heeft gestuurd, zijn aangekomen. We zetten nog eens op een rijtje wat er allemaal aan vooraf is gegaan.

In nieuwsbrief 31, uitgekomen in juli 2015 doen we verslag van de distributie van de waterrugzakken in Nkonkonjery, via de Kisimbiz primary school, maar ook via de leden van het tentenproject en het project Goat to Goat.

In Seeta Nazigo vindt de verspreiding plaats via Gods Glory nursery and primary school en via de leden van het project Goat to Goat. In Mukono worden waterrugzakken uitgedeeld via de Brainstorm school.

Wandversieringen
De kleuterklas van de Kisimbizi primary schoo heeft dankzij het Lejofonds tafeltjes en stoeltjes gekregen. Nu worden ook wandversieringen aangebracht.


Afripads
Aan leerlingen die daar aan toe zijn worden Afripads uitgereikt.
Afripads is een pakketje wasbaar maandverband ontworpen om effectieve en hygiënische menstruele bescherming te bieden voor maximaal één jaar (12 cycli). De Afripads zijn comfortabel, kostenbesparend en milieuvriendelijk.

Zie verder reisverslag 4.4. Gelukkig met Afripads maar het blijft een geheim!Zaden voor voedsel
De organisatie Zaden voor voedsel stelt zaden beschikbaar voor het Lejofonds. Leo en Herma nemen kilo’s zaad mee naar Oeganda. Directeur Spencer krijgt als allereerste zaden voor de schooltuin van de school.

De rest van de zaden wordt verdeeld onder de leden van het project Goat to Goat, zowel in Seeta Nazigo als Nkonkonjeru. Zie verder reisverslag 3.4. Zaden voor voedsel


Ouderbijeenkomst
De ouders willen graag kennis maken met de vertegenwoordigers van het Lejofonds. Zij verzoeken de directeur een ouderbijeenkomst te beleggen.

Ouders spreken waardering uit voor al datgene wat het Lejofonds doet en gedaan heeft voor het Lejofonds. Ze hopen dat het Lejofonds in de toekomst voor computers op school kan zorgen.
Als dank voor alles wat het Lejofonds voor de Kisimbizi primary school heeft gedaan biedt directeur Spencer een haan aan


4.2. Gods Glory nursery and primary school
My Book Buddy
My Book Buddy richt speciale bibliotheken in, op scholen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De kinderen nemen in een speciaal rugzakje wekelijks een door hen zelf gekozen boek mee om thuis te lezen. In 2014 heeft het Lejofonds via Leo en Herma de implementatie van een klassenbibliotheek op Gods Glory nursery and primary school voor My Book Buddy mogen verzorgen. Na een rapportage aan My Book Buddy over de leeservaringen in het eerste jaar is besloten tot uitbreiding van de klassenbibliotheek. Leo en Herma bieden in 2015 namens My Book Buddy een serie nieuwe boeken aan. Daar wordt zeer enthousiast op gereageerd. De leeshonger op Gods Glory is groot.

Afripads
Evenals op de Kisimbizi primary school zorgt het Lejofonds ervoor dat er ook op de Gods Glory nursery and primary school Afripads uitgereikt kunnen worden. Zie ook Terugblik verblijf Oeganda 2015.


Onderhoud
Het Lejofonds heeft in 2014 de gebouwen van de Gods Glory primary school gerenoveerd. Eerder zijn acht nieuwe toiletten gebouwd. Onderhoud is belangrijk. Geld voor onderhoud is er in feite niet. Op een ouderbijeenkomst maakt Leo de ouders duidelijk dat onderhoud van de gebouwen onontbeerlijk is. Het is ook een voorwaarde voor verdere samenwerking. Aan het eind van de bijeenkomst besluiten de ouders gezamenlijk tot een verhoging van het schoolgeld zodat er geld beschikbaar komt voor de post onderhoud.

Financiën
Het Lejofonds heeft in 2015 intensief contact gehad met directeur Stephen van de Gods Glory nursery and primary school om te komen tot een gezond financieel beheer van de school, dit om een eind te maken aan de structurele financiële problemen van de school.

Moeizaam worden vorderingen gemaakt. Tijdens het verblijf in Oeganda is het de bedoeling een sluitende begroting op te stellen. Dit is voor het Lejofonds voorwaarde om de gammele houten gebouwtjes van de kleuterafdeling te vervangen. Veel cijfers komen op tafel. Uiteindelijk blijkt de directeur niet bereid in overleg de laatste cijfers op tafel te leggen.
Zie ook reisverslag 1.2. Valse start


Brainstorm
Coördinator Daniel Kibago brengt Leo en Herma in contact met de Brainstorm school. De directeur van de school zorgt voor een rondleiding. Het maakt indruk te zien hoe de school met beperkte middelen goed onderwijs probeert te geven. Dit is niet eerder gezien. Meegenomen boeken en leermiddelen krijgen nu een plaatsje op de Brainstorm.
Het volledige team wordt gehuld in t-shirts gedoneerd aan het Lejofonds door Simply Fit! Sport en gezondheidscentrum uit Roermond.

5. Ondersteuning personen

Ook in 2014 ondersteunt het Lejofonds verschillende personen en families. Soms is dat eenmalig, soms is dat voor een langere termijn. Vaak is de ondersteuning financieel, soms is het in natura. 


Faizal

Tijdens een bezoek aan een van de leden van het project Goat to Goat in Nkonkonjeru komt een buurvrouw met de dove jongen Faizal aan. Vader is niet in beeld. Moeder heeft het kind gedumpt toen het vijf maanden oud was. De buurvrouw fungeert na als, laten we zeggen, pleegmoeder. Faizal heeft nog nooit een school van binnen gezien. Het Lejofonds zegt steun toe om Faizal onderwijs te laten volgen.

Reisverslag 4.2. is getiteld Faizal gaat naar school. Een hele onderneming. Zoals de titel al aangeeft, komt er heel wat bij kijken voordat Faizal op school zit.

In nieuwsbrief 30 is een filmpje te zien waarin Faizal voor het eerst naar school gaat.

De pleegmoeder van Faizal is lid geworden van het project Goat to Goat en heeft inmiddels twee geiten en een bok gekregen. Daar moeten op termijn inkomsten uit voort komen die het mogelijk maken zelf het schoolgeld voor Faizal te betalen. Om diezelfde reden is zij lid geworden van het project Tenten. Het Lejofonds heeft de aanschaf van tenten mogelijk gemaakt voor verhuur. Ook hier moeten inkomsten uit voortkomen voor de leden.

Farouk

De voorzitter van de projectgroep Goat to Goat vraagt met succes of het Lejofonds ervoor kan zorgen dat de dove jongen Farouk onderwijs kan volgen.

Farouk komt uit een arm gezin. Vader is gehandicapt. Schoolgeld betalen voor Farouk is een onoverkomelijk probleem. In nieuwsbrief 31 doen we onder punt 6. Faizal en Farouk verslag van de eerste schooldag van Falouk.

Fahad
Na de ouderbijeenkomst op de Kisimbizi primary school zien we buiten een jongen zich voortbewegen m.b.v. een stok. Het is Fahad. In een contact met de ouders wordt duidelijk dat de jongen problemen heeft met zijn heup. Geld voor onderzoek in een ziekenhuis is er niet. Het Lejofonds verleent steun. Inmiddels heeft niet alleen een onderzoek plaatsgevonden, maar is Fahad geopereerd waardoor hij van zijn probleem verlost is.

James
Over de dove jongen James is meermalen bericht. Voor het laatst in nieuwsbrief 32.

James heeft dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman afgerond. Op dit moment richt het Lejofonds een werkplaats voor james in zodat een zelfstandig bestaan kan opbouwen. De eerste orders liggen al klaar.

Mrs. Mutesi
Mrs. Mutesi ontmoeten we na de ouderbijeenkomst op de Kisimbizi primary school. Vanwege een triest voorval is zij werkloos geworden. Zie Terugblik verblijf Oeganda 2015. Met de hulp van het Lejofonds kan zij weer een eigen bedrijfje starten, wat succesvol blijkt te zijn.

Jovan
Tijdens een bezoek aan een van de leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo treffen Leo en Herma een doodziek jongetje aan. Oma, die het jongetje opvoedt, vertelt dat ze hem pijnstillers geeft. Er is geen geld voor het bezoek aan het ziekenhuis.

Transport naar het ziekenhuis wordt onmiddellijk geregeld. Jovan krijgt daar direct een bloedtransfusie. Duidelijk is dat iets later ingrijpen fatale gevolgen gehad zou hebben.

Katongole
Eerder heeft het Lejofonds onderwijs mogelijk gemaakt voor de dove jongen Katongole op de dovenafdeling van Bishop Westschool in Mukono. Door omstandigheden is Kantongole van school geraakt. Hij zwerft nu voortdurend door het dorp en bedelt daar om geld. We gaan met Katongole naar de school van James. Mogelijk kan hij daar ook een timmermansopleiding krijgen.
In reisverslag 2.1. Katongole, terug bij af doen we verslag van een uiteindelijk mislukte missie.

James en Dirisa, broertje en zusje van Katongole, zijn van school naar huis gestuurd. Ze dragen geen schoenen en hebben geen uniform. De toegang tot school wordt daarom geweigerd. Dankzij het Lejofonds komen er nieuwe schoenen en uniformen. James en Dirisa kunnen weer naar school.


Hadidja
Sharifa heeft een dochterje, Hadidja.
Eerder heeft het Lejofonds tijdens een ziekte van Hadidja de nodige steun verleend. Zie reisverslag 2.3. Hadija. Dit jaar maakt het Lejofonds onderwijs mogelijk voor Hadidja door het betalen van schoolgeld. Inmiddels bekijken hoe we kunnen zorgen dat Sharifa een eigen bron van inkomsten krijgt.

Sarah
Sarah zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Jaren geleden troffen we Sarah als bananenverkoopstertje slapend op straat aan, een onwenselijkje situatie.

Sarah is wees en woont thuis bij een tante. Destijds was er geen geld genoeg om Sarah naar school te laten gaan.

Het Lejofonds heeft enkele jaren steun gegeven.
Nu Sarah in de tweede zit, zijn er opnieuw financiële problemen, van tijdelijke aard. De overgang naar de derde klas dreigt daardoor geblokkeerd te raken. Met steun van het Lejofonds is dat voorkomen.

Mrs. Scolastica
Mrs. Scolastica is een alleenstaande vrouw. Ze is lid van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo. Ze doet het erg goed in het project. Mrs. Scolastica heeft een zwakke gezondheid. Ze heeft HIV/Aids.

Als ze een maandelijks vergadering niet bezoekt, is er echt iets aan de hand. Mrs. Scolastica is ziek en moet voor behandeling naar het ziekenhuis. Maar daarvoor ontbreekt het geld. Het Lejofonds komt te hulp.

6. Met de beste bedoelingen

Vier dagen hebben Leo en Herma tijdens hun verblijf voor het Lejofonds gezelschap gehad van Guido Castagna en Maaike Jonker. In die dagen hebben Guido en Maaike de projecten en activiteiten van het Lejofonds bekeken. Daarnaast zijn uitvoerige interviews gehouden. Guido en Maaike hebben behalve de initiatieven van het Lejofonds nog 17 andere projecten bezocht in Oost-Afrika om daar verhalen over te schrijven.

Dit alles heeft geleid tot het boek “Met de beste bedoelingen. Verhalen over mensen die de wereld zèlf mooier willen maken”. Het boek is gepresenteerd op 28 november 2014 in Utrecht. Het hoofdstuk over het Lejofonds heeft als titel: “Leo en Herma: alle tijd om te helpen” Zie verder reisverslag 2.2. Met eigen ogen en nieuwsbrief 33.

7. Informatievoorziening

Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website Het Lejofonds heeft in 2015 vier nieuwsbrieven uitgebracht. Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda in 2015 zijn in vijf afleveringen afleveringen 18 reisverslagen gepubliceerd. Het geheel is afgesloten met een terugblik. 
Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op HYPERLINK “http://www.facebook.com/Lejofonds”Facebook, waar ook in 2015 regelmatig korte berichten verschijnen over activiteiten van het Lejofonds, meestal vergezeld van een foto. De berichten op Facebook worden gewoonlijk in de periode tussen twee nieuwsbrieven gepubliceerd.

Hierbij een voorbeeld van een bericht zoals dat gepubliceerd is op 18 oktober 2015. TIMMERMAN JAMES
Volgende week komt er weer een nieuwsbrief van het Lejofonds uit. Daarin uitgebreid aandacht voor James, de dove jongen die dankzij het Lejofonds een opleiding tot timmerman heeft afgerond. Het Lejofonds is nu bezig een werkplaats voor hem te realiseren zodat hij een eigen bestaan kan opbouwen.

YouTube
Er zijn verschillende filmpjes gemaakt over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. De fimpjes zijn te vinden op You Tube. De filmpjes zijn weergegeven in de verschillende nieuwsbrieven en op de Facebookpagina van het Lejofonds.
In 2015 is er een filmpje over Faizal gemaakt.

8. Beleidsplan

Het Lejofonds kent voor 2015 een beleidplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Aangegeven wordt hoe het Lejofonds voorlichting geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd. Het beleidsplan van 2014 zet het beleid van 2013 voort. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten gepland. Voor verdere informatie verwijzen we naar het HYPERLINK “https://lejofonds.nl/beleidsplan-2015/”beleidsplan.

9. Financiële verantwoording

Het Lejofonds heeft in 2015 voor €36.525,59 aan donaties ontvangen. De donaties zijn afkomstig van particulieren, stichtingen, enkele kerken en verschillende scholen. 

 De uitgaven van het Lejofonds in 2015 zijn onder te verdelen in de volgende rubrieken:

1. Bankkosten € 177,-
2. Vervoer € 2.232,-
3. Communicatie € 670,-
4. Projecten € 9.749,-
Goat to Goat € 714,-
Solar lighting € 201,-
Hygiëne €2762,-
Green Charcoal €3328,-
Tenten €2744,-
5. Ondersteuning € 263,-
6. Lejofonds € 994,-
7. Bouwkosten Kisimbizi primary school € 4.268,-
8. Partin, branche-organisatie € 60,-
9. Presentatie Lejofonds € 136,-
Totaal € 21.433,-

ad 2. Sinds 2009 verblijven Leo en Herma Annyas tenminste 1 x per jaar in Oeganda voor het Lejofonds, telkens voor enkele maanden.
Na de eerste vier keer de vliegtickets zelf betaald te hebben, zijn deze kosten nu voor het Lejofonds. Verblijfkosten blijven voor rekening van Leo en Herma Annyas.

ad 5. Zoals uit het jaarverslag blijkt heeft het Lejofonds steun verleend aan een aantal personen door ziekenhuisopnames enkosten van medische behandelingen te betalen. Ook is in een enkel geval de start van een eigen bedrijfje mogelijk gemaakt.

ad 6. Kosten NGO zoals het verplicht aanhouden van een P.O.Box; kosten advocaat voor het samenstellen van verklaringen.

ad 7. Hieronder valt ook de aanleg van de waterpompinstallatie.

Zoals in het jaarverslag staat vermeld heeft de directeur van Gods Glory nursery and primary school niet aan de voorwaarden voldaan, gesteld om vervangende bouw van vier kleuterlokalen mogelijk te maken. Het geld daarvoor is blijven staan.

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door administratiekantoor C. Mulder uit Leeuwarden.

10. Besluit

Het jaarverslag 2015 sluiten we af met een korte terubgblik op 2015 van de coördinator van het Lejofonds, Daniel Kibago.

To the Dutch people

Greetings from Uganda to all the donors of the Lejofonds

This is Daniel Kibago the coordinator of the Lejofonds,

This year we have been able to do much with your support that was mainly aimed at helping people have better livelihood ,over the year much has been done in the fields of.

1.Education where school fees has been paid for some needy especially deaf children, schools have been renovated and equipped with relevant facilities and also advised on proper management.

2.Health where sick people have been facilitated to have medication and also advised on how to live healthy lives.

3.Social economic development where economic empowerment projects have been given to people to improve on their income like the Goat to Goat project where many farmers have continued receiving goats for school fees, and crop production boosting, Tents project for school fees, the green the charcoal project for income generation aimed at improvement the family welfare.

It is also important to note that through helping the community have all the above mentioned projects, there has been skills development in different aspects like management, agriculture, environmental protection, Business and many more.

Finally In the fall of the year we started an initiative of helping one of the long-time supported deaf boy James to live a self-sustaining life by helping him realise a carpentry workshop for income generation and also more skills development.

As the person at the grass root level fulltime, I want to give assurance that with your support the community has not remained the same. We have transformed it and still hope to do more however it’s also important to note that more support is needed to build on what is already there so that in future a ‘wholistic’ transformation is realised and so we now appeal to all our donors and also other people to give more support so that we can meet the Lejofond’s strategic plan.

May God bless you with a prosperous new year

Best regards

Daniel Kibago coordinator Lejofonds