Jaarverslag 2014

02

Inhoudsopgave


Colofon

Stichting Lejofonds
Kerkweg 55, 6105CD Maria Hoop
Tel.0475-851352
www.lejofonds.nl
Facebook + Twitter
leoannyas@gmail.com
Bank of Africa, nr. 012112302
Rabobank, nr. 120185709
K. van K. nr. 37124589
NGO Registratienummer 9050

1. Voorwoord

2014 is een bijzonder succesvol jaar voor het Lejofonds. Dit jaarverslag getuigt daarvan.

In 2014 heeft het Lejofonds veel kunnen betekenen voor de scholen waar het mee samenwerkt. Niet alleen is de gebouwensituatie verbeterd en zijn de voorzieningen toegenomen, er is ook onderwijsinhoudelijk ondersteuning verleend.

“Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.*”


Door de projecten van het Lejofonds in 2014 verbetert de inkomenssituatie en levensomstandigheden van de deelnemende families.

Ook in 2014 is het Lejofonds voortdurend op zoek gegaan naar verdere mogelijkheden de leefomstandigheden van de mensen in het werkgebied te verbeteren.

“Na het beklimmen van een grote heuvel ontdek je dat er nog meer heuvels te beklimmen zijn.*”

De activiteiten van het Lejofonds zijn slechts mogelijk dankzij de steun van velen.

Wij willen dan ook alle Lejofondsvolgers, sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun interesse in de activiteiten van het Lejofonds en voor alle bijdragen en steun die we mochten ontvangen in 2014.


Leo Annyas,

Voorzitter Lejofonds

*Nelson Mandela

2. Organisatie

Doelstellingen
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Werkgebied
Oeganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.
03 Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Centraal Oeganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjero. Het Lejofonds geeft rechtstreekse en kleinschalige hulp aan arme mensen en kwetsbare en gehandicapte kinderen. Daarvoor ontwikkelt het projecten en voert het activiteiten uit die op een duurzame manier de leefomstandigheden en ontplooiingsmogelijkheden van mensen in deze gebieden verbeteren.

Bestuur

Bestuur Stichting Lejofonds
Voorzitter: Leo Annyas
Secr./Penningmeester Herma Annyas
Bestuurslid Wil Slangen
Coördinatoren
Projecten “Goat to Goat” Daniel Kibago
Project Solar Cooking/ Solar Lighting Inensiko Adams
Vrijwilligers
Voor Oeganda Ssensuwa Henry
In Nederland Christian Annyas

NGO certificaat
Het Lejofonds heeft in 2012 het NGO certificaat gekregen waardoor het officieel erkend wordt door de Oegandese overheid en het actief mag zijn, niet alleen in het Mukono-district, maar in heel Oeganda. In 2013 is de geldigheid van het certificaat met drie jaar verlengd. 04

3. Projecten

Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

3.1. Projecten “Goat to Goat”

Seeta Nazigo

05 In en rond Seeta Nazigo voert het Lejofonds twee geitenprojecten uit.
 Dit betreft het oude en eerste geitenproject waarin aan families onder voorwaarden 1 geit is verstrekt.

In het tweede project zijn nieuwe voorwaarden van kracht. Families krijgen hier de beschikking over twee geiten en een bok.

Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda in 2014 zijn beide projecten geëvalueerd. Besloten is om als één project door te gaan. Families uit het eerste project die aan de verscherpte voorwaarden kunnen voldoen zijn overgegaan naar dit project.Van sommige families die verder geen verplichtingen meer hebben aan het project is afscheid genomen.

In het lopende project krijgen de deelnemende families een grotere verantwoordelijkheid. De coõrdinator bezoekt hen minder vaak. Taken van de coördinator worden overgenomen door “zoneleaders”.

In 2014 heeft een eerste familie binnen het project “Goat to Goat”: alle geiten en bokken verkocht om de aanschaf van een koe mogelijk te maken. Inmiddels hebben twee andere families dit voorbeeld gevolgd.

06 Nkonkonjeru

07 In de omgeving van de Kisimbizi primary school loopt nog een ander,klein geitenproject, gestart vanuit en onder leiding van het Lejofonds. Deelnemende families hebben er blijk van gegeven zelf het project in handen te kunnen en willen nemen.

In 2012 valt het besluit dat deze groep onder eigen verantwoordelijkheid doorgaat. Daarbij is het mogelijk dat een afgevaardigde de maandelijkse vergaderingen van een tweede getenproject van het Lejofonds in Nkonkonjeru bijwoont om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Eind 2014 geeft de groep aan nauwere contacten met het Lejofonds te willen. Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda, begin 2015 zal hier overleg over plaats vinden.

In Nkonkonjeru loopt sinds 2013 een tweede geitenproject onder leiding en verantwoordelijkheid van het Lejofonds. Er is veel interesse voor dit project. Het project hanteert in 2014 een wachtlijst.

De vrouwen van de deelnemende families hebben zich in 2014 verenigd in wat zij noemen “Nkonkonjeru Business Ventures Initiave of Women in the “Goat to Goat” Project.

Zij hebben een projectvoorstel bij het Lejofonds ingediend om meer inkomsten te genereren in een kortere tijd. De groep wil graag financiële ondersteuning om de aanschaf van twee grote partytenten en tweehonderd stoelen mogelijk te maken. Deze materialen worden dan verhuurd bij feesten en partijen wat tot de nodige winsten moet leiden.

Gebleken is dat overleg op afstand te moeizaam is om een dergelijk project van de grond te tillen. Verder overleg vindt plaats begin 2015 als Leo en Herma Annyas voor het lejofonds in Oeganda verblijven.

7a

End of year 2014 message coördinator Lejofonds

For this year the Lejofonds has created more impact in the lives of the people of Mukono district, particularly those in Nkokonjeru and Seeta Nazigo,

The impact has been in the areas of education, economic empowerment, ensuring food security in people’s homes and disease prevention.

Capacity building
The Lejofonds managed to do this through
– construction and renovation of schools, that is on the part of education, – construction of boreholes,that is disease prevention,
– distributing goats to more families,that is economic empowerment
– and training of farmers in different aspects of life-which is capacity building.
Because of this the people are so happy an have realized that the Lejofonds has done a lot and that has contributed to improvement in their livelihoods.

The people sent special thanks and greetings to the Dutch people who mobilize resources for the Lejofonds” and also thanked the directors Leo an Herma who always visit Uganda to ensure proper progress of the different implemented projects’.

Daniel Kibago, coördinator of the “Goat to Goat” projects funded by the Lejofonds

3.2.Project Solar Cooking

Bij het project Solar Cooking is er sprake van geïntegreerd zonnekoken. De vrouwen maken gebruik van vier kookmiddelen:
1. een CooKit, een opvouwbare kartonnen doos, aan de binnenkant beplakt met reflecterend aluminiumfolie;
2. een hout besparend fornuisje voor de vroege ochtend, de avond of voor dagen waarop de zon onvoldoende schijnt;
3. een hooimand of hooizak voor het nagaren en warmhouden van het voedsel;
4. een WAPI (Water Pasteurization Indicator).

De ervaring leert dat mensen het liefst een houtbesparend fornuisje willen aanschaffen. Het sluit aan bij hun eigen manier van koken. Het project Solar Cooking gaat uit van geïntegreerd zonnekoken. Deelnemende families zijn dan ook verplicht binnen het project met alle genoemde materialen te werken.

Steeds duidelijker blijkt dat de pan, passend in de Cookit, te klein is. De families zijn over het algemeen groot. De pan, behoren bij de Cookit wordt nu veelal slechts gebruikt voor sausjes.

08 Het Lejofonds heeft nu timmerman James de opdracht gegeven een houten solar box te vervaardigen waarin twee pannen passen. Wanneer dit positieve resultaten oplevert, zal bekeken worden hoe meer solar boxen afgezet kunnen worden.

James is een dove jongen. Door toedoen van het Lejofonds heeft hij een opleiding kunnen volgen tot timmerman. Eind 2014 is James klaar met zijn opleiding. Het Lejofonds zoekt fondsen om ervoor te zorgen dat James een eigen werkplaats kan inrichten.

3.3. Solar Lighting
Het Lejofonds zorgt voor verspreiding van WAKAWAKA solar lampen. De oorspronkelijke prijs van 40.000 shilling per lamp is in 2014 gestegen naar 60.000 shilling. Zonder financiële tegemoetkoming is dit voor de families in het werkgebied van het Lejofonds niet op te brengen.

In 2014 heeft het Lejofonds de beschikking gekregen over extra gelden voor de distributie van solar lampen onder de voorwaarde dat de Kimasa primary school in Jinja daar ook profijt van zal hebben.

In overleg met de directeur van de Kimasa primary school is besloten een solar paneel aan te schaffen voor de school i.p.v. gebruik te maken van solar lampen.. Dit paneel is in november 2014 geïnstalleerd waardoor de negen lokalen van de school nu verlicht kunnen worden.

09 Ouders van de Kimasa primary school en leden van de plaatselijke gemeenschap is de gelegenheid geboden tegen een kleine vergoeding ( ter bevordering van een eigen verantwoordelijkheidsbesef) een WAKAWAKA lamp aan te schaffen.

10 Drie broers van het Karamoja volk uit het Noorden van Oeganda zijn naar Jinja gekomen en hebben zich aangemeld bij een school omdat zij vreselijk graag willen leren. Zij hebben nu ook een WAKAWAKA lamp waardoor zij nu in de gelegenheid zijn ’s avonds te studeren.

In Nkonkonjeru zijn 25 lampen gedistribueerd in de plaatselijke gemeenschap rond de Kisimbizi primary school. Behalve dankbrieven krijgt het Lejofonds een tekening toegestuurd waarin in tot uitdrukking komt dat de solar lampen de mensen letterlijk en figuurlijk verlichting geeft en er een mogelijkheid ontstaat ’s avonds boeken te lezen en te kunnen studeren.

11 Rond de Kisimbizi primary school is een kleine groep mensen uit de plaatselijke gemeenschap verenigd in een geitenproject dat zij in eigen beheer uitvoeren. Het project is oorspronkelijk gestart vanuit het Lejofonds. De voorzitter van deze groep schrijft een bedankbriefje voor de distributie van de solar lampen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er behoefte is aan meer lampen.

12 EcoFoundation, een organisatie die zich inzet om zoveel mogelijk mensen en organisaties toegang tot electriciteit te geven, heeft in 2014,de Solar Energy Home Box gepresenteerd. Dit is een toestel dat de gebruiker op een eenvoudige wijze altijd en overal toegang tot electriciteit geeft. De vierde Solar Energy Home Box is geschonken aan het Lejofonds. Deze box zal ter ondersteuning ingezet worden op een van de scholen waar het Lejofonds mee samenwerkt in Oeganda en waar men verstoken is van electriciteit.

De box is in november 2014 verscheept per container. Begin 2015 zal de box in Oeganda aankomen.

13

4. Onderwijs

Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waar het mee samenwerkt.

Het Lejofonds ondersteunt de Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo en de Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru.


4.1. Gods Glory nursery and primary school
4.1.1. Classroom block 3,4,5

Van de drie lokalen van “classroomblock 3,4,5” van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo staan alleen de muren overeind. Rieten matten fungeren als dekbedekking. Na een regenbui staan de plassen water in het lokaal.

Door toedoen van het Lejofonds worden de lokalen afgebouwd in 2014. Leo en Herma Annyas houden tijdens hun verblijf in 2014 toezicht op de bouw.

Bijgaande foto’s laten de situatie zien voor en na de afbouw.

Oud
14 15

Nieuw
16 17 18

4.1.2. Waterpomp
Voor de watervoorziening is de Gods Glory nursery and primary school (GG) tot begin 2014 aangewezen op een bron die buiten het schoolterrein ligt.

Groepen kinderen halen onder leiding van een leerkracht water bij de bron. Daarvoor moeten zij langs een smal pad een steile heuvel afdalen. Dit pad is na regen glad en gevaarlijk. De bron geeft weinig water waardoor het vullen van de jerrycans veel tijd in beslag neemt.

Dorpsbewoners maken gebruik van dezelfde bron en nemen voorrang op de kinderen. Door dit alles gaat dagelijks een uur lestijd verloren.

Onder toezicht van Leo en Herma Annyas wordt in februari 2014 door toedoen van het Lejofonds op het terrein van GG een waterpomp aangelegd waardoor de school kan voorzien in eigen waterbehoefte.

De schoolkinderen hoeven zich niet langer in onveilige situaties buiten het schoolterrein te begeven. De kinderen volgen lessen op school zonder tijdsverlies.

19 20 21 22

4.1.3. My Book Buddy
23 My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep.

Elke week kiezen de kinderen een boek. Het gekozen boek mag mee naar huis om het daar te lezen. Het Lejofonds heeft met succes een aanvraag bij My Book Buddy ingediend voor Gods Glory nursery and primary school. In overleg met My Book Buddy is besloten dat Leo en Herma Annyas van het Lejofonds voor My Book Buddy de implementatie verzorgen. 


De feestelijke opening van het My Book Buddy project vindt plaats op 6 maart 2014.

24 25 Kinderen die op school een boek hebben uitgekozen kunnen rekenen op grote belangstelling van mede-leerlingen.
26 27 Thuis worden de boeken hardop samen gelezen. Dat is dubbel genieten.

Een rapport van Gods Glory met daarin de eerste ervaringen en reacties van de ouders is gepubliceerd in nieuwsbrief 27.

Nieuwsbrief 28 vermeldt een tweede rapport.

4.1.4. Project Hygiëne
28 Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in 2014 introduceren zij op de Gods Glory nursery and primary school de methode CHAST.

CHAST staat voor Childrens Hygiene and Sanitation Trainng. Het is een nieuw ontwikkelde aanpak voor het bevorderen van goede hygiëne bij kinderen in ontwikkelingslanden. De methode is in 2014 ingevoerd in twee klassen.

Gods Glory heeft een rapport uitgebracht over de ervaringen met de methode. Zie hiervoor nieuwsbrief 28.

29

4.1.5.Leerboeken
Kunnen beschikken over leerboeken voor Engels, Wiskunde, Science en Social Studies is een van de grootste wensen van het team van GG. Het Lejofonds schaft leerboeken aan voor wiskunde.

Het is nu aan de leerkrachten en leerlingen te laten zien dat zij zorgvuldig omgaan met de leerboeken en de boeken uit de bibliotheek in het lopende schooljaar dat duurt tot eind November 2014.Wanneer dat het geval is, is het Lejofonds bereid op zoek te gaan naar fondsen om meer leerboeken aan te kunnen schaffen.

Inmiddels hebben verschillende mensen, ook uit Nederland, Gods Glory nursery and primary school bezocht en kunnen constateren dat er goed met de boeken wordt omgegaan. Het Lejofonds heeft nu besloten op zoek te gaan naar fondsen om ook voor de klassen P3 t/m P7 boeken te kunnen aanschaffen voor de vakken English, Science en Social Studies. Per klas en per vak is daar €80,- mee gemoeid.

30

4.1.6. Avondlessen en spelmateriaal

Onder de titel Een dagje Lejofonds in Oeganda schrijven we dit jaar o.a. over ons bezoek aan GG in de avond. Daar ervaren we dat de internaatskinderen na een zeer lange schooldag ook ‘s avonds lessen moeten volgen, tot tien uur aan toe. In een aantal gesprekken met de directeur en de teamleden maken we duidelijk dat dit een onwenselijke situatie is. Kinderen moeten na een lange schooldag vrij zijn en kunnen spelen.


We hebben vorig jaar spelmateriaal meegenomen. Lang niet alles wordt gebruikt omdat de kennis ontbreekt. We geven dit jaar de nodige uitleg. Ook schaffen we nieuw spelmateriaal aan.

We weten te bewerkstelligen dat de internaatskinderen ‘s avonds kunnen spelen met verantwoord spelmateriaal, wat ook weer een vorm van leren is. Leuke ervaring is dat sommige leerkrachten ‘s avonds terug komen op school om mee te spelen. 


De directeur zegt hier o.a, het volgende over: “These games have attracted a number of more girls in the dormitory”.

Twee kasten worden bestemd voor het opbergen van het spelmateriaal.

Ruimtes en kasten die op slot kunnen, zijn zoveel mogelijk op slot. De directeur beheert de sleutels. Dit betekent dat leerkrachten en/of leerlingen voor elk wissewasje een sleutel moeten vragen bij de directeur.

We weten te regelen dat de spelkasten in eigen beheer komen van de internaatskinderen. Zo lang de kinderen duidelijk maken, dat zij deze verantwoordelijkheid aan kunnen, blijft de situatie zo. 


4.1.7. Kasten
De plaatselijke timmerman heeft voor het My Book Buddy project kasten gemaakt, voor elk lokaal van P1 t/m P7 een kast.

Voor de leesboeken van het Lejofonds, de aangeschafte wiskundeboeken, de meegebrachte leermaterialen laat het Lejofonds kasten maken voor de groepen P3 t/m P7.

31 Kasten voor de diverse lokalen worden uitgeladen en ook stapeldbedden voor de internaatskinderen

4.1.8. End of year report 2014
Na de sluiting van het schooljaar op 2 december 2014 ontvangt het Lejoifonds van de directeur van Gods Glory nursery and primary school een jaarverslag:

“The school academic year has come to the end and Iam happy to present this report to you. This report has been made to give a clear picture of how the school has progressed in this academic year. A lot has been done at the school with the help of our friends the Lejofonds organization.”

Het volledige verslag is hier te lezen.

4.1.9. Financiën Gods Glory
De enige bron van inkomsten voor Gods Glory nursery and primary school is het schoolgeld dat door ouders betaald dient te worden.
Inkomsten en uitgaven moeten op elkaar afgestemd worden. Dat blijkt in de praktijk lang niet altijd het geval. Er is veel overleg met de directeur, het gehele jaar door, over financieel beheer, het werken met een budget, het doen van reserveringen voor onderhoud en het werken met een administratiesysteem. Zie ook reisverslag 8.3. Huis houden in de boekhouding.

32 32b

4.2. Kisimbizi primary school in Nkonkonjery
33 In 2013 maakt het Lejofonds de bouw van een nieuw schoolgebouw mogelijk voor de Kisimbizi primary school. De officiële opening vindt plaats in 2014. Directeur Spencer heeft gewacht tot Leo en Herma Annyas weer in Oeganda zijn voor het Lejofonds. Zij zijn “guest of honor” bij de officiële opening.
33a Directeur Spencer spreekt een dankwoord uit. Hij heeft het voor het Lejofonds op papier gezet.

To Leo and Herma plus the family of Netherland Re: A vote of thanks

Dear Lejofonds,

From the source of my heart, on behalf of the staff, the parents, the community and all pupils of th above named school, we first thank God for having given you a lovely soul you’ve rendered to us.

Secondly, with a very 100% thanks from us, nothing can go beyond the saying, thank you very much Lejofonds headed by Leo and Herma for a spiritual industrious spirit.

So, let God bless all you’ve done for us here and all further more plans, planned to uplift the standard of living to everyone here in the future time. A lot of thanks from the Head Parent and the entire community at large shows “HAPPINESS”.

Lastly, had I not been here, you would n’t done all, thank you to love me as your Ugandan borned person.

Best wishes to you all from Netherland. Amen.

“For God and my country”
Kimera Elijah Spencer

In 2014 zorgt het Lejofonds voor de “finishing touch”. De achterkant van de school wordt geverfd. Tussen twee leslokalen wordt een houten schuifwand aangebracht. 34 In opdracht van het Lejofonds maakt een plaatselijke timmerman meubilair voor de kleuterklas: tafeltjes, stoeltjes en kasten. We brengen spelmateriaal mee voor de kleuterklas en geven uitleg.

35 36 Buiten voor de school worden rond een boom de nodige zitjes gemaakt.
37 We bespreken met de directeur de opzet van een schooltuin.

5. Andere activiteiten

5.1. EFA
EFA staat voor Eco Fuel Africa. Het is een Oegandese organisatie die samenwerkt met lokale gemeenschappen in Afrika om boerderij- en huishoudelijk afval om te zetten in schone brandstofbriketten en organische meststoffen.

Het Lejofonds heeft in 2014 een eerste contact gelegd met EFA om te bezien of een samenwerking in het werkgebied van het Lejofonds mogelijk is.

Vervolgens heeft coördinator Inensiko Adams van het Lejofonds een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van EFA.De gesprekken zijn wat stroef verlopen. Bij EFA leeft een zekere angst dat het het Lejofonds erop uit is de aanwezige kennis bij EFA weg te halen. Dit is gestoeld op eerdere negatieve ervaringen met andere organisaties. Besloten is nu de contacten voort te zetten in het begin van 2015 als Leo en Herma Annyas namens het Lejofonds in Oeganda verblijven.

5.2 Initiatief vrouwengroep Nkonkonjeru
De vrouwen van de deelnemende families van het project “Goat to Goat” in Nkonkonjeru hebben zich in 2014 verenigd in een nieuw initiatief onder de naam “Nkonkonjeru Business Ventures Initiative of Women”.

De groep wil graag over middelen kunnen beschikken om tenten en stoelen aan te kunnen schaffen. Het is de bedoeling de stoelen en tenten te verhuren aan derden bij het houden van verschillende feesten en ceremonies.

Het beoogde project biedt een duurzame oplossing voor het verkrijgen van de benodigde schoolgelden in een kortere periode.

Het volledige projectvoorstel is hier te lezen

38a

5.3. Happy Baby Carrier
Leo en Herma Annyas hebben tijdens hun verblijf in 2014 in Oeganda een ontmoeting met de mensen achter de organisatie Happy Baby. Onder de titel “Samen met je baby het land bewerken” doen ze daar verslag van.

Deze organisatie heeft een speciale, veilige draagzak ontworpen onder de naam Happy Baby Carrier.

Voor de leden van het project “Goat to Goat” in Seeta Nazigo verzorgt Happy Baby een demonstratie van de draagzak. Het Lejofonds stelt alle leden van de projecten in Seeta Nazigo en Nkonkonjeru in de gelegenheid met subsidie van het Lejofonds een draagzak aan te schaffen.
38b

5.4.Pack H20
In verschillende nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan de PackH20, een waterrugzak dat een prachtig alternatief vormt voor de wijze waarop nu vooral de vrouwen en kinderen water moeten halen.

Twee proefexemplaren rouleren vanaf eind 2013 onder de leden van de projecten “Goat to Goat”, met enthousiaste reacties als gevolg.

39 De stichting Leli stelt het Lejofonds 300 waterrugzakken ter beschikking. Basisgemeenschap Exodus uit Ede zorgt voor de transportkosten.

Mission en Relief Logistics zorgt voor het transport per container. Telkens treedt er vertraging op. Uiteindelijk vindt de verscheping plaats in december 2014.

5.5. Afripads
Afripads is een wasbaar maandverband dat meisjes een jaar lang bescherming biedt tijdens hun menstruatie. Het wasbaar maandverband is een lokaal product dat door Oegandese vrouwen in Masaka gemaakt wordt. Een kit bestaat uit een houder, pads en een Waszakje. 


39a In 2014 doet het Lejofonds met succes een oproep om de aanschaf van Afripads mogelijk te maken voor 67 leerlingen van de Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo.

5.6. Lejofonds en kunst
In 2014 krijgt het Lejofonds ondersteuning van kunstenares Madama.
Margareth Adama is multi-disciplinair kunstenares en inspirator. Madama brengt de kunst terug tot haar essentie: de Kunst van het Zijn.
Na de Rietveldacademie en korte studies antropologie, filosofie en kunstgeschiedenis Oost- Azië, ontwikkelt ze drie disciplines: beeldende kunst, muziek en poëzie.FOTO39b

Madama heeft speciaal voor het Lejofonds kunstwerken geselcteerd die zij te koop aanbiedt. Een aanzienlijk deel van de opbrengst komt ten goede aan het Lejofonds.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leo Annyas, tel. 0475-851352

6. Ondersteuning personen

Ook in 2014 ondersteunt het Lejofonds verschillende personen en families. Soms is dat eenmalig, soms is dat voor een langere termijn. Vaak is de ondersteuning financieel, soms is het in natura. 


6.1. Batu
Batu is een dove jongen die dankzij de financiële steun van het Lejofonds direct vanaf P1 dovenonderwijs heeft kunnen volgen. Batu is in december overgegaan naar P7.

Zie reisverslag 1.1. Batu.
40 41

6.2 Justine
Justine treffen we in 2011 een uitzichtloze situatie aan in een supermarkt terwijl ze droomt van een studie aan de universiteit. Het Lejofonds maakt haar droom waar. In januari 2014 rondt Justine een studie bedrijfsecononmie af aan de Makerere univerisiteit in Kampala.

Zie ook reisverslag 1.2. Na de supermarkt verlaat ze nu ook de universiteit.
42

6.3. Ramazan
43 Ramazan, een gehandicapte jongen, volgt ook in 2014 dankzij het Lejofonds onderwijs. Eerder is geprobeerd Ramazan te verlossen van zijn handicap. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet mogelijk is.

Zie ook “Het is niet eerlijk!”.

6.4. Sarah
44 In 2012 treffen we Sarah slapend op straat aan, een mand met bananen naast zich die ze moet verkopen. Zie “We hebben Sarah gezien”. We zorgen ervoor dat Sarah terug gaat naar school. In 2013 gaat Sarah dankzij het Lejofonds naar het voortgezet onderwijs. December 2014 krijgen we bericht dat Sarah overgegaan is naar senior 2.

6.5. James
James is een dove jongen die met ondersteuning van het Lejofonds onderwijs heeft gevolgd op de dovenafdeling van de Bishop West primary school. In Mukono. Daarna is James begonnen aan een opleiding tot timmerman. Deze opleiding heeft hij in december 2014 afgerond. 45

6.6. Ronald
Ronald is slachtoffer van polio. In 2014 komen we hem tegen in Seeta Nazigo, lopend op handen en voeten. Hij heeft een oude rolstoel, maar de wielen zijn kapot en de rem doet het niet. Het Lejofonds zorgt voor reparatie.
46

6.7.Hadija
47 Het Lejofonds biedt medische hulp voor dochtertje Hadija van een van de families uit het project “Goat to Goat”. Het kind kampt met aanhoudende vreemde gezondheidsklachten.

6.8.Kleding
Leo en Herma Annyas zijn in 2014 in de gelegenheid geweest extra bagage mee te nemen. Naast schoolmaterialen is veel kleding meegegaan. 

De kleding hebben we in Oeganda aan verschillende mensen uitgedeeld.

Allereerst hebben we daarvoor gekeken welke families binnen onze projecten daarvoor in aanmerking komen.
48 In Mukono bezoeken we de stichting CCAYEF. CCAEF staat voor Child Care and Youth Empowerment Foundation. CCAYEF vangt o.a. tienermoeders op, waaronder verkrachte vrouwen. We laten hier kleding achter voor de moeders. 49

6.9.Toilet
Olivia is een van de leden van het project “Goat to Goat” in Nkonkonjeru.

Olivia is getrouwd geweest en heeft drie kinderen. Haar man heeft haar in de steek gelaten en is met onbekende bestemming vertrokken.

Inmiddels brengt Oilivia tien kinderen groot. Naast haar eigen kinderen zijn het de kinderen van overleden broers en zussen. Daarnaast heeft Olivia nog de zorg voor oma.

Olivia, oma en de kinderen zijn in twee verschillende onderkomens gehuisvest. Er is een huis voorhanden waarin de hele familie kan gaan wonen als er een w.c. gebouwd kan worden. Daar is echter geen geld voor. Het Lejofonds verschaft de middelen daarvoor. De hele familie kan nu zijn intrek nemen in hetzelfde huis.

50

7. Informatievoorziening

7.1. Internet

– Website
Het Lejofonds heeft een eigen website. Nieuwsbrieven en reisverslagen worden gepubliceerd op de website
Het Lejofonds heeft in 2014 drie nieuwsbrieven uitgebracht. Tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda in de eerste maanden van 2014 zijn in negen afleveringen 29 reisverslagen gepubliceerd. Het geheel is afgesloten met een terugblik.


- Facebook
Het Lejofonds heeft een eigen pagina op Facebook, waar ook in 2014 regelmatig korte berichten verschijnen over activiteiten van het Lejofonds, meestal vergezeld van een foto.

– You Tube
Er zijn verschillende filmpjes gemaakt over de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda in 2014. De onderstaande fimpjes zijn te vinden op You Tube. De filmpjes zijn weergegeven in de verschillende nieuwsbrieven en op de Facebookpagina van het Lejofonds.

Kitchen Gods Glory nursery and primary school + Silhouetten Gods Glory + Kleuterklas Kisimbizi + Afbouw lokalen Gods Glory + Waterpomp Gods Glory + Spel op Gods Glory + My Book Buddy voor Gods Glory + Dank! + James + Ronald

7.2. Fotoboeken Albelli
Vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen steunt Albelli het Lejofonds in 2014 door een tiental fotoboeken ter beschikking te stellen voor presentatie- en promotiedoeleinden.
51

7.3.Burendag 2014
In het kader van Burendag 2014 presenteren verenigingen, stichtingen, clubs en bedrijven uti Maria Hoop zich op 22 september op een markt. Het Lejofonds is daar aanwezig met een stand.

LOES, de Lokale Omroep Echt-Susteren, maakt hiervan een filmverslag.
52

7.4. Informatiemarkt gemeente Echt-Susteren

Op 28 september 2014 is het Lejofonds aanwezig op een informatiemarkt van de gemeente Echt-Susteren. Deze markt is bedoeld om de inwoners van de gemeente Echt-Susteren kennis te laten maken met al wat in de gemeente leeft.
53

7.5. Basisschool De Bolleberg
Leo en Herma Annyas zijn namens het Lejofonds op bezoek geweest bij basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop en hebben verteld over de activiteiten uitgevoerd tijdens hun verblijf in Oeganda in 2014 voor het Lejofonds.

Voor de leerlingen zijn poppen meegebracht, gemaakt van bananenbladeren.De poppen zijn gemaakt door kinderen van Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo.
54

7.6.Pilot-project
De Kaasfabriek, Frank’s farm en het Lejofonds hebben een pilot-project opgezet waar klassen van de bovenbouw van een basisschool aan mee kunnen doen om voor kinderen in Oeganda onderwijs mogelijk te maken.
55

7.7. Verhalenwedstrijd Kleine Goede Doelen
In 2014 doet het Lejofonds mee aan een verhalenwedstrijd voor Kleine Goede Doelen. De wedstrijd is bedoeld om het Nederlandse publiek te informeren over de resultaten en impact van de kleine goede doelen. Het Lejofonds stuurt een verhaal over James in.
56

8. Beleidsplan

Het Lejofonds kent voor 2014 een beleidplan. Hierin staan de beoogde projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven. Verder staan er de bestuurlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Aangegeven wordt hoe het Lejofonds voorlichting geeft. En het beloningsbeleid wordt benoemd. Het beleidsplan van 2014 zet het beleid van 2013 voort. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten gepland. Voor verdere informatie verwijzen we naar het beleidsplan.

9. Financiële verantwoording

Het Lejofonds heeft in 2014 voor €38.538,65 aan donaties ontvangen. De donaties zijn afkomstig van particulieren, stichtingen, enkele kerken en verschillende scholen. De uitgaven van het Lejofonds in 2014 zijn onder te verdelen in de volgende rubrieken:

1. Bankkosten €84,-
2. Terugbetaling €40,-
3.Projecten
3a. Project Pack H20 €825,-
3b. Goat to Goat €2210,-
3c. Solar Light, Solar Cooking, €2419,-
3d. Hygiene € 506,-
4.Bouw Gods Glory nursery and primary school €14.637,-
5.Voorschot terrein/ nursery lokalen (GG) €3521,-
6.Bouw Kisimbizi €2343,-
7.Akte kosten €154,-
8.Onderwijs, w.o My Book Buddy €3960,-
9.Medische zorg/ondersteuning personen €1314,-
10 .Communicatie €331,-
11.Transport €969,-
12. Presentatie €153,-
13.Lidmaatschapranche-organisatie Partin €60,-
14.Verlenging erkenning NGO €94,-
Totaal €33.620,-Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door administratiekantoor C.Mulder uit Leeuwarden.