26 maart 2016, 1e Paasdag, bestond het Lejofonds officieel 10 jaar. Dit was reden genoeg om de volgende extra nieuwsbrief uit te geven:

Ontstaan Lejofonds

Bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool te Den Burg op Texel, eind 2005, is de stichting van het Leofonds bekend gemaakt.

De school, bekend met de wensen van de directeur om samen met zijn vrouw vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden te gaan doen, vond op deze wijze een passend afscheidskado. De naam van het fonds is op verzoek veranderd in Lejofonds (Leo Annyas – Jozefschool Texel).

De stichting is officieel opgericht op 26 maart 2006.

2006

Sri Lanka

We zijn in Sri Lanka na de verschrikkelijke tsunami. Met de eerste middelen van het Lejofonds bouwen we voor families in de buurt van Beruwela w.c.’s. Nadat de bouw voltooid is vindt er een feestelijke ceremonie plaats.

Het bijzondere is dat we nu nog steeds contact hebben met verschillende mensen in Sri Lanka die betrokken waren bij de projecten van het Lejofonds in 2006 en 2007.

Daaronder een van de families waarvoor een w.c. gebouwd is. De ‘theefamilie’ noemen we deze familie omdat er onmiddellijk thee voor ons gezet werd, de vele keren dat we het project bezochten.

Elk jaar vraagt men ons wanneer we terug komen.

2006

Sri Lanka

In 2007 keren we terug naar Beruwela. We komen in contact met de burgemeester. In overleg met de burgemeester geeft het Lejofonds de mogelijkheid om 250 uniformen te maken voor kinderen waarvan de ouders het geld voor een uniform niet kunnen betalen.

Uit het verslag:

“…… Wanneer we uitstappen, komen er twee leerlingen op ons af die voor ons buigen en ons bloemen overhandigen. Vervolgens worden we naar onze plaatsen geleid, direct naast twee monniken. De ceremonie rond het uitdelen van de uniformen maakt deze ochtend deel uit van een groter geheel…..Door dit alles is de pers uitgerukt. Er zijn cameramensen van twee televisiezenders aanwezig en journalisten van verschillende kranten.”
2007

Oeganda

In 2009 gaan we voor het eerst naar Oeganda. Dat jaar sturen we 2 dove kinderen naar school, waaronder Batu, de jongen op de foto. Op de eerste foto staat Batu zoals we hem thuis aantreffen in een zeer afgelegen plattelandsgebied. Het Lejofonds zorgt dat Batu naar school kan. Twee weken later zien we een heel andere Batu op de foto.
Een foto van Batu wordt het “visitekaartje” van het Lejofonds.
Met steun van het Lejofonds gaan elf kinderen naar de dovenafdeling van de Bishop Westschool in Mukono. Eén van hen is James, die inmiddels met succes een opleiding tot timmerman heeft afgerond.

Batu zit op dit moment, dankzij het Lejofonds, in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

2009

Oeganda

2009 beginnen we op beperkte schaal met het project Goat to Goat. In 2010 breidt het Lejofonds het project uit. Het project speelt zich af rond de plaatsen Nasuuti, Seeta Nazigo en Nkonkonjeru.
Later stoppen we in Nasuuti. Het project loopt tot op dit moment in Seeta Nazigo en Nkonkonjeru.

Het project Goat to Goat is later voor De Kaasfabriek uit Woerden aanleiding om de “Goeie Geit” op de markt te brengen.
“Goeie Geit” is een kaas van Nederlandse bodem waarvan € 0,50 per kilo bestemd is voor het “Goat to Goat” project van het Lejofonds.
Frank en Anita van Frank’s Farm zijn ambassadeurs van de “Goeie Geit”

Voorjaar 2010

Oeganda

Het Lejofonds renoveert de gebouwen en de “compound” van de Good Samaritan. Klaslokalen worden gerenoveerd. Er komt een kantoor met daarachter verschillende leerkrachtverblijven. Daarbij nog een nieuwe keuken met daarvoor de nodige zitjes.
Een modeltuin wordt aangelegd.
De zitjes bij de keuken verbazen. Dit is men niet gewend. Meestal zitten de kinderen tijdens het eten verspreid over het schoolterrein. Hier zit men bij elkaar. Er is veel enthousiasme over het ontwerp. De verwachting is dat het ontwerp van het Lejofonds veel navolging zal vinden.

Najaar 2010

Oeganda

Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.

Het Lejofonds is voortdurend op zoek naar projecten die daar een bijdrage aan kunnen leveren. In 2012 introduceren we solar cooking, koken op zonne – energie met behulp van de zogeheten Cookit.

Uit het verslag:

Grote hilariteit als wij vertellen dat met de CooKit, in feite een stuk karton, bedekt met aluminiumfolie, eten kunt koken. Een aantal mensen krijgt nog net niet de slappe lach.

Ongeloof straalt van de gezichten af. Men neemt ons niet serieus. Dan vertellen we dat we binnen een week een meeting organiseren, ook op Gods Glory, om de CooKit te demonstreren. Ongeloof slaat dan om in belangstelling.

2012

Oeganda

Het Lejofonds heeft voor de Kisimbizi primary school een nieuw schoolgebouw neergezet. Eerder heeft het Lejofonds toiletten gebouwd om een dreigende sluiting van de school te voorkomen.

In 2015 maakt het Lejofonds de aanleg van een waterpomp mogelijk.

Uit het verslag:

Sinds het Lejofonds een nieuw schoolgebouw gerealiseerd heeft voor de Kisimbizi primary school loopt directeur Spencer er glimmend en trots rond.

Zijn droom is toch nog werkelijkheid geworden. Stiekem zal hij wel eens gedacht hebben dat hij het niet meer mee zou maken, gezien zijn leeftijd. Maar als je school het motto heeft “Through patience you win” kun je dat niet hardop zeggen

2013

Oeganda

Gods Glory nursery and primary school heeft ook te maken gehad met dreigende sluiting van de school doordat de sanitaire voorzieningen zwaar onvoldoende waren. Twee toiletten voor 400 kinderen. Het Lejofonds heeft 8 toiletten gebouwd.

Daarna heeft het Lejofonds het kantoor, de internaatruimtes en de gemeenschapsruimte gerenoveerd.

In 2014 zijn drie lokalen waarvan in feite alleen de muren overeind stonden afgebouwd en ingericht.
In hetzelfde jaar is op het terrein van de school, dankzij het Lejofonds, ook een waterpomp aangelegd. Het Lejofonds heeft meer gedaan in 2014 voor de school. Directeur Stephen zet het in een rapport nog eens op een rijtje

The Lejofonds organization support has been spearheaded by Leo and Herma the Dutch Nationals who spent a lot of hours providing support and advice to ensure the following projects are successful at the school. The projects were carried out within this academic year with all funds got from the Dutch People.

Since the beginning of this year, the following developments were realized here at God’s glory Nursery and Primary school.

(i)Construction of the borehole within the school compound.
(ii)Roofing, plastering and making the floor for the P3- P5 Classroom Block.
(iii)The My Book Buddy Programme, this involved buying of story books and bags for the children to read from home, making the cupboards for classes P1 –P7 where the books are kept at school.
(iv)Teachers tables and chairs for classes P3- P5.
(v) Buying Mathematics books for the classes P3 – P7
(vi) Two classroom cupboards each for the classes P3 – P7
(vii)Four double Decker beds for the Boarding section. Two for the girls section and two for boys section

I wish to extend my appreciation to the Lejofonds organization, Leo & Herma in particular for having been interest in all activities that are going on here at God’s Glory. They have been so close to any progress that is taking place at the school and are ready to offer advice. The long hours they are spending in looking for funds to see that all developments done at school are well funded is greatly appreciated.

2014

Oeganda

Het Lejofonds start met het project Green Charcoal. Een dergelijk project wordt in Oeganda ook wel een “A village level energy micro factory” genoemd.

Binnen het project wordt van afval groene houtskool gemaakt.

Uit de nieuwsbrief: Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:

Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes. Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
Het is goedkoper dan de gewone houtskool. Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis.
Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
Het project Green Charcoal wordt door een deskundige jury uit meer dan 25 duurzame projecten geselecteerd om te strijden voor €2500,- De vier projecten met de meeste stemmen winnen een dergelijk bedrag. Het Lejofonds eindigt op de tweede plaats. Een geweldig resultaat!!

2015

Oeganda

Shamimu, een meisje dat zich slechts “zit-schuifelend” kon voortbewegen. Door een opratie, mogelijk gemaakt door het Lejofonds, kan Shamimu nu rechtop lopen.

Het Lejofonds heeft in de afgelopen jaren voor tientallen mensen medische zorg mogelijk gemaakt. Drie mensen zijn daardoor van hun handicap verlost. Vier personen zijn uit levensbedreigende situaties gered.

2009-2016

10 jaar Lejonds

Vorig jaar is het boek “ Met de beste bedoelingen gepubliceerd. Verhalen over mensen die de wereld zélf mooier willen maken”. Daarin ook een hoofdstuk over het Lejofonds.

We denken dat we met 10 jaar Lejofonds de wereld een beetje mooier hebben gemaakt. Er zullen mensen zijn die het een druppel op een gloeiende plaat vinden. Maar vele druppels maken een regenbui.

De activiteiten van het Lejofonds in de afgelopen tien jaar zijn slechts mogelijk geweest dankzij de steun van velen.

Wij willen dan ook alle Lejofondsvolgers, sponsoren en donateurs van harte bedanken voor hun interesse in de activiteiten van het Lejofonds en voor alle bijdragen en steun die we mochten ontvangen in de afgelopen tien jaar.

Lejofonds

Het Lejofonds begint in 2006 bij de Jozefschool op Texel.
Precies tien jaar later, eerste Paasdag, eindigen we ook weer bij de Jozefschool.
Met Pasen is een einde gekomen aan de Vastenactie 2016, gehouden op de Jozef op Texel waarvan de opbrengst weer bestemd is voor het Lejofonds.

2016