Welkom

Welkom op de website van het Lejofonds.

Via de rubrieken aan de linkerkant van deze pagina krijgt u alle informatie over het Lejofonds. In de rubriek “Lejofonds” staat het ontstaan van de stichting beschreven, de doelstellingen en het werkgebied. U maakt er ook kennis met de bestuursleden.

In de rubriek “Projecten” zijn niet alleen de lopende projecten van het Lejofonds beschreven, maar melden we ook reeds afgeronde projecten.

Een aantal keren per jaar publiceert het Lejofonds een nieuwsbrief waarin de ontwikkelingen betreffende de projecten en activiteiten van het Lejofonds beschreven staan.

Jaarlijks verblijven Leo en Herma Annyas, bestuursleden van het Lejofonds, enkele maanden voor het Lejofonds in Oeganda. In die periode verschijnen geen nieuwsbrieven. Reisverslagen, voorzien van vele foto’s vervangen dan de nieuwsbrieven. Gemaakte filmbeelden vormen de basis van korte filmpjes, te vinden in de rubriek “Video”.

De jaarverslagen geven een samenvattend overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen van het Lejofonds over de verschillende jaren en geven een verantwoording van de ingezette financiële middelen.

In maart 2016 bestond het Lejofonds officieel 10 jaar. Reden om te komen met een extra nieuwsbrief met een korte terugblik op de afgelopen tien jaar.

Het Lejofonds is dankzij donaties in staat projecten en activiteiten in Oeganda uit te voeren. Alle waardering daarvoor. Zie ook de rubriek “Dank”.

De rubriek “Doneren” geeft verschillende mogelijkheden voor degenen die een donatie willen doen aan het Lejofonds. U kunt het Lejofonds ook volgen op Twitter of via de Facebookpagina van het Lejofonds.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van het Lejofonds.