Van bullebak tot knuffelbeer

Tijdens ons vorige verblijf in Oeganda hebben we met onze counterpart een tuin(bouw)project opgezet. Hoofdredenen: het verkrijgen van voedsel voor de schoolkinderen en inkomsten voor de school. Uitgroeien tot een “demonstrationfarm” speelt dan al mee in de gedachten.

Voor het samenstellen van een tuinplan heeft onze counterpart een deskundige ingeschakeld: George. George werkt aan de universiteit en is daarom al een autoriteit voor onze counterpart. George is groot van gestalte, heeft een zware stem en laat die onophoudelijk horen. George duldt geen tegenspraak. George zijn wil is wet, dat is duidelijk. Sommigen zullen George een bullebak noemen.

Ondanks dit gegeven komen we gezamenlijk tot een plan voor de tuin. Het Lejofonds geeft een lening voor de aanschaf van gereedschap, zaden en planten. De opbrengst van de tuin is niet helemaal naar verwachting. Het klimaat verandert, constateert men hier. Desondanks is men in staat de lening af te lossen.

We geven suggesties voor het realiseren van een “demonstrationfarm”. Voor de tuin betekent dat naar ons idee dat het schoolteam ingeschakeld wordt om het onderwijsprogramma door te vlooien op die onderwerpen die onderwezen kunnen worden in de tuin. Verder krijgen de kinderen een schooltuin zodat zij vaardigheden leren wat betreft het verbouwen van gewassen en de verantwoordelijkheid leren en accepteren voor het onderhouden van een schooltuin.

Andere onderdelen zijn het samenstellen van kweekbedden, het aanleggen van verschillende vormen van moestuinen, het creëren van ruimte voor het houden van experimenten, het planten van fruitbomen, het samenstellen van een composthoop, het aanleggen van een productietuin, het zorg dragen voor wisselteelt.

Verder moet een definitieve plaats bepaald worden voor de bouw van een nieuwe varkensstal.

We zetten druk om de suggesties van onze kant, waar men achter staat, te realiseren tijdens ons verblijf in Oeganda. Als men een compleet, haalbaar plan samenstelt, zijn wij bereid een irrigatiesysteem aan te leggen.

En dus komt George weer ten tonele. George is inmiddels op de hoogte van alle veranderingen die er plaats hebben gevonden op het terrein van de Good Samaritanschool en hij weet ook wie er voor verantwoordelijk is. Zijn benadering naar ons toe is ineens anders. George vraagt ons om een mening.

Tijdens een vergadering moeten we nog wel wat horkerig gesnork van George ondergaan. Ook peutert hij heerlijk met de dop van een balpen in zijn oor om vervolgens uitvoerig het resultaat te bestuderen. En soms blaft hij nog. Toch verandert George steeds meer van bullebak naar een goedaardige beer. Althans voor ons. Uiteindelijk zegt hij toe onze gedachten te vertalen in een plattegrond voor de tuin. En dat doet hij wonderwel.

Vervolgens willen wij weten waar wat verbouwd wordt en wat de opbrengst is. Huiswerk voor George. We wachten in spanning de resultaten af.

Geef een reaktie