Projecten

1. Green Charcoal Lejofonds

Voor mensen in Seeta Nazigo realiseert het Lejofonds het project Green Charcoal.
In dit project leert het Lejofonds de mensen hoe zij afval kunnen omzetten in groene houtskool waarna zij de productie eenvoudig zelf in handen kunnen nemen.
Met de verkoop van groene houtskool wordt een inkomen verkregen wat het leven van de mensen ingrijpend kan veranderen. Het gebruik van groene houtskool kent een aantal voordelen:

 • – Het kan eenvoudig geïntegreerd worden met de traditionele kookmethodes. Gebruikers hoeven de manier waarop ze koken niet te veranderen.
 • – Het is goedkoper dan de gewone houtskool. Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis.
 • – Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.
 • – Deze duurzame houtskool bespaart bossen.
 • – Afval wordt hergebruikt.

Het volgende filmpje laat beelden zien van het productieproces. In de nieuwsbrieven 30 t/m 34 is uitvoerig aandacht besteed aan het project Green Charcoal Lejofonds. Zie: nieuwsbrief 30, nieuwsbrief 31, nieuwsbrief 32, nieuwsbrief 33, nieuwsbrief 34. Ook in de reisverslagen, gepubliceerd tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda 2016, is informatie te vinden over het project Green Charcoal Lejofonds.

Ook in de reisverslagen, gepubliceerd tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda 2016, is informatie te vinden over het project Green Charcoal Lejofonds.
Zie: reisverslag 2, reisverslag 3, reisverslag 4, reisverslag 5.

2. Project Goat to Goat

Waar?
Het project Goat to Goat is een project van het Lejofonds. Het project loopt in en rond Nkonkonjeru. Dit is een plattelandsgebied waar veel mensen zijn verstoken van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven er onder de armoedegrens. Veel kinderen gaan er niet naar school omdat ouders of verzorgers het schoolgeld niet kunnen betalen.

Doel
Het Lejofonds geeft twee geiten en een bok aan geselecteerde families die aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze manier helpt het Lejofonds gezinnen bij het verkrijgen van inkomsten. Hierdoor kan het schoolgeld van een kind betaald worden. Een kind kan naar school waardoor het niet langer kansloos is, maar een toekomst krijgt.

Overeenkomst en verplichtingen
Deelnemende families tekenen een overeenkomst met het Lejofonds waarin de rechten en plichten staan vermeld.

Uiteindelijk geven deelnemende families drie beesten terug aan het project. Deze dieren worden uitgegeven aan nieuwe gezinnen.

De leden van het project zijn verplicht een maandelijks vergadering bij te wonen. Tijdens deze vergaderingen wordt de gang van zaken binnen het project besproken. Maar ook komen andere onderwerpen aan de orde, zoals het belang van een goede hygiëne, financieel beheer, planmatig handelen, enz. Veearts
Een veearts bezoekt alle families eens in de drie maanden voor het toedienen van vaccinaties bij de dieren. Verder is hij op afroep beschikbaar wanneer dieren behandeld moeten worden omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn.

Coördinator
Coördinator Daniel Kibago van het Lejofonds is verantwoordelijk voor het project Goat to Goat. De coördinator bezoekt de aangesloten gezinnen regelmatig.
Nadat alle families een aantal keren bezocht zijn beoordeelt de coördinator welke families met minder toezicht toe kunnen en welke families onder verscherpt toezicht vallen.

Registratie en rapportage
De coördinator beheert een registratiesysteem en houdt het up –to-date.
De coördinator legt zijn bevindingen vast in een maandelijkse rapport. Eventuele aanbevelingen voor het project worden daar aan toegevoegd.
Een afschrift van het maandelijkse rapport wordt opgestuurd naar het Lejofonds.

Afsluiting project Goat to Goat Seeta Nazigo
Tot halverwege 2016 liep er ook een project Goat to Goat in en rond Seeta Nazigo.

Het project in Seeta Nazigo is in overleg met alle betrokkenen afgesloten. Zes leden hebben in de afgelopen jaren hun geiten “opgespaard” om daarvoor in de plaats een koe te kopen.

Families hebben inmiddels drie beesten terug gegeven aan het project.

Alle deelnemers zijn van mening dat zij zonder begeleiding van het Lejofonds verder kunnen.

3. Tentenproject Nkonkonjeru

Een aantal vrouwen in Nkonkonjeru, aangesloten bij het project Goat to Goat hebben zich verenigd onder de naam “ Nkonkonjeru Business Venture (NBV)/Initiative of Women in the Goat to Goat Project supported by the Lejofonds”.

Zij hebben een projectvoorstel bij het Lejofonds ingediend, getiteld “A project for Sustainable support towards Education to children in the farmers’ households.

De vrouwen zijn het Lejofonds zeer dankbaar voor het project Goat to Goat. Zij signaleren echter dat er geruime tijd mee gemoeid is voordat er inkomsten zijn vanuit het project Goat to goat om schoolgeld voor de kinderen te kunnen betalen. Door het verhuren van tenten en stoelen bij bruiloften en partijen zien zij de oplossing om in korte tijd inkomsten te verkrijgen.

Het Lejofonds maakt de aanschaf van tenten en stoelen mogelijk.

4. Project Solar Cooking

Met het project Solar Cooking dringt het Lejofonds het gebruik van brandhout zoveel mogelijk terug. Het Lejofonds kiest voor koken met de zon als warmtebron. Het Lejofonds kiest ook geïntegreerd duurzaam koken.

Bij geïntegreerd zonnekoken maken vrouwen gebruik van vier kookmiddelen:

 • – een CooKit, een opvouwbare kartonnen doos, aan de binnenkant beplakt met reflecterend aluminiumfolie;
 • – een hout besparend fornuisje voor de vroege ochtend, de avond of voor dagen waarop de zon onvoldoende schijnt;
 • – een hooimand of hooizak voor het nagaren en warmhouden van het voedsel;
 • – een WAPI (Water Pasteurization Indicator).

WAPI, Water Pateurisation Indicator. Men hangt dit pijpje in een ketel met water. Als het water zodanig verhit is dat het water gepasteuriseerd is en veilig om te drinken, zakt de groene was naar beneden.

Probleem
Veel gezinnen leven onder de armoedegrens. Voor het dagelijks koken is veel hout nodig. Het schamel inkomen gaat voor een deel op aan het kopen van houtskool. Of men moet hele afstanden afleggen om hout te verzamelen wat een tijdrovend karwei is.

Het werken met open vuren leidt soms tot ongelukken met brandwonden als gevolg.

Luchtvervuiling binnenshuis is een risicofactor voor de gezondheid. Foto genomen, thuis, bij een van de deelnemers aan het project

Doel

 • – Bewust worden van het gebruik van zonne-energie voor het dagelijkse koken.
 • – Verhoging van de pasteurisatie van het drinkwater waardoor kindersterfte wordt terug gedrongen.
 • – Inkomstenverbetering van deelnemende gezinnen door vermindering van de behoefte brandstof of houtskool te kopen voor het dagelijkse koken.
 • – Tijd te verminderen die vrouwen en kinderen besteden aan het verzamelen van brandhout voor het dagelijkse koken.
 • – Vermindering van blootstellen aan giftige rook waardoor er minder kans is op luchtweginfecties en oogziekten.
 • – Verminderen van het risico op het krijgen van brandwonden van open kookvuren.
 • – Een bijdrage leveren aan een vermindering van de ontbossing door het gebruik van Cookits , hooimanden en houtbesparende fornuisjes.

5. Project Solar lighting

Doelgroep
De leden van de verschillende projecten Goat to Goat in zowel Seeta Nazigo als Nkonkonjeru.

Probleemstelling
Voor verlichting zijn de inwoners afhankelijk van levensgevaarlijke, giftige en dure kerosine. Soms worden kaarsen gebruikt of wordt er hout gestookt voor een klein beetje licht. De dampen van kerosinelampen vormen een gezondheidsrisico in de slecht geventileerde hutjes en huisjes. Door de binnenhuis luchtvervuiling, waar de kerosinedampen flink aan bijdragen, is er een verhoogd risico op longkanker. De kosten voor kerosine voor verlichting kunnen oplopen tot wel 20% van het inkomen van de gezinnen. Deze gezinnen leven vaak al onder de armoedegrens. Zo blijven de armen arm.

Kerosine is ook nog op een andere manier gevaarlijk. Veel mensen lopen jaarlijks ernstige brandwonden op als gevolg van ongelukken met kerosinelampen.

Doel

 • – Het leven van de mensen draaglijker maken door de aanschaf van de Wakawaka, een efficiente solar LED lamp, mogelijk te maken.
 • – Uitbannen van het aantal brandwonden t.g.v. ongevallen met kerosine.
 • – Kinderen de gelegenheid geven ook in de avond te studeren wat een positief resultaat heeft op de schoolresultaten.
 • – Inkomensverbetering. Na aanschaf van de Wakawaka lamp zijn er geen kosten meer voor de aanschaf van dure kerosine.

Uitvoering
Het Lejofonds maakt door voorfinanciering de aanschaf van de Waka lampen mogelijk. De leden betalen de verkregen lampen terug met het geld dat uitgespaard wordt doordat er geen of minder kerosine gekocht hoeft te worden.

6. Project Hygiene

In april 2013 start het Lejofonds met een project Hygiene.

Doelgroep
De leden van het project Goat to Goat in Seeta Nazigo

Probleemstelling
In Oeganda hebben veel mensen te maken met gezondheidsproblemen. Dit wordt veroorzaakt door armoede en een beperkte kennis betreffende de hygiëne. Het beschikken over veilig drinkwater en wc’s vormen een groot probleem.

Door de gezondheidsproblemen hebben veel families hoge uitgaven voor de behandeling van ziekten aanschaf van geneesmiddelen. Maatregelen ter voorkoming van ziekten worden niet genomen. Doel

-Verbetering van de hygienische omstandigheden in en rond het huis. Door een goede hygiëne kunnen verschillende gezondheidsproblemen worden voorkomen. Dit werkt kostenbesparend omdat behandeling van ziekten wordt voorkomen.

-Uitgaven voor behandeling van ziekten vermijden. Financiele middelen kunnen anders ingezet worden, bijvoorbeeld voor het betalen van schoolgeld.

Uitvoering

1.Workshop
Informatie over het project
Het belang van een goede hygiene.

2. Aanschaf gereedschap

3. Zorg dragen voor een schone omgeving rond het huis

4. Het graven van een “trash pit”, een kuil, waarin het afval komt te liggen.

5. Het beschikken over een droogrek. 6. Het aanleggen van een “tip-tap”, een simpel apparaat om handen te kunen wassen. 7. Het verbeteren of aanleggen van een toilet- annex badgelegenheid. Het Lejofonds introduceert op Gods Glory nursery and primary school in Seeta Nazigo de methode de methode CHAST. CHAST staat voor Childrens Hygiene and Sanitation Training. Het is een nieuw ontwikkelde aanpak voor het bevorderen van goede hygiëne bij kinderen in ontwikkelingslanden.

Bouwprojecten

De volgende bouwprojecten zijn door het Lejofonds gerealiseerd:

2016
Renovatie en uitbreiding Aunt Kevin primary school in Nkonkonjeru
2015
Waterpomp Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru
2014
Renovatie “classroom block4,5,6, Gods Glory nursery and primary school
2014
Aanleg waterpomp Gods Glory nursery and primary school Seeta Nazigo
2013
Bouw Kisimbizi primary school in Nkonkonjeru
2013
Renovatie gemeenschapsruimte en bijgebouwen Gods Glory nursery and primary school
2012
De toiletten van de Kisimbizi primary school voldoen aan geen enkele norm. Sluiting van de school dreigt.


Het Lejofonds voorkomt sluiting van de school door de bouw van nieuwe toiletten mogelijk te maken.


2011
Gods Glory nursery and primary school beschikt over twee gammele toiletten voor 400 leerlingen. Ook hier dreigt sluiting van de school. Het Lejofonds voorkomt sluiting door de bouw van acht toiletten.


2010
Renovatie en uitbreiding gebouwen Good Samaritan primary school. Aanleg schooltuin.


De bouw van een nieuwe keuken met bijbehorende zitjes, een ontwerp van het Lejofonds wordt als revolutionair ervaren.