Familie met 2 gehandicapte kinderen


Dove jongen van 11 jaar


Oma met geestelijk gehandicapt kind


Weduwe met 5 kinderen

Weduwe met 6 kinderen

Gezin van leerkracht


Vroeg getrouwd

02. Project in praktijk

De stichting waarmee het Lejofonds het project “Goat to Goat” realiseert bestaat uit zes gehandicapte volwassenen. Met twee leden, Fred 1 en Fred 2, gaan we de binnenlanden in om een aantal families te bezoeken die een geit gekregen hebben.

Gelukkig geen boda boda vandaag maar een personenwagen. De chauffeur is erg bedreven in het ontwijken van de enorme gaten, kuilen en hobbels in en op de weg. Maar als we een soort karrepad inslaan, is er geen ontkomen meer aan. De bodemplaat van de auto schuurt en bonkt over de grond. Een paar maal moeten we uitstappen omdat anders een hobbel niet genomen kan worden. En dat blijkt zelfs een keertje onvoldoende. De auto komt vast te zitten, twee wielen op de grond, twee in de lucht. Slippende banden, stank van rubber. Mensen worden opgetrommeld om de auto te “verzetten”, wat uiteindelijk lukt.

Hoe verder we de binnenlanden ingaan, hoe groter de ogen van de mensen die ineens een auto zien langskomen op wat in Nederland een small wandelpaadje is.

Opvallend veel kinderen. Enthousiast zwaaiend en roepend: “He muzungu, he blanke! Dan is de weg versperd door een massa mensen. Er vindt een begrafenis plaats van een 15-jarige jongen. We verstoren de begrafenis en dat voelt vreemd.

Zes families bezoeken we uiteindelijk. En het is o zo terecht dat zij een geit krigen concluderen we.

Bij ons eerste bezoek treffen we opa en oma aan met hun zoon. De zoon is gescheiden en heeft vier kinderen bij zich, waaronder een grote dove jongen van 11 jaar en een geestelijk gehandicapt meisje van zeven jaar. Zij kan niet praten. Een dochter is gescheiden en opnieuw getrouwd. Haar man accepteert haar twee kinderen niet en die zijn nu bij opa en oma ondergebracht.
De omstandigheden waarin deze mensen leven is armzalig.

Hier is meer hulp nodig dan alleen het geven van een geit.
We besluiten dan ook dat de dove jongen op kosten van het Lejofonds naar het doveninternaat van de Bishop Westschool gaat.
Het meisje heeft ook speciaal onderwijs nodig. Daarvoor zoeken we een sponsor.

We bezoeken een weduwe met vijf kinderen. Ze heeft haar man en twee kinderen verloren.
We komen bij een vrouw met zes kinderen. Haar man is overleden aan aids toen ze in verwachting was.
Een moeder van 29 jaar heeft vijf kinderen waarvan de oudste 14 jaar is. Huiselijk geweld komt veel voor in Oeganda. Daardoor ontvluchten kinderen op jonge leeftijd het huis en raken vroeg getrouwd.

De plaatselijke school heeft een grote stal gebouwd waar een aantal geiten verblijven. Bok Fred is vervangen door een nieuwe bok.Van hieruit gaan de jonge geiten naar de gezinnen.
Een leerkracht van de school heeft kennis in het houden van geiten.
Hij fungeert als een klein “kenniscentrum” voor de families met een geit.

Het is een heftig dagje. We zijn onder de indruk van de omstandigheden van de bezochte families. Maar we zijn ook onder de indruk wat er binnen het project gepresteerd wordt.

Geef een reaktie