het Lejofonds

Bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool te Den Burg op Texel, eind 2005, is de stichting van het Leofonds bekend gemaakt. Naast een forse donatie nam de school de verantwoordelijkheid op zich jaarlijks een actie met de kinderen te houden om het fonds te voeden.

De school, bekend met de wensen van de directeur om samen met zijn vrouw vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden te gaan doen, vond op deze wijze een passend afscheidscadeau. De naam van het fonds is op verzoek veranderd in Lejofonds (Leo Annyas – Jozefschool Texel).

Met ondersteuning van het fonds zijn in 2006 en 2007 projecten gerealiseerd in Sri Lanka. Voor informatie hierover verwijzen we naar de rubriek Reisverslagen.

Vanaf 2009 is het Lejofonds actief in het Mukono district in Oeganda. Dit is een plattelandsgebied waar veel mensen verstoken zijn van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

  • Het Lejofonds wil de mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.
  • Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.
  • Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.

Zie voor informatie over de verschillende projecten en activiteiten de rubriek “Projecten”.

In Nederland heeft het Lejofonds erkenning als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling).

In Oeganda is het Lejofonds het NGO certificaat toegekend. NGO staat voor niet-gouvernementele organisatie en is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid. De term wordt veel gebruikt voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden.

Het bestuur van het Lejofonds:


Voorzitter: Leo Annyas


Secretaris/peningmeester: Herma Annyas


Bestuurslid: Wil Slangen


Coördinator Lejofonds in Oeganda: Daniel Kibago