Nieuwsbrieven


In 2009 is het Lejofonds begonnen met het uitgeven van nieuwsbrieven.

Als Leo en Herma in Oeganda verblijven verschijnen er geen nieuwsbrieven. Deze worden vervangen door reisverslagen. Deze verslagen, voorzien van vele foto’s, zijn te vinden in de rubriek Reisverslagen.

Behalve nieuwsbrieven en reisverslagen op deze website publiceert het Lejofonds korte berichten, vaak voorzien van een foto, op de Facebookpagina van het Lejofonds.Nieuwsbrief 65september 2023

Na het uitkomen van nieuwsbrief 63 volgt na enkele weken de publicatie van nieuwsbrief 64 om de gestarte geefactie prominent in beeld te houden. […] Lees meer

Nieuwsbrief 64juli 2023

In nieuwsbrief 63 is het Lejofonds gestart met een geefactie. Deze nieuwsbrief volgt hier kort op om de geefactie prominent in beeld te houden en om een stand van zaken te geven. […] Lees meer

Nieuwsbrief 63juli 2023

Het Lejofonds komt in actie! In deze speciale nieuwsbrief leest over het hoe en waarom. […] Lees meer

Nieuwsbrief 62maart 2023

Onze Belgische vrienden Herman Longin en Ria Coppens verblijven voor drie maanden in Oeganda. Het is de 45e keer dat ze Oeganda bezoeken. In 2020 en 2022 bezochten ze voor het Lejofonds de projecten van het Lejofonds in Oeganda. […] Lees meer

Nieuwsbrief 61december 2022

In deze nieuwsbrief melden we dat het schooljaar in Oeganda vervroegd is afgesloten in verband met een toenemend aantal ebolabesmettingen onder leerlingen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 60oktober 2022

In deze nieuwsbrief doen we verslag van een bezoek van Belgische vrienden aan het project Green Charcoal Lejofonds (GCL). Inmiddels hebben ze te kennen geven het project opnieuw te bezoeken begin 2023. […] Lees meer

Nieuwsbrief 59juni 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor de zevende school die uitgerust wordt met een My Book Buddy bibliotheek. […] Lees meer

Nieuwsbrief 58maart 2022

Het jaar 2021 kunnen we betitelen als het “corona-jaar”. In de afgelopen nieuwsbrieven is veel gepubliceerd over de gevolgen ervan in Oeganda. […] Lees meer

Nieuwsbrief 57december 2021

Hoe is de situatie in Oeganda betreffende het coronavirus en de gevolgen ervan? We hebben Daniel Kibago gevraagd een actueel beeld te schetsen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 56juli 2021

Nederland is inmiddels bevrijd van de meeste beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. In Oeganda is men door een agressieve groei van het virus terug in een lockdown situatie. […] Lees meer

Nieuwsbrief 55april 2021

In nieuwsbrief 54 van het Lejofonds (www.lejofonds.nl), uitgegeven op 2 maart j.l. hebben we uitvoerig aandacht besteed aan My Book Buddy en wel de inrichting van bibliotheken op vijf verschillende scholen in Oeganda. […] Lees meer

Nieuwsbrief 54februari 2021

Door de gevolgen van het coronavirus waaronder de verminderde afzet, is de “factory’ een aantal maanden dicht geweest. […] Lees meer

Nieuwsbrief 53december 2020

Ook in Oeganda heeft het coronavirus nog grote invloed op het dagelijkse leven en zijn er een aantal maatregelen van kracht. […] Lees meer

Nieuwsbrief 52oktober 2020

Ook deze nieuwsbrief kent een aantal hoofdstukken die duidelijk gerelateerd`zijn aan het coronavirus. […] Lees meer

Nieuwsbrief 51augustus 2020

Nieuwsbrief 51 heeft als leidend thema de titel Corona meegekregen. Uit de verschillende hoofdstukken wordt duidelijk dat de beperkende maatregelen die in Oeganda gelden als gevolg van het coronavirus ook van invloed zijn op de activiteiten van het Lejofonds. […] Lees meer

Nieuwsbrief 50april 2020

Het coronavirus heeft zich ontwikkeld tot een epidemie op wereldwijde schaal. Ook in Oeganda heeft men de nodige maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het project Green Charcoal. In Nederland zijn de scholen ook dicht. Daarmee is de Vastenactie van de Jozefschool, waarvan de opbrengst besteed is voor het Lejofonds niet doorgegaan. […] Lees meer

Nieuwsbrief 49februari 2020

In Oeganda zijn de scholen aan een nieuw schooljaar begonnen. Dat betekent ook extra drukte binnen het project Green Charcoal Lejofonds. De aangesloten scholen moeten voorzien worden van een nieuwe voorraad green charcoal. De Kisimbizi nursery and primary school wordt met de nodige zorg omgeven om een goede start van het nieuwe schooljaar te maken. […] Lees meer

Nieuwsbrief 48december 2019

In nieuwsbrief 48, de laatste nieuwsbrief van 2019 doen we verslag van verschillende ontwikkelingen binnen projecten van het Lejeofonds en de scholen waar het mee samenwerkt. We sluiten of met dank aan al degenen die op welke wijze het Lejofonds in 2019 hebben ondersteund. […] Lees meer

Nieuwsbrief 47oktober 2019

Er zijn de nodige ontwikkelingen binnen het project Green Charcoal Lejofonds. Vandaar ook in deze nieuwsbrief veel aandacht voor dit project. Verder kijken we naar de Kisimbizi nursery and primary en publiceren we de brief die we van een van de leerlingen van deze school mochten ontvangen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 46juni 2019

In deze nieuwsbrief ligt het accent op het project Green Charcoal Lejofonds.(GCL) De werkers in de fabriek zijn bereid hard te werken om een inkomen te verkrijgen. Soms worden ze daarin belemmerd door factoren die buiten hen liggen. Stroomstoringen en storingen in de machines zijn daar voorbeelden van. […] Lees meer

Nieuwsbrief 45mei 2019

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas van ruim twee maanden voor het Lejofonds in Oeganda, waarvan in tien reisverslagen met maar liefst 43 verhalen verslag is gedaan. […] Lees meer

Nieuwsbrief 44december 2018

De scholen in Oeganda hebben begin december vakantie gekregen, vergelijkbaar wat bij ons de “grote vakantie” is.

Het Lejofonds ontving van de headmaster van de Aunt Kevin nursery and primary school een verslag over het derde trimester van het afgelopen schooljaar […] Lees meer

Nieuwsbrief 43oktober 2018

Het Lejofonds ondersteunt op dit moment twee scholen, te weten de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru en de Kisimbizi nursery and primary school, een plattelandsschool even buiten Nkonkonjeru. […] Lees meer

Nieuwsbrief 42juni 2018

De Makerere universiteit in Kampala wil in samenwerking met de Kenyata University in Kenya en de Sokoine University uit Tanzania een onderzoek starten, getiteld: Empowering Marginalized Groups with Renewable Energy-based Technologies and Innovations to Enhance Community Resilience to Climate Change in East Africa”. […] Lees meer

Nieuwsbrief 41december 2017

Er is veel veranderd op de Aunt Kevin nursery and primary school sinds het Lejofonds vanaf begin 2016 de school ondersteunt.
Dankzij het Lejofonds is Aunt Kevin new born, zoals de mensen zeggen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 40september 2017

De scholen in Oeganda zijn begonnen aan het derde trimester.
Aan het eind van ieder trimester, en soms vaker, krijgt het Lejofonds een rapport toegestuurd van de Aunt Kevin nursery and primary school. […] Lees meer

Nieuwsbrief 39juni 2017

De Jozefschool op Texel heeft, zoals gemeld, een Vastenactie gehouden waarvan de opbrengst is bedoeld om stapelbedden aan te schaffen voor kinderen van de Kisimbizi nursery and primary school in Nkonknojeru. […] Lees meer

Nieuwsbrief 38april 2017

Nieuwsbrief 38 is de eerste nieuwsbrief na ons verblijf in Oeganda in de eerste maanden van 2017. […] Lees meer

Nieuwsbrief 37november 2016

Misschien is het opgevallen, misschien niet. Elke nieuwsbrief begint met een “themawoord”. Dit keer is het hoop. […] Lees meer

Nieuwsbrief 36oktober 2016

Met de verschillende projecten en activiteiten van het Lejofonds in Oeganda heb je wel eens het gevoel dat je bezig bent met de oorspronkelijke Echternacher springprocessie waarin steeds drie stappen naar voren werden gemaakt en twee naar achter. […] Lees meer

Nieuwsbrief 35augustus 2016

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda. […] Lees meer

Nieuwsbrief 34februari 2016

2016 is begonnen met het samenstellen van het jaarverslag 2015. Daarmee is dat jaar definitief afgesloten. Nieuwsbrief 34 is nu uit, de eerste nieuwsbrief van 2016. Daarin doen we o.a. verslag van twee projecten waarin veel tijd is geïnvesteerd in de afgelopen periode. […] Lees meer

Nieuwsbrief 33november 2015

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij in de afgelopen periode zeer actief geweest zijn om de nominatie van het project Green Charcoal winnend af te sluiten. […] Lees meer

Nieuwsbrief 32oktober 2015

Bijna dagelijks is er contact met Oeganda. Het project Green Charcoal vraagt de nodige aandacht. Dit geldt ook voor een aantal mensen die het Lejofonds ondersteunt en begeleidt. In deze nieuwsbrief het verhaal van James. […] Lees meer

Nieuwsbrief 31juli 2015

Green Charcoal Lejofonds is de naam van het nieuwe project dat het Lejofonds gestart is in Oeganda. We openen deze nieuwsbrief met een verslag over de ontwikkelingen binnen dit project. […] Lees meer

Nieuwsbrief 30mei 2015

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda. Hierin volgen we ontwikkelingen die toen in gang gezet zijn. Dit betreft een tweetal nieuwe projecten. […] Lees meer

Nieuwsbrief 29december 2014

In deze laatste nieuwsbrief van 2014 geven we een aantal rapporten weer die door directeur en leerkrachten van Gods Glory nursery and primary school naar het Lejofonds zijn gestuurd. […] Lees meer

Nieuwsbrief 28oktober 2014

We hebben verschillende verslagen en foto’s ontvangen uit Oeganda. Daar maken we graag melding van in deze nieuwsbrief. Verder zijn er de nodige ontwikkelingen en nieuwtjes te melden. […] Lees meer

Nieuwsbrief 27augustus 2014

Na een verblijf van drie maanden in Oeganda, begin dit jaar, hebben we eind april onder de titel Terugblik verblijf Oeganda 2014 verslag gedaan van een aantal activiteiten en gebeurtenissen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 26december 2013

Leo en Herma gaan 25 januari 2014 opnieuw voor het Lejofonds naar Oeganda voor een verblijf tot ongeveer half maart. Het is inmiddels de zesde keer dat zij voor het Lejofonds naar Oeganda gaan. Eerder is deze reis al aangekondigd via Facebook. […] Lees meer

Nieuwsbrief 25oktober 2013

Begin dit jaar, tijdens ons laatste verblijf in Oeganda, hebben we onder de titel “Overdonderend nieuws uit Nederland” een zeer forse donatie aan het Lejofonds bekend gemaakt. De donor daarvan wenst anoniem te blijven en dat […] Lees meer

Nieuwsbrief 24juli 2013

We zitten volop in de zomervakanties. Het is misschien niet de meest ideale tijd om een nieuwsbrief uit te brengen. Er zijn echter voldoende nieuwe ontwikkelingen die het uitbrengen van een nieuwsbrief […] Lees meer

Nieuwsbrief 23mei 2013

Deze nieuwsbrief vervangt weer de reisverslagen die zijn uitgegeven tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds in de eerste maanden van dit jaar.
In een terugblik op dat verblijf hebben we op 20 maart aangegeven dat er veel in gang gezet is, maar dat er ook nog veel moet worden afgerond. Dat laatste betreft dan de […] Lees meer

Nieuwsbrief 22december 2012

Dit is de laatste nieuwsbrief in 2012. In de komende maanden zal er geen volgende nieuwsbrief verschijnen. Leo en Herma Annyas gaan half januari opnieuw voor ongeveer twee maanden naar Oeganda voor het Lejofonds. Tijdens hun verblijf zullen zij verslag doen van de activiteiten in Oeganda via […] Lees meer

Nieuwsbrief 21oktober 2012

De laatste nieuwsbrief is in augustus verschenen. Hoogste tijd voor de volgende nieuwsbrief, nummer 21. Toch is er in de tussenliggende periode het nodige nieuws verschenen. Via de Facebook Page van het Lejofonds zijn na nieuwsbrief 20 liefst 33 berichten gepubliceerd. […] Lees meer

Nieuwsbrief 20augustus 2012

In deze nieuwsbrief laten we allereerst een advertentie van het Lejofonds zien waarmee we deelnemen aan een wedstrijd. Dromen worden werkelijkheid, zo luidt een deel van de advertentietekst. […] Lees meer

Nieuwsbrief 19mei 2012

Bijna dagelijks is er contact met de coördinatoren van de projecten “Goat to Goat 1&2 en het project “Solar Cooking”. Daarnaast is er frequent contact met Henry. Over Henry is eerder een reisverslag verschenen onder de titel “Life of local hardworking Ugandan young man”. […] Lees meer

Nieuwsbrief 18maart 2012

Dit is de eerste nieuwsbrief na het verblijf van Leo en Herma Annyas in Oeganda voor het Lejofonds van half november 2011 tot half februari 2012. Er zijn inmiddels zoveel ontwikkelingen zowel in Oeganda als hier dat een nieuwsbrief gerechtvaardigd is. […] Lees meer

Nieuwsbrief 17november 2011

De introductie van de “Goeie Geit”, geitenkaas voor het goeie doel, was aanleiding voor een extra editie in de nieuwsbrievenserie. Zie nieuwsbrief 16. Er zijn ontwikkelingen en dat betekent dat het kaasgehalte van deze nieuwsbrief aanzienlijk is. […] Lees meer

Nieuwsbrief 16: extra editie oktober 2011

Zoals al eerder door ons aangekondigd is een nieuwe geitenkaas onder de naam “Goeie Geit” op de markt verschenen. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het project “Goat to Goat” van het Lejofonds.
Boer Frank en zijn Anita reikten gisteren de eerste kaas uit op de Foodspecialiteitenbeurs in Houten. In een extra nieuwsbrief doen we verslag van deze gebeurtenis. […] Lees meer

Nieuwsbrief 15oktober 2011

Er zijn de nodige ontwikkelingen geweest. Genoeg nieuws dus. De nieuwsbrief begint met een primeur. Verrassend nieuws. […] Lees meer

Nieuwsbrief 14juni 2011

Het is een uitgebreide nieuwsbrief waarin we een aantal ontwikkelingen schetsen zowel hier als in Oeganda en verslag doen van prachtige initiatieven. […] Lees meer

Nieuwsbrief 13april 2011

– Binnen het project “Goat to Goat” zijn veel jonge geiten en bokken geboren.
– Twee scholen voeren momenteel actie voor het Lejofonds. We zijn er op bezoek geweest om te vertellen over onze activiteiten in Oeganda.
– Shamimu, het gehandicapte meisje waarover we in nieuwsbrief 12 schrijven is inmiddels geopereerd.
– Voor de scholen uit ons project maken we en verzamelen we schoolmaterialen. Deze scholen hebben van alles niks en steun is hard nodig.
– Achter de schermen gebeurt ook het nodige. […] Lees meer

Nieuwsbrief 12februari 2011

In deze nieuwsbrief komen we met de uitslag van de stemming van het bedrijf Enigma. Het jaarverslag 2010 komt aan bod. We doen verslag van verschillende ontwikkelingen en kijken even naar de toekomst. […] Lees meer

Nieuwsbrief 11december 2010

Dit is de eerste nieuwsbrief sinds onze terugkomst uit Oeganda. In de afgelopen dagen hebben we met veel mensen contact gezocht om hen te berichten over de geit of geiten die zij gedoneerd hebben voor het project “Goat to Goat”. Zo mogelijk hebben we daar foto’s van meegestuurd. […] Lees meer

Nieuwsbrief 10september 2010

5 oktober vertrekken we, Leo en Herma Annyas, opnieuw naar Oeganda. Dit keer voor een verblijf van ruim twee maanden. Er zullen voor het Lejofonds weer verschillende activiteiten ondernomen worden. We zetten het op een rijtje. […] Lees meer

Nieuwsbrief 09september 2010

Het project “Goat to Goat” speelt zich af in drie sub-counties. In elke sub-county is een “executor” aangesteld. Deze bezoekt maandelijks in zijn gebied de gezinnen die een geit gekregen hebben. Hij controleert of alles in orde is, signaleert eventuele problemen en draagt zonodig zorg voor oplossingen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 08juni 2010

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat, voor ons totaal onverwachts, de aangetrokken veearts voor het project “Goat to Goat” zijn toezeggingen niet nakwam. Inmiddels is bekend geworden dat betreffende veearts zijn ontslag heeft genomen. […] Lees meer

Nieuwsbrief 07mei 2010

In de eerste nieuwsbrief na het verblijf in Oeganda komen veranderingen in de website ter sprake, vertellen we over de reunië op Texel, geven we de stand van zaken rond het lepraproject weer, komt de eerste voortgangsrapportage ter sprake, kunnen we melden dat Ode blijft publiceren over het Lejofonds in Oeganda , blijft Mambapoint […] Lees meer

Nieuwsbrief 06januari 2010

Vlak voor vertrek naar Oeganda komen we op de valreep nog uit met Nieuwsbrief 06. Hoofdreden voor de nieuwsbrief is het binnenkomen van een voortgangsrapportage uit Oeganda. Het biedt ons ook de gelegenheid nog een aantal andere ontwikkelingen te benoemen. Alles staat gerangschikt onder de volgende hoofdstukken: […] Lees meer

Nieuwsbrief 05december 2009

Ongeveer anderhalve maand na Nieuwsbrief 4 zijn we, zo vlak voor Kerst, toe aan Nieuwsbrief 05. In de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Het Lejofonds stond “in the picture”. En dat heeft gevolgen gehad. Soms spectaculair. We zetten de gebeurtenissen op een rijtje. Deze nieuwsbrief kent de volgende hoofdstukken: […] Lees meer

Nieuwsbrief 04november 2009

Deze nieuwsbrief beginnen we uiteraard met het nieuws van 3 november. Mambapoint.tv bericht ons dat we in de videowedstrijd ”Laat zien wat je doet” een finaleplaats bereikt hebben. Onze inzending “Lejofonds 2009; Vooruit met de geit” is te zien onder de rubriek ”Video”. Voor de finale zijn drie filmpjes genomineerd. […] Lees meer

Nieuwsbrief 03augustus 2009

Dit is de derde nieuwsbrief sinds het Lejofonds actief is in Oeganda. In deze nieuwsbrief willen we u een overzicht geven van de activiteiten van de afgelopen drie maanden van het Lejofonds of waar het Leofonds bij betrokken was. Verder benoemen we enkele plannen voor de toekomst. Dit alles is ondergebracht in de volgende […] Lees meer

Nieuwsbrief 02juni 2009

Een project opzetten is niet het moeilijkste. Een project in stand houden of verder uitbouwen, dat ligt anders. Inmiddels hebben wij vanuit Oeganda het eerste rapport over het geitenproject binnen. Daarin wordt niet alleen een stand van zaken gegeven, maar worden ook aanbevelingen gedaan en de benodigdheden voor de nabije toekomst benoemd. Op dit moment telt het […] Lees meer

Nieuwsbrief 01april 2009

In het projectplan “From goat to goat” is opgenomen dat de plaatselijke stichting FDEDEPO waarmee het project samen is opgezet, verantwoordelijk is voor het geven van een voortgangrapportage eens in de drie maanden. Het eerste rapport staat gepland voor eind mei. Los van de voortgangsrapportage hebben we via email contact met Oeganda […] Lees meer