Het Lejofonds verblijft momenteel in Oeganda. Een weblog over de belevenissen aldaar is hier te vinden.

Nieuwsbrief 06

Vlak voor vertrek naar Oeganda komen we op de valreep nog uit met Nieuwsbrief 06. Hoofdreden voor de nieuwsbrief is het binnenkomen van een voortgangsrapportage uit Oeganda. Het biedt ons ook de gelegenheid nog een aantal andere ontwikkelingen te benoemen. Alles staat gerangschikt onder de volgende hoofdstukken:

  • 1. Voortgangsrapportage
  • 2. Mambapoint promoot Lejofonds
  • 3. Lejofonds op open dagen Groene School Winsum
  • 4. Lejofonds op reünie Jozefschool Texel
  • 5. COS Limburg en het Lejofonds
  • 6. Naar het toilet in ….?
  • 7. Dank
  • 8. Cijfers


1. Voortgangsrapportage

Als inleiding op het rapport wordt het Lejofonds bedankt voor de inspanningen fondsen te werven voor het project en worden de beste wensen voor 2010 overgebracht.

Het voortgangsrapport strekt zich uit over de periode november 2009 – januari 2010.
Afgesproken is dat er driemaandelijks een voortgangsrapportage vanuit Oeganda gestuurd wordt. In de gegeven rapportages missen we in elk geval de maand oktober en de maand januari lijkt al voorbij. Dit soort zaken zullen we straks tijdens ons verblijf in Oeganda gaan stroomlijnen.

Uit de rapportage blijkt dat in de genoemde periode 3 geiten drachtig zijn geworden en dat 1 geitje, geschonken aan een familie is overleden aan tekenkoorts.
De meeste geiten hebben last gehad van koorts als gevolg van tekenbijten. Alle geiten moeten nu wekelijks gesprayd worden. De kosten voor de veearts zijn daardoor hoger. Families die een geit gekregen hebben, kunnen (soms) de kosten van de veearts niet betalen.

Het bouwen van onderkomens van de geiten bij deze families is een probleem omdat de meesten van hen nog gewend zijn aan de traditionele manier van geiten houden. Dit betekent dat men een geit vastbindt met touw aan een poot of om de nek. Het is van belang dat de families gevoelig gemaakt worden voor de moderne manier van geiten houden.

De geiten hebben plastic naamplaatjes. De ervaring leert dat deze er soms afvallen. De veearts heeft gewezen op een methode waarbij de naam in de huid gebrand wordt.

Het project beslaat een groot gebied. Vanuit het project worden families die een geit gekregen hebben gecontroleerd of zij op de juiste wijze met de geit omgaan. Het transport is daarbij een probleem. Als aanbeveling wordt de aanschaf van een brommer gedaan.

Families krijgen een geit van het duurdere Zuid-Afrikaanse ras. Deze geiten worden groter, zwaarder en zijn sterker en productiever dan de lokale geiten. Naar aanleiding van ervaringen wordt nu voorgesteld families eerst een lokale geit te geven die gekruist is met een Zuid-Afrikaanse bok om te leren hoe geiten te houden.

Veel mensen hebben interesse in het project getoond. Deze mensen worden nu ontvangen in een kleine ruimte waarin het kantoor van de school is gehuisvest.
De behoefte aan een eigen kantoorruimte doet zich voelen met daarbij de kantoorbenodigdheden. Voor registratie en rapportage zou een digitale camera goede diensten kunnen bewijzen.

Om het werk gemakkelijker en sneller te maken heeft het project behoefte aan vast personeel. Ook is het wenselijk in de toekomst over meer veearts-uren te kunnen beschikken.
Meer geld is nodig voor medicatie van de geiten, het vervoer van geiten, het monitoren van het project en het betalen van salarissen.

In het begin is calliandra geplant dat diende als afscheiding voor weiden. In die periode konden jonge geiten nog gemakkelijk ontsnappen uit de stal. De beplanting is toen opgevreten. Men is bezig nieuwe calliandra aan te planten.

Als aanvulling op de geiten kunnen families pluimvee houden. Door verkoop van eieren komen er ook inkomsten. Er is een broedmachine, maar geen generator. Die is nodig omdat de stroom regelmatig uitvalt.

Het voorstel is om het project verder door te spreken wanneer Leo en Herma Annyas voor het Lejofonds in Oeganda zijn

2. Mambapoint promoot Lejofonds

Deze kop stond vermeld in de vorige nieuwsbrief. Het was de aankondiging van een filmpje van Mambapoint over het Lejofonds. Het filmpje was toen nog niet klaar. Dat is het inmiddels wel. Zie de rubriek “Video”.

3. Lejofonds op open dagen Groene School Winsum

De Groene School in Winsum heeft open dagen op 20 en 21 januari. Tijdens de open dagen is ruimte gemaakt voor een stand van het Lejofonds. Leerlingen van de leerlingenraad hebben aangegeven de stand te willen bemensen. In maart voert de school, zoals gemeld, drie dagen actie voor het project ‘Goat to Goat’ van het Lejofonds.

Op het allerlaatste moment is informatie binnengekomen van de Groene school over de aktiedagen in maart: een persbericht en een informatiefolder (pdf).4. Lejofonds op reünie Jozefschool Texel

Voor de Jozefschool op Texel is 2010 een bijzonder jaar. In dat jaar is er 100 jaar katholiek onderwijs op Texel en bestaat het gebouw zelf 80 jaar. Naast allerlei feestelijke activiteiten is er een reünie op zaterdag 24 april waar 1200 reünisten worden verwacht. Het Lejofonds is die dag met een stand aanwezig om informatie te geven over het project ‘Goat to Goat’.

5. COS Limburg en het Lejofonds

COS Limburg is een voorlichtings- en adviesbureau over internationale vraagstukken. Het bureau werkt provinciaal aan een duurzame en rechtvaardige wereld en geeft voorlichting en informatie over mondiale vraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en de multiculturele samenleving.
In de laatste nieuwsbrief van COS Limburg wordt aandacht besteed aan het Lejofonds. Daarnaast is het Lejofonds toegevoegd aan de weblijst van millenniumorganisaties in Limburg.6. Naar het toilet in ….?

Mambapoint schreef vlak voor de feestdagen een nieuwe wedstrijd uit. Daarvoor moet een foto van de toiletvoorzieningen in jouw projectland opgestuurd worden. Het Lejofonds doet mee aan de wedstrijd en heeft een foto met een begeleidende tekst opgestuurd. Kijk hier voor meer informatie.7. Dank

Een heerlijke rubriek. Hier noemen we graag mensen die hun betrokkenheid bij het Lejofonds hebben willen onderstrepen met een gift, soms bij herhaling.

– St.Bonifatiusparochie Wehe den Hoorn
Het bestuur van de parochie St. Bonifatius te Wehe den Hoorn heeft besloten de kerstcollecte 2009 ten goede te laten komen van het project van het Lejofonds. Fantastisch!
Leo en Herma kennen nog veel mensen uit de parochie en waarderen hun steun zeer.

Daarnaast mochten we van pastor Wellen van de St. Bonifatiusparochie zelf ook een bijzonder royale gift ontvangen. Heel hartelijk dank. Toen pastor Wellen voor het eerst over het project van het Lejofonds hoorde, gaf hij aan zelf ook enthousiast te worden. “Waarom altijd de dingen ver zoeken als je dichterbij ook iets kunt betekenen”, was zijn reactie.

Mw. Gera Roelofs-Janssen uit Huisssen, oud-parochiaan van de Bonifatiusparochie en oud-leerling van de St. Jozefschool in Wehe den Hoorn heeft het project ook bedacht met een prachtige gift.

– Basisschool De Bolleberg in Maria Hoop
Groep 7/8eeft eerder actie gevoerd voor het Lejofonds en heeft nu op een kerstmarkt kerststukjes verkocht. Zij gaan Leo en Herma weer volgen in Oeganda. Hulde!

– Kerstkaartenactie
De familie Joep en Louise Annyas uit Pesse hebben dit jaar geen kerstkaarten verstuurd maar hun wensen via het internet overgebracht.
Het uitgespaarde geld ging naar goede doelen w.o. het Lejofonds.
Wie volgt volgend jaar is hun vraag. Hartelijk dank!

– Geiten
De familie Zwaga uit Joure en de familie de Lugt uit De Cocksdorp, fans en donateurs van het eerste uur komen opnieuw met royale giften om geiten aan te schaffen die vernoemd worden.
Mw. Jolanda Strengholt uit Gendringen en dhr. en mevr. Schuil uit Diever hebben ook een mooie gift overgemaakt om een geit aan te schaffen.
Mevrouw Marga Cordes uit Wageningen heeft een prachtige gift gedaan onder de vermelding “ ook voor niet aaibare uitgaven”.
Allen heel hartelijk dank!

– Digitale camera
De familie Slangen uit Maastricht hebben, zonder kennis te hebben van de laatste voortgangsrapportage, een prachtige digitale camera ter beschikking gesteld. Wel weet hebbende van het feit dat Leo en Herma dit keer extra bagage mee kunnen nemen naar Oeganda is veel nieuwe kinderkleding meegegeven. Grote klasse! Hartelijk dank!

– Hobbymaterialen
Herma heeft op internet een oproep gedaan voor hobbymaterialen. En niet tevergeefs. Dertien mensen reageerden en stuurden materialen op, vaak vergezeld van mooie woorden en goede wensen. Hartelijk dank aan mw. Maya van Oers, mw. Olga Visser, mw. Marloes de Haan, mw. Susanne Quakkelaar, mw.Plantinga, mw. Ineke van Meteren, mw. Karin Elemans, mw. Myriam Voorter, mw. Greet Storm, mw Annemarie Apeldoorn, mw. Dietie Kikkert, mw. Marjolein Helder, mw. Evelien Voortman.

8. Cijfers

– Website
De website trok in 2009 gemiddeld vierhonderd bezoekers per maand waarvan zestig terugkerende bezoekers.

– Giften
In 2009 is ruim drieduizend euro aan giften binnengekomen.

– Scholen
In 2009 hebben drie scholen actie gevoerd voor het Lejofonds en dit heeft bijna vijftienhonderd euro opgebracht.
In 2010 gaan vijf scholen actie voeren voor het Lejofonds