Dank

Een groeiend aantal mensen voelt zich betrokken bij de activiteiten van het Lejofonds en is er verbonden mee. Hartelijk dank daarvoor.

 • Mw. G.M. Többen uit Lanaken support het Lejofonds met een fijne donatie. Zeer gewaardeeerd. Hartelijk dank!
 • Mw. I.C. van der Hoff uit Maria Hoop komt met een fraaie donatie o.v.v. in respect voor jullie werk. Hartelijk dank en hartelijk dank voor het vertrouwen.
 • Mw K.G.M. van den Brand uit Eysden steunt de activiteiten van het Lejofonds met een prachtige schenking. Alle waardering daarvoor. Heel hartelijk dank!
 • Mw.P.M.Apeldoorn, trouw Lejofondsvolger, bedenkt het Lejofonds nu met een fijne donatie. Dank, dank daarvoor!
 • Mw. W.G.M.Remijn-Persoon volgt de activiteiten van het Lejofonds vanuit Canada en waardeert, het niet voor het eerst met een prachtige gift. Klasse Wil! Enorm bedankt!
 • Dhr. T.J.M Hogenhout uit Amsterdam hoort voor het eerst van het Lejofods en dat betekent meteen een prachtige donatie, naar eigen inzicht te besteden. Geweldig! Heel hartelijk dank!
 • Dhr, A.B.J Bloem en mw. W.T Bloem-Smit verrassen het Lejofonds met een mooie donatie. Hartelijk dank daarvoor. Zeer speciaal voor ons.
 • Direct in het begin van 2018 komen enkele prachtige donaties binnen.
  Het betreft allereerst een donatie via de GeefGratismodule van iemand die annoniem wenst te blijven. Hartelijk dank vanaf deze plaats.
 • De heer D.T.G. Zwaga uit Joure vermeldt bij de donatie: “Bijdrage geitenproject en wederom veel succes met jullie inspirerend werk.” Klasse Douwe! Zeer bedankt!
 • “Goed te lezen dat jullie weer de projecten bezoeken”, schrijft mw. M.M. Cordes uit Wageningen bij de donatie. Zeer gewaardeerd Marga,, hartelijk dank.
 • Alle donateurs waarvan de (email) adressen bij het Lejofonds bekend zijn, hebben inmiddels een certificaat van waardering ontvangen.

  Het certificaat van waardering publiceren we hier voor de mensen die een donatie hebben gedaan in 2017, die niet bekend zijn bij het Lejofonds of waarvan geen (email)adres bekend is.

  Het certificaat is ook bedoeld voor degenen die het Lejofonds via Sponsorkliks gesteund hebben.

 • Bij het uitluiden van 2017 zorgt de Stichting Overvloed weer voor vuurwerk door een spetterende donatie. Een heerlijke knal. Geweldig bedankt!
 • Via de Geef.nl donatiemodule van Stichting GeefGratis krijgen we bericht van een prachtige donatie o.v.v. Donatie voor Lejofonds, prima fonds. Dank, dank, zeer vereerd. De gulle gever wenst anoniem te blijven. Hopelijk kijkt hij/zij wel naar deze rubriek.
 • “In het kader van de kerstgedachte” is de begeleidende tekst van mw. Els Voogsgeerd uit Tubbergen bij een voor ons zeer speciale donatie. Fantastisch Els!
 • “Droom je in je eentje dan blijven het dromen. Droom je samen dan worden dromen werkelijkheid”. Geen onbekende spreuk voor een aantal mensen uit het “Friese”, genoemd in deze rubriek. Dit geldt zeer zeker ook voor de anonieme donor die het Lejofonds meer dan ruimhartig steunt. Ook nu weer aan het eind van 2017 waardoor Leo en Herma Annyas tijdens een nieuw verblijf in Oeganda, begin 2018, veel plannen kunnen realiseren. Indrukwekkend!
 • Evenals voorgaande jaren ontbreekt er in de decembermaand geen donatie van de heer G.M.G.Waterval uit Heerlen. Prachtig! Hartelijk dank!
 • De heer F. Noordmans uit Joure verrast het Lejofonds opnieuw met een spetterende donatie. Daar is veel goeds mee te doen. Grote klasse!
 • Vaste Lejofondsvolgster mw. E.M.I Verbruggen-Amsing uit Middenmeer ondersteunt het Lejofonds opnieuw met een fijne donatie. Hartelijk dank Elly!
 • Dhr. R.J.A. Huisman uit Harlingen bedenkt ook in 2017 het Lejofonds met een prachtige donatie. Zeer gewaardeerd Rein!
 • Het Lejofonds ontving een vorstelijke donatie van de heer Harrie Rigter uit Sneek met de vermelding “Doe er mooie en goede dingen mee!” Dat gaat gebeuren! Fantastisch Harrie! Enorm bedankt!
 • Onder vermelding van “bijdrage 2017” verblijdde de heer Jan Schuil ons weer met een prachtige donatie! Zeer speciaal voor ons. Hartelijk dank Jan!
 • De heer Piet Vliegers uit Hoogezand verrast het Lejofonds met een mooie donatie. Oude tijden herleven. Geweldig Piet!
 • Van de heer H.A.G.Smit uit Middenmeer ontvangen we een donatie onder de vermelding “Cadeau feestje Huub 80 jaar” Gezien de donatie moet dit geen feestje geweest zijn, maar een galafeest. Huub, daar moet je van genoten hebben. Fantastisch dat je nu mensen in Oeganda laat meegenieten. Grote klasse. Heel hartelijk dank!
 • Niet voor de eerste keer komt er een donatie van de familie P.M.Apeldoorn uit Egmond. Dank, dank!
 • Veel succes met het Lejofonds, laat mw. B.M.E.Amsing uit Hoorn ons weten en doet de uitspraak van een prachtige donatie vergezeld gaan. Fantastisch!
 • AHA-Architekten uit Groningen doneert een prachtig bedrag. Zeer gewaardeerd Liesbeth, Pieter, Zus, Questa, Cilia en Andre. Hartelijk dank!
 • Een mooie en voor ons speciale donatie is afkomstig uit Bergen van mw. S.Westerlaken. Heel hartelijk dank.
 • Ook in Nieuw Zeeland volgt men het Lejofonds.
  Het heeft geleid tot een prachtige donatie van mw. Th.Kloppenburg uit Havelock North te besteden aan “Communicatie”. Geweldig bedankt!
 • De Kaasfabriek uit Woerden is een bedrijf dat unieke kaasproducten in de markt zet. Een van die producten is de “Goeie Geit”.Van elke verkocht kilo geitenkaas gaat €0,50 naar het project Goat to Goat van het Lejofonds. Het Lejofonds heeft de opbrengst over het jaar 2016 ontvangen. Fantastisch! Een geweldige ondersteuning van het project. Heel hartelijk dank!

 • Mw. T. Hesper uit Hengelo heeft eerder belangeloos twee koffers voor het Lejofonds meegenomen naar Oeganda. Nu verrast zij met een prachtige maandelijkse donatie en dat voor een periode van liefst 5 jaar! Indrukwekkend! Zeer hartelijk dank!
 • “Uit respect voor jullie geweldige werk in Oeganda”. Mw. I.C.. van der Hoff uit Maria Hoop laat deze tekst vergezeld gaan van een schitterende donatie.
  Alle dank en waardering daarvoor!
 • Mw. Olga Visser, hartelijk dank voor uw donatie via de Geef.nl donatiemodule van Stichting GeefGratis
 • Mw. L.M.M. Annijas-Wentholt uit Pesse heeft verschillende keren zelfgemaakte werkstukjes verkocht ten bate van het Lejofonds. De laatste keer waren het hartjes. Dit keer was daar geen gelegenheid voor. Het Lejofonds krijgt daarom een prachtige donatie met de vermelding “Toch nog iets”. Louise, hartelijk, hartelijk dank!
 • De heer T.B. Bootsma uit Wolvega bedenkt het Lejofonds met een prachtige donatie. Zeer speciaal voor ons. Hartelijk dank Tjitte!
 • De heer D.T.G. Zwaga, geen onbekende in deze rubriek, komt met een donatie o.v.v. bijdrage geitenproject met Richard en Marjon. En dus loopt er nu een geit Marjon en een bok Richard in Oeganda.
 • Tijdens ons verblijf in Oeganda komt opnieuw een zeer forse donatie binnen van onze anonieme donor waardoor definitief de ondersteuning zoals vermeld in de reisverslagen aan de Aunt Kevin mogelijk wordt.
  Aunt Kevin. New Born! Het gesprek van de dag in Nkonkonjeru. Onnoemelijk veel dank gaat uit naar mr. N.N.
 • De familie Faessen uit Maria Hoop, buren van Leo en Herma Annyas, zwaaien hen uit voor vertrek naar Oeganda met een prachtige gift. Geweldig! Heel hartelijk dank!
 • Veel succes in 2017 zijn de wensen van mw. C.A.B. Langeland – Halsema uit Wehe de Hoorn. De wensen gaan vergezeld van een prachtige donatie. Hartelijk bedankt!
 • Aan het eind van 2016 willen we ook degenen bedanken die het Lejofonds bedacht hebben met een donatie maar anoniem wensen te blijven.

  Daaronder een belangrijke donor die het onderwijs in Oeganda een warm hart toedraagt en daarvoor veel mogelijk maakt.

  Alle donateurs waarvan de (email) adressen bij het Lejofonds bekend zijn, hebben inmiddels een certificaat van waardering ontvangen.

  Dit certificaat publiceren we hier en is bedoeld voor de donateurs waarvan de adressen niet bekend zijn en voor alle mensen die het Lejofonds gesteund hebben via Sponsorkliks.

 • Ook dit jaar ontvangt het Lejofonds van de Stichting Overvloed een belangrijke donatie. Vuurwerk zo aan het eind van het jaar. Zeer gewaardeerd. Heel hartelijk dank!
 • Mw. T.A.P de Boer-Cordes uit Dronten komt met een prachtige donatie o.v.v. “ Een gelukkig 2017. Goede voortzetting van jullie mooie projecten”.
 • Dank, dank, daarvoor!
 • De SKG Diaconie Prot. Gemeente West Maas en Waal schrijft op de website: “Wij vinden het ook belangrijk wegen te zoeken om er te zijn voor de mens in nood, ver weg en dichtbij”. Het Lejofonds ontvangt opnieuw een prachtige donatie en neemt de verantwoordelijkheid de donatie zo goed mogelijk te besteden. Hartelijk dank voor het vertrouwen!
 • Dhr. G.M.G Waterval uit Heerlen verblijdt het Lejofonds met een jaarlijkse donatie waar we erg blij mee zijn. Hartelijk dank!
 • Van mw. Neeteson Lemkes uit De Cocksdorp ontvingen we een zeer bijzondere donatie, die een zorgvuldige bestemming krijgt. Daar staan we voor.

  De donatie heeft te maken met het zeer onverwachte overlijden van levenspartner André de Ruijter, kort daarvoor afscheid genomen van de Jozefschool als directeur.

  Voor meer informatie zie het Jaaroverzicht 2016.

 • Dhr. R. J. A. Huisman uit Harlingen verblijdt het Lejofonds met een gift onder de mededeling “dit kun je vast goed gebruiken.” Klasse Rein, heel hartelijk dank!
 • De H.Liudgerparochie uit Wehe den Hoorn bestemt de opbrengst van een collecte voor het Lejofonds. Zeer speciaal voor ons. Dank, dank!
 • Dhr. F.Noordmans uit Joure verrast met een spetterende donatie. Fantastisch! Daar ies veel goeds mee te doen. Geweldig bedankt!
 • Mw. E.M.I. Verbruggen uit Middenmeer, vaste Lejofondsvolger, komt met een zeer gewaardeerde donatie. Hartelijk dank Elly!
 • Mw.R.M. Cordes uit Vaassen heeft een zeer speciale donatie gedaan o.v.v. voor onderwijs of onderwijs gerelateerd project. Werkelijk fantastisch.
 • Opnieuw hebben we van een zeer speciale donateur, die anoniem wenst te blijven, een wel zeer schitterende donatie ontvangen waardoor verdere bouw en uitrusting voor de Aunt Kevin nursery and primary school in Nkonkonjeru mogelijk wordt. Daar word je echt stil van.
 • Mw. M M.Cordes uit Wageningen, geen onbekende in deze rubriek, heeft opnieuw een prachtige donatie gedaan o.v.v. In de geest van Sint Maarten. Prachtig. Zeer bedankt!
 • De Diaconie Prot.Gemeente Wets Maas en Waal heeft, niet voor het eerst, een collecte opbrengst bestemd voor de projecten van het Lejofonds. We zijn geweldig blij met de aanhoudende steun. Hartelijk dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen.
 • Mw. L.M.M. Annijas uit Pesse, niet onbekend in deze rubriek, verrast het Lejofonds opnieuw met een prachtige donatie! Zeer gewaardeeerd!
 • Mw. A.M.H.Kerkhof – van Mast doneert de opbrengst van de verkoop van zelfgemaakte kaarten in de Bonifatiuskerk te Wehe den Hoorn aan het Lejofonds. Grote klasse!
 • Mw.P.M.Apeldoorn, hartelijk dank voor een mooie donatie.
 • Dhr. A.J de Ruyter, directeur van de Jozefschool op Texel, heeft bij zijn afscheid laten weten i.p.v. van cadeaus e.d. een bijdrage voor het Lejofonds op prijs te stellen. Een geweldig gebaar en uiteindelijk een geweldig mooie donatie. Geweldig bedankt André voor deze donatie en voor de steun in de afgelopen 10 jaar!
 • Mw. G.M.Többen uit het Belgische Neerharen bedenkt het Lejofonds met een donatie. Prachtig Cecile! Hartelijk dank!
 • Mw. W.G.M.Remijn-Persoon volgt het Lejofonds vanuit Canada en ondersteunt het Lejofonds nu met een prachtige donatie. Heel hartelijk dank Wil!
 • Mw. I van der Hoff uit Maria Hoop feliciteert het Lejofonds met het 10 jarig bestaan en spreekt de hoop uit dat wij dit werk nog lang mogen doen. Ter ondersteuning ervan is een flinke donatie gedaan. Ida, geweldig, zeer gewaardeerd en zeer bedankt.

 • De Kaasfabriek is de leverancier van de Goeie Geit. Goeie Geit is een milde Hollandse geitenkaas waarvan € 0,50 per kilo naar het “Goat to Goat” project van het Lejofonds gaat.

  De Kaasfabriek heeft de bijdrage over 2015 overgemaakt. En dat is altijd weer een geweldige opsteker voor het project Goat to Goat. Goeie genade, wat geweldig!
 • Opnieuw doneert dhr. R.J.H Huisman uit Harlingen voor een geit. Joepie!
 • Heel speciaal is voor ons ook de donatie van mw. M.J.M. Warmerdam met de vermelding: “Jullie vinden vast wel weer een nuttig doel”. Geweldig Madeleine! Grote klasse!
 • Dhr. en mw Jager komen ook in 2016, op een speciale dag, met een flinke donatie. Hulde Arend en Kieke!
 • Via de donatiemodule van stichting Geef Gratis zijn donaties binnengekomen van voor ons onbekende personen. We hopen dat onze waardering en dank u bereikt.
 • Hartelijk dank aan Ingrid van Veenen, die regelmatig een challence met zichzelf aangaat en dit keer mensen binnen haar netwerk heeft opgeroepen een donatie aan het lejofonds te doen. Hartelijk dank ook aan degenen die gehoor geven hebben aan deze oproep. Prachtig!
 • Mw. C.A.B. Langeland uit Wehe den Hoorn doet een schenking aan het Lejofonds met daarbij de vermelding “Succes met jullie projecten”. Heel bijzonder Corrie. Tegelijkertijd “sweet memories”.
 • Sponsorklis heeft een commissiebedrag overgemaakt aan het Lejofonds. Hartelijk dank aan al degenen die via Sponsorkliks online aankopen doen en daarmee het Lejofonds gratis sponsoren.
 • Het tweede lustrum van het Lejofonds is voor der. D.T.G. Zwaga uit Joure, geen onbekende in deze rubriek, aanleiding tot het doen van een prachtige donatie met de vermelding “bijdrage jubileum”. Geweldig Douwe!
 • Ook dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie van de Jozefschool op Texel bestemd voor het Lejofonds. Daardoor wordt het mogelijk leerboeken aan te schaffen voor scholen waarmee het Lejofonds samenwerkt in Oeganda. Een aantal kinderen krijgt zo voor het eerst een leerboek in handen. Klasse!
 • De basisgemeenschap uit Ede geeft een bijdrage om de aanschaf van een naaimachine mogelijk te maken. Daardoor krijgt iemand in Oeganda een nieuwe toekomst. Fantastisch. Hartelijk dank!
 • B.G.N.N. staat voor Belangenbehartiging Geitenhouderij Noord Nederland.
  Deze organisatie bestaat 30 jaar. Het 30 jarig bestaan van de B.G.N.N. is aanleiding om het Lejofonds te verrassen met een belangrijke gift.
  Wat een schitterend gegeven! Hulde en dank!
 • De familie Faessen uit Maria Hoop zwaaien Leo en Herma uit naar Oeganda met een prachtige gift. Alle waardering daarvoor!
 • Natalie Kroef, oud vrijwilligster van het Lejofonds in Oeganda bezoekt nu met haar ouders Oeganda en daarbij ook de projecten van het Lejofonds. Dit alles gaat vergezeld van een schitterende donatie aan het Lejofonds. Buitengewoon en buitengewoon veel dank!
 • Dhr. R.M.L. Boersma uit Noorbeek verrast met een prachtige donatie met de toevoeging “ Gift t.b.v. jullie fantastisch werk in Oeganda”. Zeer gewaardeerd Rob! Dank, dank!
 • Mw. van der Storm, bekend met het werk van het Lejofonds in Oeganda, komt opnieuw met een prachtige donatie met de vermelding: “Prachtig werk. Succes in Oeganda weer. Fantastisch Nan, zeer bedankt!
 • Dhr. R.J.H.Huisman komt met een donatie voor de aanschaf van een geit. Hartelijk dank daarvoor.
 • Een voor ons heel bijzondere donatie is binnengekomen o.v.v. project Goat to Goat van dhr. W. van Oosten uit Wiehe den Hoorn. Bijzonder veel dank!
 • Opnieuw kwam er voor ons een prachtige en speciale donatie binnen van mw. E.C.van Eeten-Zijn, te besteden waar nodig en daarbij succes gewenst!
  Eline, alle waardering! Heel hartelijk dank!
 • Van mw. H.P.W.M van Oosten uit Groningen ontvangt het Lejofonds een hartelijke groet en een prachtige donatie. Geweldig Hedwig! Hartelijk dank!
 • De eerste donatie van 2016 komt van mw. Suzanne Poot, eerder als vrijwilligere gewerkt in Oeganda. Heel speciaal Suzanne!! Zeer bedankt!
 • Alle donateurs waarvan de (email) adressen bij het Lejofonds bekend zijn, hebben inmiddels een certificaat van waardering ontvangen.

  Het certificaat van waardering publiceren we hier voor de mensen die een donatie hebben gedaan in 2015, die niet bekend zijn bij het Lejofonds of waarvan geen (email)adres bekend is.

  Het certificaat is ook bedoeld voor degenen die het Lejofonds via Sponsorkliks gesteund hebben.

  Allen heel hartelijk dank!!!
 • Mw. W.Annyas uit Eysden, dhr. W.Annijas uit Amsterdam, mw. V. Grashoff uit Groningen hebben in 2015 maandelijks een donatie verzorgd. Aan het eind van 2015 willen we hen hier met nadruk voor bedanken. Klasse!
 • Mw. T.A.P. de Boer-Cordes uit Dronten wenst het Lejofonds veel succes in 2016 en doet de wensen vergezeld gaan van een prachtige donatie. Geweldig, heel hartelijk dank!
  Mw. Marga Cordes uit Wageningen bedenkt opnieuw het Lejofonds met een prachtige donatie, nu met de vermelding Eindejaarbonus. Alle lof en dank!
 • De Bonifatiusparochie uit Wehe den Hoorn, nu deel uitmakend van de H.Liudgerparochie heeft de Kerstcollecte bestemd voor het Lejofonds. Dat heeft geleid tot een prachtige opbrengst. Hartelijk dank. We kennen een aantal mensen die hebben bijgedragen aan de opbrengst en dat maakt het zeer speciaal.
 • Van dhr. O. (niet duidelijk is of een naam vermeld mag worden) ontvangen we een schitterende donatie. We zijn de persoon achter deze donatie zeer dankbaar.
 • De Stichting Overvloed, komt opnieuw met een schitterende donatie die je zou zeggen de naam all eer aandoet. Fantastisch! Zeer bedankt voor het vertrouwen.
 • Dhr. G.M. G. Waterval uit Heerlen komt ook in 2015 met een prachtige donatie. Alle waardering daarvoor.
 • Dhr. en mw. Annijas uit Pesse sturen dit jaar geen kerstkaarten. De besparing leidt tot een mooie donatie onder vermelding van (geen) kerstkaartenactie. Hartelijk dank Joep en Louise! Zeer gewaardeerd.
 • Een heel verrassende en bijzonder mooie donatie is binnen gekomen onder de vermelding “In het kader van de Kerstgedachte voor het goede doel”. De gulle gever wenst anoniem te blijven. Heel veel dank!
 • Mw. E.M.I Verbruggen-Amsing komt, als vaste Lejofondsvolger, met een fijne donatie., niet voor het eerst. Hartelijk dank Elly!
 • Een bijzonder mooie donatie is binnengekomen van iemand die anoniem wenst te blijven. We kennen de achtergrond en dat maakt het heel bijzonder voor ons. Klasse!
 • Mw. H.H.M.Hoekzema-van Oosten heeft een prachtige donatie gedaan onder de vermelding “Vooruit met de geit. Succes!” Hartelijk dank Heleen, bijzonder gewaardeerd.
 • De SKG Diaconie Protestantse Gemeente West Maas en Waal heeft het Lejofonds ook dit jaar bedacht met een schitterende donatie. Daar zijn we geweldig blij mee.Heel hartelijk dank.
 • Vanuit Canada volgt mw. W.G.M Remijn–Persoon het Lejofonds. Nu volgt er ook prachtige donatie. Een bijzondere donatie voor ons. Welgemeend dank!
 • Ook uit Wehe den Hoorn komt een donatie van mw. H. Van Huis die de aanschaf van een geit mogelijk maakt. Prachtig! Hartelijk dank!
 • Uit Wehe den Hoorn komt het bericht van dhr. H.J.S. van der Klei dat de plaatselijke toneelvereniging stopt. De resterende gelden gaan naar het Lejofonds. Om meerdere reden is dit een treffende donatie. Zeer gewaardeerd!
 • Dhr. en mw. Huisman uit Harlingen komen, niet voor het eerst, met een prachtige donatie onder de vermelding “Je kunt het geld vast wel gebruiken!”. Klasse! Geweldig bedankt!
 • Dhr. Douwe Zwaga uit Joure, een bekende in deze rubriek, blijft verrassen met opnieuw een prachtige donatie. Top Douwe!
 • In nieuwsbrief 32 berichten we over de hartjesaktie van mevrouw Louise Annijas-Wentholt uit Pesse. Op de hartjesactie heeft mw. Louise Annijas-Wentholt een sleutelhangeractie en een engelstjesactie laten volgen.

 • Een prachtig initiatief. Heel hartelijk dank daarvoor. En dank ook aan alle “afnemers” die daardoor onderwijs mogelijk maken voor Oegandese kinderen.
 • De Kaasfabriek, producent van de “Goeie Geit”, een geitenkaas van Nederlandse bodem waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan het project Goat to Goat van het Lejofonds heeft de jaarlijkse donatie overgemaakt. De kaasfabriek toont op deze wijze haar maatschappelijke betrokkenheid. Het Lejofonds is daar geweldigi blij mee! Fantastisch!

 • Dhr. F. Noordmans uit Joure, attent gemaakt op het Lejofonds door een vaste donateur en Lejofondsvolger, heeft een schitterende donatie gedaan ter ondersteuning van verschillende projecten. Prachtig, prachtig! Heel hartelijk dank!
 • Van de SKG Diaconie Protestantse gemeente West Maas en Waal is opnieuw de opbrengst van een collecte binnengekomen. Heel hartelijk dank aan aan gulle gevers achter de collecte.
 • Van een donor die anoniem wenst te blijven is , niet voor de eerste keer, een mega-donatie binnengekomen. Daar word je stil van. Onze dank is niet in woorden uit te drukken.
 • Dieuwke Diederiks komt met een prachtige donatie. Dit keer met de vermelding “ Het schooljaar begint geheid met de aanschaf van een geit”. Dieuwke, je weet een donatie van jou is zeer speciaal voor ons. Geweldig bedankt!
 • Jan Schuil uit Diever, geen onbekende in deze rubriek, verrast ons opnieuw met een prachtige donatie. Hartelijk dank Jan!
 • Dhr en mw. Smit uit Middenmeer hebben hun jaarlijkse forse donatie overgemaakt. Daar zijn we heel blij mee. Zeer bedankt.
 • Mw. C. Koehler doet weer eenn prachtihe donatie voor een project naar keuze.
  Carla, fantastisch!
 • Mw. E.C. van Eeten – Zijm heeft opnieuw een prachtige donatie gedaan onder de vermelding “Succes met alle projecten”. Zeer gewaardeerd!
 • Vanuit Egmond aan Zee komt een echtpaar dat anoniem wenst te blijven naar Maria hoop om handvaardigheidsmaterialen brengen voor Oeganda. Alle waardering daarvoor! En dank!
 • Mw. J.C. van der Hoff uit Maria Hoop laat weten veel respect te hebben voor , zoals ze aangeeft, het prachtige en liefdevolle werk van het Lejofonds en wil een klein steentje bijdragen. Dat kleine steentje is een prachtige donatie onder de vermelding “voor gebruik waar nodig”. Machtig mooi! Hartelijk dank!
 • Mw. M.M. Cordes uit Wageningen komt met een prachtige donatie, niet voor de eerste keer, onder de vermelding wederom voor een geit en een bok. Heel hartelijk dank!
 • Sport & Gezondheidscentrum Simply Fit uit Roermond verrast het Lejofonds met een aantal prachtige rugtassen. Geweldig bedankt! Via een speciale koerier zijn de tassen al vervoerd naar Oeganda
 • Arend en Kieke Jager uit Roden, Lejofondsvolgers van het eerste uur , ondersteunen het Lejofonds in 2015 met een prachtige donatie. Zeer gewaardeerd!
 • De Jozefschool op Texel, sterk verbonden met het Lejofonds, heeft de opbrengst van de Vastenaktie 2015 overgemaakt met de vermelding “ Veel succes met jullie mooie werk”. Heel veel dank aan alle betrokkenen voor de geweldige inzet en het daarbij behorende resultaat. Klasse!
 • De Liudger parochie uit Wehe den Hoorn heeft de opbrengst van een collecte bestemd voor het Lejofonds.Hartelijk groet aan alle parochianen en heel hartelijk dank!
 • We hebben nauwelijks de besteding van een donatie toegelicht of de volgende donatie van we. F.J.M. van der Storm uit Rotterdam is binnen. Geweldig Nan, heel erg bedankt.
 • Dhr. A.Bloem uit Zuidlaren verzorgt vanuit zijn functie bij de politie op verzoek lezingen. De verkregen vergoeding gaat als donatie naar het Lejofonds. Fantastisch Anno, geweldig bedankt!
 • Dhr. R. Boersma uit Noorbeek weet het Lejofonds ook te vinden voor een prachtige donatie. Zeer gewaardeerd, zeer bedankt!
 • Mw. A.M.H.Kerkhof- van Mast uit Wehe den Hoorn komt met een zeer gewaardeerde donatie o.v.v. kaartverkoop in de kerk.
 • Voor vertrek naar Oeganda mochten we kleding, spelmateriaal en audio-visuele middelen ontvangen van dhr. En mw. Slangen uit Maastricht om een goede bestemming te geven in Oeganda. Te gek! Geweldig bedankt.
 • Dhr. En mw. Faessen uit Maria Hoop verrasten ons vlak voor vertrek naar Oeganda met een prachtige donatie. Zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

In 2014 hebben we enkele fantastische donaties ontvangen van mensen die anoniem wensen te blijven. Ook zijn er donaties binnengekomen van mensen die niet bekend zijn bij het Lejofonds en waar we geen contact mee kunnen opnemen omdat adresgegevens ontbreken.

Vanaf deze plaats willen we deze mensen bedanken voor hun geweldige steun in 2014 en dit onderstrepen met onderstaand “certificaat van waardering”.

certificaat

 • De kerstcollecte van de Bonifatiusparochie in Wehe den Hoorn is bestemd voor het Lejofonds. Heel speciaal voor ons. Zeer gewaardeerd!
 • Mw. T.A.P. de Boer, geen onbekende in deze rubriek, steunt het Lejofonds, aan het eind van 2014, opnieuw met een prachtige donatie. Heel hartelijk dank!
 • Mw. R.M .Cordes doneert een mooi bedrag aan het Lejofonds onder vermelding “Succes met jullie werk”. Prachtig. Zeer bedankt.
 • A.H.van Eck van Basisgemeenschap Ede doet op eigen wijze een bijdrage aan de collecte die voor het Lejofonds gehouden is. Dank u zeer!
 • Dhr. en mevr. Annijas verrassen met een dubbele donatie. Naast een bijdrage sturen ze de opbrengst van de “niet verstuurde kerstkaarten” actie. Prachtig! Dubbel bedankt!
 • De SKG Diaconie Protestantse gemeente West Maas en Waal, meermalen genoemd in deze rubriek, doet opnieuw van zich spreken met een prachtige donatie. Soms ben je even sprakeloos. Heel hartelijk dank.
 • Mw. Annemieke Witteveen uit Spijkenisse heeft zowel voor de Gods Glory nursery and primary school als de Kisimbizi primary school een set poppenkastpoppen gemaakt, bestaande uit een jongen en meisje in schooluniform en een vader- en moederfiguur. Schitterend! Alle waardering en hartelijk dank!

 • Van de familie H.J.J. Verbruggen ontvangen we “donatie 2015” waarvoor veel dank.
 • De Stichting Overvloed doet via mw. J.M.E.Vlaar een schitterende schenking. Daar worden we heel blij van. Grote dank.
 • De heer Douwe Zwaga uit Joure komt opnieuw met een bijdrage voor het project Goat to Goat. Hulde Douwe!
 • De Stichting Sambo heeft een projectaanvraag gehonoreerd van het Lejofonds voor de aanleg van een waterpomp voor de Kisimbizi primary school. Fantastisch. Het bericht is met gejuich ontvangen in Nkonkonjeru
 • De SKG Diaconie Protestantse Gemeente West Maas en Waal heeft een collecte opbrengst overgemaakt naar het Lejofonds. Indrukwekkend de steun die het Lejofonds en daardoor de mensen in Oeganda krijgen van deze gemeente. Dat bemoedigt zeer.
 • Via mw. R.H. Versteeg komt opnieuw, niet voor de eerste keer een schitterende donatie binnen. Dat doet goed.
 • Jan en Ria Schuil uit Diever komen opnieuw met een prachtige donatie onder de vermelding “Bijdrage Oeganda. Succes! Hartelijk dank voor donatie en wens!
 • De heer R.J.A. Huisman uit Harlingen, eerder genoemd in deze rubriek, komt opnieuw met een prachtige gift. Geweldig Rein! Hartelijk dank!
 • Mw. M.M. Cordes uit Wageningen maakt door een donatie de aanschaf van een geit en een bok mogelijk die symbolisch als huwelijkscadeau weg worden gegeven. Daarbij komt nog een hooimand.
  Schitterend! Zeer gewaardeerd.
 • Dieuwke Diederiks geeft collega’s een prachtig voorbeeld door de aanschaf van geit Be (he)dum mogelijk te maken. Voor een verdere verklaring moet u even terug in deze rubriek.
  Dieuwke, geweldig bedankt!
 • Meneer of mevrouw T van Dijkhuizen , een ons onbekende gulle gever, heeft een fijne donatie gedaan o.v.v. Afripads via het Lejofonds. Met deze donatie is het nu mogelijk alle meiden van de doelgroep te helpen. Fantastisch, hartelijk dank.
 • Basisgemeenschap Exodus uit Ede is n.a.v. het artikel over Afripads in nieuwsbrief 27 in actie gekomen en hebben gezamenlijk een prachtige bedrag gedoneerd waardoor de meeste meisjes op Gods Glory die daarvoor in aanmerking komen, zijn geholpen. Een fantastisch initiatief. Wat geweldig voor de meiden!
 • Dhr. en mw. Smit uit Middenmeer hebben een schitterende donatie gedaan en hebben dit verheven tot een jaarlijkse bijdrage. Prachtig, prachtig!
 • Mw. E.C.van Eeten-Zijm, oud-leerling van de Jozefschool op Texel, komt met een prachtige donatie met de vermelding “Succes met de projecten”. Zeer gewaardeerd. Grote dank!
 • Mw. F.J.M van der Storm uit Rotterdam is bekend met het werkgebied van het Lejofonds in Oeganda. Momenteel verblijft zij in Zuid-Afrika om daar vrijwilligerswerk te doen. Vandaar uit blijft zij het Lejofonds volgen. De oproep in nieuwsbrief 27 was voor reden om opnieuw een mooi bedrag te doneren. Grote klasse! Hartelijk dank!.
 • In nieuwsbrief 27 zijn de activiteiten van groep 7/8 van basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop voor het Lejofonds benoemd. We zijn er trots op!
 • De Kaasfabriek, producent van de “Goeie Geit, is verhuisd naar een nieuw pand. Een feestelijke opening heeft plaatsgevonden. Daarbij is ook aandacht besteed aan het Lejofonds. Het resultaat is een mooie donatie. Hartelijk dank!
 • Een gouden bruiloft. Geen cadeaus. Wel een gift voor het Lejofonds.. Het heeft geleid tot een gouden donatie!. Groots, geweldig en geweldig bedankt. De gulle gevers wensen anoniem te blijven.
 • Overdonderend nieuws schrijven we begin 2013 in een van de reisverslagen n.a.v. bericht waarin steun wordt toegezegd aan het Lejofonds met name daar waar het Lejofonds scholen een helpende hand kan toesteken. Het bericht gaat gepaard met een werkelijk vorstelijke donatie. De donor wenst anoniem te blijven. Ook nu weer, in 2014 worden we overdonderd door dezelfde donor. Daar zijn we stil van.
 • De Jozefschool voor basisonderwijs in Den Burg op Texel heeft een Vastenactie gehouden voor het Lejofonds onder de titel “Weer een kind naar school!” De kinderen hebben geweldig hun best gedaan, want de opbrengst was groots! Hulde!
 • Toon uit Maria Hoop stond in de week voor Pasen op de stoep. Zijn moeder en hij hadden een dag gevast. Het uitgespaarde geld was bestemd voor het Lejofonds. Toon bracht een envelop met inhoud met twee briefjes van verschillende waarde. Een prachtig initiatief. Geweldig Toon!

 • De kinderen van de kinderkerk van de PG West Maas en waal zijn opnieuw actief geweest voor het Lejofonds . Opnieuw een donatie. Alle lof.. Heel hartelijk dank
 • Frank en Anita zijn ambassadeurs van een Hollandse geitenkaas,, de Goeie Geit. De Goeie Geit kaas is een initiatief van De Kaasfabriek, het Lejofonds en Frank & Anita. Het is een geitenkaas voor het goede doel. Zo wordt van elke kilo verkochte kaas minstens € 0,50 geschonken aan het Goat to Goat project van het Lejofonds.

  Frank’s farm organiseert diverse activiteiten met als doel een beleving te creëren bij de geiten en producten van Frank’s farm.

  De fooienpot van Frank’s farm komt volledig ten goede aan het Goat to Goat project. Zo heeft het Lejofonds een prachtige donatie mogen ontvangen, Zeer gewaardeerd. Hartelijk dank

 • Opnieuw ontvangen we van een bijzondere en ons dierbare stichting, Stichting Vrienden van La Rouche een heel bijzondere donatie. Zeer vereerd en geweldig bedankt.
 • Meneer of mevrouw W. Boersma komt met een prachtige donatie. We zouden graag met u in contact komen. Voor nu heel hartelijk dank.

In 2013 heeft het Lejofonds enkele fantastische donaties ontvangen van mensen die niet bekend zijn bij het Lejofonds of die anoniem wensen te blijven. We willen deze mensen vanaf deze plaats geweldig bedanken. Voor degenen die we niet hebben kunnen bereiken, plaatsen we hier onze certificaat van waardering!

 • Het Lejofonds gaat het jaar uit met een spetterende donatie van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer, oorspronkelijk Diaconie Protestantse Gemeente West- Maas en Waal. Schitterend!
 • Mw. T.A.P de Boer-Cordes uit Dronten sluit het jaar af meteen mooie donatie vergezeld van de wens “Werkzaam 2014”. Prachtig! Dank, dank!
 • Mw. Louise Annijas-Wentholt uit Pesse heeft dit jaar geen kerstkaarten per post verstuurd. Daarvoor in de plaats heft ze een prachtige donatie gedaan aan het Lejofonds met daarbij de vermelding (geen) kerstkaarten-aktie. Een gewledig gebaar. Hartelijk dank!
 • Aan het eind van 2013 bedanken we in het bijzonder dhr. Wouter Annijas, mw. Vanja Grashoff, dhr. J.A.de Bruin, mw.Wil Annyas en dhr.Ger Slangen voor hun maandelijkse donaties in 2013. Grote klasse!
 • Dhr. R. Huisman uit Harlingen, oud-collega en globetrotter, komt opnieuw met een prachtige donatie. Reinder bedankt!
 • Dhr. en mw. Waterval uit Heerlen steunen het Lejofonds ook in 2013 met een fijne donatie. Hartelijk dank!
 • Mw. F.J.M. van der Storm uit Rotterdam, bekend met het werkgebied van het Lejofonds heeft voor Gods Glory spelmateriaal gestuurd. Prachtig!
 • Gebr.Janssen bv uit Beugden doet een prachtige donatie om nieuwe activiteiten van het Lejofonds te ondersteunen. Daar zijn we heel blij mee. Heel hartelijk dank.
 • Mw. S. H. Poot uit Weesp, oud-Oegandavrijwilliger en geen onbekende in deze rubriek komt opnieuw met een mooie donatie. Hartelijk dank!
 • Mw. R.H. Versteeg spreekt opnieuw het vertrouwen uit in het Lejofonds d.m.v. een prachtige donatie. Dat voelt goed, dat doet goed.
 • Stichting Overvloed uit Krommenie ondersteunt het Lejofonds met een fikse donatie. Hulde! Zeer gewaardeerd.
 • Vermogenfonds Amaryllis doet een schenking om de waterpompinstallatie voor Gods Glory mogelijk te maken. Zie ook nieuwsbrief 25.
 • De heer Jan Schuil stuurt een kind naar school en verrijkt een familie met een solar lamp. Prachtig. Een goed voorbeeld doet navolgen?
 • Mw. Louise Annijas uit Pesse, geen onbekende in deze rubriek, houdt af en toe een kleine actie en daar plukt het Lejofonds de vruchten van. Ook nu weer. Heel hartelijk dank!
 • Basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop is al jaren zeer betrokken bij de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. Onlangs mochten Leo en Herma Annyas de opbrengst van enkele acties in ontvangst nemen. Grote klasse! Zie ook nieuwsbrief 25.
 • Dieuwke Diederiks, oud-leerling van de St. Jozefschool uit Wehe den Hoorn: “Als traktatie voor mijn verjaardag op mijn werk heb ik mijn collega’s op intranet gevraagd of ze geit lusten. Aangezien het antwoord ‘nee’ bleek, hebben we de traktatie besloten te doneren. Ik kon zodoende wat over het Lejofonds vertellen op ’t intranet. ‘Bedankt voor de geit’ hoorde ik menig collega afgelopen week zeggen”. Bedankt Dieuwke! Geweldig!
 • Basisgemeenschap Exodus uit Ede probeert maatschappelijke acties te ondersteunen op het gebied van vrede, gerechtigheid en een beter omgaan met de schepping. De basisgemeenschap ondersteunt het project PackH2O met een flinke donatie. Dat bemoedigt zeer. Hartelijk dank.
 • De donor die de bouw van een nieuwe school in Nkonkonjeru mogelijk maakte, heeft opnieuw een aanzienlijk bedrag gedoneerd. Zie nieuwsbrief 25. Daar zijn we even sprakeloos van.
 • Dhr. en mw. H.A.G Smit uit Middenmeer uiten hun waardering voor het Lejofonds met een prachtige donatie, niet voor de eerste keer. Zeer gewaardeerd. Hartelijk dank!
 • Mw. F.J.M van der Storm, bekend met het projectgebied van het Lejofonds, heeft opnieuw een donatie gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
 • Mw. V.R.Grashoff uit Groningen volgt het Lejofonds al geruime tijd en gaat nu over tot een maandelijkse donatie. Geweldig bedankt!
 • Kringloopwinkel De Groene Ezel uit Heemskerk ondersteunt het project Solar Cooking van het Lejofonds met een forse donatie. Schitterend!
 • De familie J.J.M. Gommans, zelf Oegandagangers en bezoekers van de projecten van het Lejofonds, maakt met prachtige donaties de aanschaf van een flink aantal geiten mogelijk. Ze hebben zelf ervaren hoe dankbaar de mensen in Oeganda daarvoor zijn.
 • De Bonifatiusparochie te Wehe den Hoorn heeft opnieuw de opbrengst van een collecte bestemd voor het Lejofonds. Een prachtige ondersteuning!
 • In het afgelopen jaar is in de kerk van Reigersdaal in Heerhugowaard elke week gespaard voor het project Goat to Goat van het Lejofonds. Daarbij is steeds gezegd dat het voor geitjes is en dat vaders en moeders met de geitjes (“beessies”) geld verdienen om hun kind naar school te laten gaan. Geweldig! Zie ook Nieuwsbrief 24
 • Adviesbureau De Verbinding uit De Koog (Texel) doet een flinke duit in het zakje om een waterput mogelijk te maken voor een school in Oeganda. Helder. Hartelijk dank!
 • Lionsclub Texel bedenkt het Lejofonds, niet voor de eerste keer, met een prachtige donatie. Alle waardering daarvoor.
 • Mevrouw M.M. Cordes uit Wageningen, geen onbekende in deze rubriek, heeft opnieuw een donatie gedaan o.v.v. “Voor geiten en WakaWaka’s”. Prachtig. Hartelijk dank!
 • Zoals in Nieuwsbrief 23 te lezen en te zien is, is de opbrengst van de actie van basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum (Gr.) binnen. Kanjers zijn het daar. Bedankt!
 • Dhr. en mevrouw Jager uit Roden hebben er een gewoonte van gemaakt begin mei een prachtige donatie te doen aan het Lejofonds. Zeer gewaardeerd!
 • Tijdens ons verblijf in Oeganda zijn ook verschillende donaties binnen gekomen. Dit betreft allereerst een bijzonder fraaie donatie van Stichting Kringloopwinkel “De Kring” uit Reeuwijk. Allen die hier aan meegewerkt hebben bijzonder veel dank!
 • Verder mochten we van de heer of mevrouw C.W. Middendorp een mooie donatie ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
 • Ook dit jaar heeft de Stichting Vrienden van Larouche het Lejofonds bedacht met een geweldige donatie. Daardoor is het Lejofonds in staat gehandicapte en kansarme kinderen naar school te sturen. Fantastisch! Grote dank!
 • In een reisverslag getiteld “Overdonderend nieuws uit Nederland” hebben we melding gemaakt van een zeer omvangrijke donatie van iemand die anoniem wenst te blijven. Door deze donatie kan de situatie van scholen waarmee het Lejofonds samen werkt enorm verbeterd worden. Veel kinderen in Oeganda profiteren hier van. Imponerend! Hulde, hulde!
 • Van mevrouw de Lugt uit De Cocksdorp komt met een mooie donatie om medische zorg mogelijk te maken voor iemand in Oeganda. Prachtig. Hartelijk dank.
 • Mw. Nan van der Storm, eerder ontmoet in Oeganda, eerder genoemd in deze rubriek, bekend met de activiteiten van het Lejofonds komt opnieuw met een zeer fraaie donatie. Alle waardering daarvoor!
 • Diede Martens en Natalie Kroef gaan als vrijwilligster werken voor het Lejofonds in Oeganda. Voor hun vertrek naar Oeganda hebben zij de geitenrojecten van het Lejofonds stevig gepromoot onder familie vrienden en kennissen. Daardoor maakten zij de aanschaf van een flink aantal geiten mogelijk voor het nieuwe project in Nkonkonjeru. Wat een geweldige inzet! Alle lof!
 • Vlak voor ons vertrek naar Oeganda kwam er opnieuw een prachtige donatie binnen van Douwe en Jannie Zwaga uit Joure, Lejofondsvolgers van het eerste uur. Geweldig! Heel hartelijk dank!
 • Joep en Louise Annyas uit Pesse hebben dit jaar geen kerstkaarten verstuurd. In plaats daarvan wordt het Lejofonds met een prachtige donatie bedacht.
 • Goed voorbeeld doet goed volgen zal dochter Sabien Wehkamp uit Alkmaar gedacht hebben. Ook zij verstuurt geen kerstkaarten maar wel een prachtige donatie naar het Lejofonds. Een pracht gebaar. Geweldig bedankt. Wie weet komen er volgend jaar meer volgers.
 • In nieuwsbrief 22 is te lezen dat de basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum(Gr.) een zeer geslaagde actie heeft gevoerd voor het Lejofonds. Grote klasse!
 • In dezelfde nieuwsbrief maken we een vorstelijke donatie bekend, niet voor de eerste keer van de Prot. Streekgemeente West Maas en Waal uit Beneden-Leeuwen. Vorstelijke dank aan allen die hiervoor gezorgd hebben!
 • Ook ontvingen we opnieuw prachtige donaties van dhr. en mevr. Waterval uit Heerlen en mw. T.A.P. de Boer-Cordes uit Dronten. Zeer gewaardeerd en hartelijk dank!
 • Dhr. J. Schuil, ook niet onbekend in deze rubriek, doet een donatie voor het project Solar Lighting. Een lichtend voorbeeld. Dank, dank.
 • Onverwachts en onbekend, maar daarom niet minder gewaardeerd komt er een mooie donatie binnen van de heer R. Verhagen. Hartelijk dank!
 • En aan het eind van 2012 willen we nogmaals hartelijk dank zeggen aan J.A. de Bruin, W.Annijas en W. Slangen voor de maandelijkse donaties. We voelen ons daardoor zeer gesteund en zijn een ieder daarvoor zeer dankbaar.
 • De Protestantse Gemeente West Maas en Waal verraste het Lejofonds opnieuw met een prachtige donatie. Een zeer aangename verrassing. Hartelijk dank!
 • Dhr. en mw. Douwe en Jannie Zwaga uit Joure, fervente Lejofondsvolgers, niet onbekend in deze rubriek, hebben opnieuw een prachtige donatie gedaan. Petje af!
 • In nieuwsbrief 20 melden we dat de tuinen in Maria Hoop deze zomer er extra fleurig bijstaan door een geweldige actie van basisschool De Bolleberg, een actie die een schitterende donatie opleverde voor de activiteiten van het Lejofonds in Oeganda. Groep 7/8 deed daar nog een paar scheppen bovenop. Wat een prestatie! Geweldig bedankt.
 • De Lionsclub Texel heeft dit jaar een tiental organisaties, waaronder het Lejofonds bedacht met een forse donatie, waar we erg blij mee zijn. Hartelijk dank!
 • De St. Bonifatiusparochie te Wehe den Hoorn heeft de collecte van een speciale viering op Palmzondag, bestemd voor de activiteiten van het Lejofonds. Voor Leo en Herma Annyas, als oud-parochianen heel speciaal. Heel veel dank!
 • Dhr. en mevrouw Anno en Willie Bloem, ook geen onbekenden in deze rubriek, hebben opnieuw een donatie overgemaakt. Prachtig. Hartelijk dank. Schoonvader dhr. H. Smit bleef niet achter en heeft voor de tweede keer een donatie gedaan om de aanschaf van een geit mogelijk te maken. We waarderen dit zeer!
 • Dhr. en mw. Jager uit Roden, niet voor het eerst genoemd in deze rubriek, hebben weer een forse donatie gedaan. Geweldig bedankt.
 • Heel veel waardering gaat uit naar de Jozefschool op Texel die opnieuw de opbrengst voor de vastenactie bestemd heeft voor activiteiten van het Lejofonds.
 • Kringloopwinkel De Wisselbeker uit Nootdorp, de kringloopwinkel met de geweldige doelstellingen, heeft het Lejofonds verrast met een werkelijk schitterende donatie. Hulde!
 • Mw. Marga Cordes uit Wageningen heeft weer een geweldige donatie gedaan onder de titel “ Nazorg introductie Cookit”. We zijn erg blij met die betrokkenheid.
 • De Kaasfabriek heeft geitenkaas de “Goeie Geit” op de markt gebracht waarvan, zoals bekend, vijftig eurocent per verkochte kilo beschikbaar wordt gesteld voor het project “Goat to Goat”. In nieuwsbrief 18 is vermeld dat de eerste bijdrage van De Kaasfabriek is overhandigd. Fantastisch. Het Lejofonds is geweldig bij met dit initiatief. Hartelijk dank!
 • De familie de Lugt uit De Cocksdorp heeft geld overgemaakt om een behandeling voor iemand in het ziekenhuis mogelijk te maken.Heel hartelijk dank!
 • De familie Walters heeft een mooie eenmalige gift overgemaakt. Alle waardering daarvoor.
 • Van mw. Inge Stevenson van De Verbinding – hoe symbolisch is de naam – mochten we een prachtige donatie ontvangen. Geweldig bedankt!
 • In reisverslag tien maken we melding van een fantastische donatie van de Stichting Vrienden van La Rouche. Voor de derde keer op rij ontvangen we een donatie van maar liefst duizend euro om kansarme kinderen in Oeganda te helpen. Daar blijkt een geweldig vertrouwen uit. We zullen er alles aan doen om dit vertrouwen waar te maken. We hebben onze grote dank aan de stichting overgebracht.
 • Basisgemeenschap Exodus uit Ede ondersteunt o.a. maatschappelijke acties op het gebied van vrede, gerechtigheid en een beter omgaan met de schepping. Van deze basisgemeenschap ontvingen wij een prachtige donatie. Alle waardering daarvoor en hartelijk dank!
 • In reisverslag 8 melden we de opbrengst van een zeer speciale actie van De Kaaswinkel Boxmeer. Een geweldig initiatief, een geweldige opbrengst. Geweldig bedankt!
 • We hebben het Oudejaar met vuurwerk uitgeluid. Prachtige donaties van mevrouw Nan van der Storm en mevrouw Tecla de Boer-Cordes leidden het vuurwerk in. De Protestantse gemeente Maas en Waal uit Boven-Leeuwen, geen onbekende in de rubriek “Dank”, knalde er daarna flink op los en maakte er met een spetterende donatie een geweldig vuurwerk van.
 • Mevrouw Marga Cordes uit Wageningen, zeer betrokken bij de acitiviteiten van het Lejofonds in Oeganda heeft een Cookit meegegeven. Het is het goedkoopste toestel voor koken met zonne-energie. Een voorbeeld om na te volgen voor mensen in Oeganda. Zo vlak voor Kerst doet zij daar nog een flinke donatie bovenop. Geweldig die steun!
 • Een anonieme gever die via het Lejofonds het mogelijk maakt een jonge Oegandees te laten studeren aan de universiteit schenkt nu de student een laptop. Prachtig!
 • De heer of mevrouw W.T.L.J. Bouman willen we bedanken voor een mooie donatie.
 • Opnieuw verrassen dhr. en mw. Waterval uit Heerlen ons met fijne donatie. hartelijk dank!
 • Dhr. Rein Huisman, wereldreiziger, maar ook volger van het Lejofonds heeft een mooie donatie gedaan waarvoor veel dank!
 • Sinterklaas, zo merken we elk jaar, vergeet ook het Lejofonds niet. Zo was er , eveneens als vorig jaar, een prachtige donatie van mw. Carla Koehler uit Groningen. Alle waardering daarvoor.
 • Dhr. en mw. Schuil uit Diever, ook geen onbekenden in deze rubriek, kwamen met een gift o.v.v. Sintgeit. Die loopt dus straks in Oeganda rond. Hartelijk dank.
 • In reisverslag 3 hebben we melding gemaakt van het schitterende initiatief van de heer Geert Wentink uit Eerbeek. Met medewerking van anderen weet hij in de rol van Sinterklaas geld bijeen te brengen voor goede doelen waar kinderen een prominente plaats innemen. Dit jaar heeft deze Sinterklaas met verve zijn rol gespeeld voor het Lejofonds gezien de prachtige donatie. Hulde daarvoor!In nieuwsbrief 17 kunnen we opnieuw een aantal mensen bedanken voor prachtige initiatieven en dito donaties.

 • De familie Amsing komt via een familiedag tot een gezamenlijke donatie waar je u tegen zegt. Hartelijk dank.
 • Groep 7/8 van basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop komt met een verrassende envelop met inhoud. Een geweldige prestatie. Een grote pluim voor deze groep, meester Gerard voorop!
 • De Protestantse Gemeente Maas en Waal uit Boven-Leeuwen deed nog eens een geweldig duit in het zakje. Grote klasse! We zijn werkelijk onder de indruk van de support die wij steed weer van hen krijgen.
 • Dhr. en mw. Slangen, vaste donateurs, schenken een camera voor het project. Waar zij niet al oog voor hebben. Een groots standpunt.

In nieuwsbrief 15 bedanken we een aantal mensen.

 • Het betreft de Fotofabriek.nl voor het beschikbaar stellen van een aantal fotoboekjes.
 • Ook de vormgever van de website is veel dank verschuldigd voor het gratis bijstellen van de website.
 • Dank gaat ook uit naar uitgeverij Averbode voor het schenken van een aantal educatieve tijdschriften.
 • Grote waardering gaat uit naar mw.Louise Annyas en mw. Olga Visser, vaste gasten in deze rubriek, voor het beschikbaar stellen van handvaardigheidsmaterialen.
 • Grote waardering gaat uit naar mw.Louise Annyas en mw. Olga Visser en mw. Annemarie van Apeldoorn, vaste gasten in deze rubriek, voor het beschikbaar stellen van handvaardigheidsmaterialen.
 • In nieuwsbrief 14 doen wij verslag van schitterende initiatieven van mevrouw Hanneke Oosterveld en mevrouw Anke Schaafsma en de heren Guus Verbeek en Henk Dutmer, allen uit Groningen, wat geleid heeft tot forse donaties voor het Lejofonds. Prachtig! Zeer gewaardeerd!
 • Indezelfde nieuwsbrief doen we verslag van een actie van de Sint Jozefschool te Wehe den Hoorn (Gr). Met een dijk van een opbrengst! Groots!
 • Ook in nieuwsbrief 14 is te lezen hoe de Protestantse gemeente Maas en Waal het Lejofonds steunt met diverse acties. Hartverwarmend!

 • In nieuwsbrief 13 kondigen we een actie aan die de Jozefschool op Texel voor het Lejofonds gevoerd heeft. Een jaarlijkse actie. Ook dit keer zijn we erg blij met de prachtige opbrengst. Hulde!
 • Mevrouw Nan van der Storm uit Rotterdam, medewerkster van de organisatie PUM, ontmoet tijdens ons laatste verblijf in Oeganda, bekend met onze activiteiten ter plaatse, heeft een prachtige donatie gedaan. Recht uit het hart! Alle waardering daarvoor!
 • De heer en mevrouw Jan en Ria Schuil, eerder vermeld in deze rubriek, stellen opnieuw een laptop beschikbaar voor Oeganda. Grote klasse!
 • Mevrouw Marjan Nijenbanning uit Aalden heeft een prachtig pakket merkkleding voor de kinderen in Oeganda beschikbaar gesteld. Een prachtig initiatief.
 • De familie van Wijk op Texel heeft op Koninginnedag, in familieverband, verschillende activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan het Lejofonds. Voor ons een koninklijke familie!
 • De heer B.F.M.Buschers, verder gegevens zijn niet bekend, heeft ook een donatie gedaan aan het Lejofonds waarvoor hartelijk dank.
 • N.a.v. de doop van Ian, zoon van Eline en Dave uit Groenlo, dochter en schoonzoon van oud-collega mw. Thea Kerstholt uit Wehe den Hoorn hebben wij via laatstgenoemde een prachtige en voor ons feestelijke donatie ontvangen.
  Klasse!
 • De 95-jarige mw. Scholtens uit Kloosterburen volgt het Lejofonds nog op de voet en heeft haar waardering uitgedrukt in een mooie donatie. Daar hebben wij weer veel waardering voor.
 • Dhr. en mw. Gerrit en Truus de Boer uit Franeker betalen de kosten voor de operatie van Ramazan waarmee zij het vierde gehandicapte kind uit Oeganda financieel adopteren. We hebben persoonlijk kennis gemaakt met deze betrokken mensen en weten dat zij zeer begaan zijn met het wel en wee van “hun kinderen” vanuit een levensvisie waar je stil van wordt. Groots!
 • Opnieuw heeft dhr. Anno Bloem uit Zuidlaren voor zijn werk een lezing gegeven. En dat betekent opnieuw een donatie voor het Lejofonds. Anno, geweldig!
 • Juul Annyas uit Eysden neemt de kosten op zich voor de aanschaf van een varken. Dit is een aanvulling op eerdere donaties. Binnen het project lopen nu de varkens Knir, Knar en Knor rond. Juul, heel erg bedankt voor al dat geronk!
 • Dhr. Anno Bloem uit Zuidlaren, “vaste klant” van deze rubriek , heeft weer een bedrag overgemaakt voor de aanschaf van een geit. Hulde!
 • De diakonie van de Protestantse gemeente West Maas en Waal is zeer actief voor het Lejofonds. Zo hebben zij een kalender uitgegeven waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor het project “Goat to Goat”. De gemeente is al eerder genoemd in deze rubriek. En ook nu kunnen we opnieuw melding maken van een prachtige donatie. Geweldig! Geweldige mensen.


De Vier Windstreken is kinderboekenuitgeverij van de mooiste prentenboeken uit alle windstreken. De uitgeverij  zorgt voor grenzeloos leesplezier. Dit wordt nog een onderstreept door het beschikbaar stellen van een prachtig pakket boeken en spellen voor de scholen uit ons project. Grenzeloos onze waardering.

 • Dieuwke Diederiks, oud-leerling (St. Jozefschool Wehe den Hoorn) is via Hyves met het Lejofonds in contact gekomen en heeft geld gedoneerd voor de aanschaf van een geit. Op Hyves schrijft Dieuwke:“Ik heb zojuist een geit gekocht. Voor wie denkt: Nah, eigenwijze beesten… of nah, elke dag voeren… de verzorging is volledig uitbesteed. Zie www.lejofonds.nl”
  Dieuwke, hartelijk dank! Goed voorbeeld doet goed volgen!
 • Van de Stichting Vrienden van La Rouche hebben we opnieuw een vorstelijke donatie ontvangen. Geweldig bedankt. Zie ook Nieuwsbrief 12.
 • De heer Anno Bloem, uit Zuidlaren, eerder genoemd in deze rubriek, heeft opnieuw gezorgd voor een mooie donatie. Alle waardering daarvoor!
 • Opnieuw is een schitterende donatie binnengekomen om iemand in de gelegenheid te stellen aan een universiteit in Oeganda te studeren. De gulle gever wenst anoniem te blijven. De dank is niet minder groot.
 • Het team van de Jozefschool te Den Burg heeft zonder verdere omhaal een schitterende donatie gedaan. Dat geeft een warm gevoel.
 • Dhr. en mw. Faessen uit Maria Hoop hebben de primeur gehad van de nieuwe film over Oeganda. Het resulteerde meteen in een onverwachtse donatie. Oprecht bedankt!
 • De heer A.C. Wittingen uit Weesp heeft een donatie gedaan voor de aanschaf van een Zuid-Afrikaanse geit. Prachtig!
 • De heer Ben van de Wal uit Schijndel heeft namens de Vrienden van Uden opnieuw gezorgd voor een vorstelijke donatie. Dit keer voor het realiseren van de toiletten van primary school Gods Glory in Seeta Nazigo. We hebben de headmaster hier telefonisch van op de hoogte gesteld. Kippenvel! Schijndel en Uden, geweldig en geweldig bedankt!
 • Een kerstkaartenactie van mw.Louise Annyas-Wentholt uit Alkmaar betekende een gulle gift voor het Lejofonds. Hartelijk dank!
 • Dhr. en mw. Jan en Ria Schuil uit Diever hebben geld overgemaakt om een “kerstgeit” aan te schaffen voor het project “Goat to Goat”.
 • Ook dhr. en mw. Anno en Willie Bloem uit Zuidlaren doneren een geit aan het project.
 • Mw. Marga Cordes uit Wageningen uit haar betrokkenheid bij het Lejofonds door het geven van zeer bruikbare adviezen. Daar komt nu een flinke donatie bij. Kleinschalige projecten hebben de voorkeur.
 • De protestantse gemeente te West Maas en Waal heeft de kerstcollecte bestemd voor het project “Goat to Goat’ van het Lejofonds en dat betekent een prachtige donatie.
 • Mw. Carla Koehler uit Groningen heeft behalve de rol van Sinterklaas nu ook die van de Kerstman op zich genomen voor Oeganda.
 • Mw. Sabien Annyas uit Alkmaar, flinke stemmenverzamelaarster voor het Lejofonds in de strijd om een donatie van Enigma, doet daar een donatie bovenop.
 • Mw. Inge Stevenson uit De Koog heeft voor haar Healingpraktijk & Adviesbureau De Verbinding een prachtige donatie gedaan.
 • Van maatschap Huisman-Cordes uit Vaassen mochten we opnieuw een mooie donatie ontvangen.
 • Ook dhr. en mevr. Waterval uit Heerlen geven opnieuw steun en spreken hun waardering uit d.m.v. een flinke donatie.
 • Dhr. en mw. Huub en Tecla Smit vieren enkele jubilea en laten het Leofonds meedelen in de feestvreugde door een forse donatie.
 • Dhr. Ben van de Wal uit Schijndel, ontmoet in Oeganda als adviseur voor het hotelwezen, bekend geraakt met het werk van het Lejofonds ter plaatse en de financiële problematiek van onze counterpart, heeft vrienden in Nederland ingeschakeld, wat heeft geleid tot een ongelooflijke mooie donatie.
 • Mw. R.Versteeg uit Wamel voelt zich zeer betrokken bij het werk van het Lejofonds en heeft dit uitgedrukt in een bijzonder mooie donatie.
 • Joep en Louise Annyas uit Pesse, mevrouw Carla Koehler uit Groningen en mevrouw Annemieke Witteveen uit Spijkenisse hebben in de Sinterklaastijd prachtige donaties gedaan waardoor het mogelijk wordt een begin te maken met de bouw van w.c.’s voor de school Gods Glory in Seetah Nasigo. Een dreigende sluiting wordt zo voorkomen. Schitterend. Heel hartelijk dank.
 • Mw. Ida van der Hof uit Maria Hoop heeft opnieuw “de Hofbewoners” benaderd, nu om een gehandicapt kind in Oeganda naar school te sturen. Dit heeft geleid tot een prachtige donatie. Een geweldig initiatief. Alle waardering voor Ida en hartelijk dank aan allen.
 • Dhr. H.Smid en mevr. Van Oers hebben beiden geld overgemaakt om een geit aan te schaffen. Geweldig. Daar zullen we zorg voor dragen. Veel dank!
 • Dhr. Th. Faessen uit Maria Hoop heeft gereedschap beschikbaar gesteld voor onze counterpart in Oeganda. Heel hartelijk dank daarvoor.
 • Vlak voor het afsluiten van nieuwsbrief 10 kwam nog een mooie donatie binnen van de heer Herman Hegge uit Enkhuizen. Hartelijk dank!
 • Dhr. Paul en Philip Verstraelen uit Eijsden hebben beiden geld gedoneerd voor een geit. Daarbij hebben ze ook namen opgegeven. De wens is om de ene geit “Coca” te noemen en de andere geit “Cola”. Heerlijk die Coca Cola, heel hartelijk dank!
 • Dhr Piet van de Borg uit Posterholt heeft het Lejofonds een ruime sortering school- en spelmateriaal voor kinderen in Oeganda aangeboden en neemt de transportkosten daarvan voor zijn rekening. Een onbetaalbaar initiatief. Alle waardering en dank daarvoor!
 • Opitec, toonaangevend leverancier voor het onderwijs sponsort het Lejofonds opnieuw met het beschikbaar stellen van handvaardigheidsmaterialen. Grote klasse! Hartelijk dank!
 • Dhr en mevrouw Jan en Ria Schuil uit Diever hebben een laptop beschikbaar gesteld voor het project in Oeganda. Een magnifiek aanbod, in grote dank aanvaard.
 • Dhr. Lejo Petersen van theater Lejo heeft voor de dove kinderen van de Bishop Westschool een d.v.d.beschikbaar gesteld met daarop een aantal van zijn voorstellingen. Prachtig, daar zullen de kinderen in Oeganda van genieten.
 • Mw. Olga Visser, mw. Annemarie van Apeldoorn en mw. Karin Elemans hebben eveneens als de vorige keer handvaardigheidsmaterialen opgestuurd. Ook mw. Clementine van Polvliet deed dit keer daarin enorm van zich spreken. Heel fijn. Hartelijk dank!
 • Mirte Kager uit Den Burg , oud-leerling van de Jozefschool op Texel bracht een bezoek aan Oeganda, nam contact op om drie geiten aan te bieden aan nieuwe gezinnen. Mirte, grandioos. Bedankt!
 • Dhr. Anno Bloem uit Zuidlaren, oud leerling van de Sint Jozefschool te Wehe den Hoorn, is momenteel regionaal wachtcommandant op de Meldkamer Drenthe te Assen. In die hoedanigheid verzorgt hij lezingen voor bedrijven en verenigingen. Geldelijke beloningen daarvoor maakt hij over naar het Lejofonds. Een geweldig initiatief. Enorm bedankt!
 • Dhr. Douwe Zwaga uit Joure, hartstochtelijk supporter van een ontwikkelingsproject van zijn dochter in Haïti,komt opnieuw met een forse gift voor het Lejofonds met de vermelding: “Succes met het goede werk!”
  Douwe, grote klasse! Geweldig bedankt!


Op 23 juli, de voorlaatste schooldag van het schooljaar kwam groep 7/8 van meester Gerard van Oorschot van basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop met een geweldige verrassing voor het Lejofonds. In het afgelopen schooljaar hebben zij via diverse akties geld ingezameld voor hun schoolkamp en voor het Lejofonds. “De ouders en andere bewoners van Maria Hoop hebben zich van hun goed kant laten zien zodat we een rijkelijk gevulde beurs kregen”, zo liet meester Gerard weten.
Groep 8 heeft er een geweldig kamp van gehad en voor het werk in Oeganda is een schitterend saldo ter beschikking gekomen. Fantastisch! We hebben groep 7/8 bezocht om de leerlingen dat te laten weten, hen te bedanken en op de foto te zetten. Die gaat mee als we in oktober weer naar Oeganda gaan.

 • Ellis de Boer en Arjan van Lochem hebben t.g.v. de geboorte van hun zoon een kraamfeest gegeven en geld voor het Lejofonds gevraagd i.p.v. cadeautjes. Opbrengst 215 euro voor het Lejofonds. Een origineel en welkom initiatief met een geweldige opbrengst. Hartverwarmend! Hartelijk dank!
 • Dhr. En mevrouw Arend en Kieke Jager uit Roden hebben een forse jaarlijkse gift gedaan. Geweldig en geweldig bedankt!
 • Van Wouter Annyas uit Amsterdam en mevrouw Slangen uit Eijsden ontvangt het Lejofonds maandelijks een gift. Zeer gewaardeerd, zeer veel dank!
 • Op de reünie van de Jozefschool te Texel betaalde mevr. Anja Bakker spontaan de kosten voor aanschaf van een geit en tien kippen. Heel hartelijk dank!
 • Via de donatiemodule van de Stichting GeefGratis kwam een prachtige gift binnen. De donateur heeft aangegeven anoniem te willen blijven. Ook deze donateur bedanken we zeer.
 • Mw. Olga Visser betaalt met enkele familieleden de kosten om een paar kinderen die niet naar school gaan omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, onderwijs te laten volgen op de Good Samaritan Integrated Primary School in Nasuuti. Een geweldig initiatief! Alle waardering en dank daarvoor.
 • In weblog 14 verhalen we over de aktie van de St. Ludgerusschool in Workum. We maken melding van de opbrengst van de vastenactie van de Jozefschool op Texel. En ten slotte een verrassende aktie van de St. Bonifatiusparochie te Wehe den Hoorn met een prachtig slot. We willen iedereen heel hartelijk bedanken die betrokken is geweest bij deze akties en die meegewerkt heeft aan de schitterende resultaten.
 • Thea en Henk Kerstholt uit Wehe den Hoorn hebben een speciaal gevoel bij het Lejofonds en zij hebben dit uitgedrukt in een prachtige gift. Geweldig! Het gevoel is wederzijds.
 • Weblog 12 geeft slechts een kleine indruk van de fantastische actiedriedaagse die de Groene School te Winsum, leraren en leerlingen, hebben gehouden voor het Lejofonds onder het motto “Vooruit met de geit”. Indrukwekkend. Een hoogtepunt voor de Groene School, een hoogtepunt voor het Lejofonds, met als grote winnaar de bevolking van Oeganda. Namens hen geweldig veel dank aan directie, team en leerlingen van de Groene School.
 • Annette en Jo Custers uit Banholt zien het kippenproject helemaal zitten gezien hun prachtige donatie onder vermelding van “Vooruit met die kippen!” Hartelijk dank daarvoor!
 • Ida van der Hoff heeft haar enthousiasme voor het project van het Lejofonds overgebracht op andere Hofjebewoners uit Maria Hoop wat geleid heeft tot een prachtige gezamenlijke gift. Ida hartelijk dank voor je initiatief. Hartelijk dank aan jou en de Hofjebewoners voor jullie donatie.
 • Vanuit Texel is een prachtige gift binnengekomen van mw. Mariken van der Laan.Als vanouds gezegd Mariken: Hulde!
 • Mw. Ellis de Boer uit Aalten heeft een geweldige gift overgemaakt waardoor het mogelijk wordt opnieuw een doof kind onderwijs te laten volgen. Bijzonder veel dank!
 • De familie Nolden uit Coevorden, vaste donateurs, ondersteunen het Lejofonds opnieuw met een mooie donatie. Alle waardering!
 • Hartelijk dank aan Elly en Hein Verbruggen voor een gulle gift.
 • Speciale dank gaat uit naar mw. Truus de Boer uit Franeker. Zij heeft eerder de kosten op zich genomen om een doof kind onderwijs te laten volgen op een dovenschool. Opnieuw gaan op haar kosten twee andere dove kinderen naar school. Werkelijk fantastisch.
 • De stichting Vrienden van La Rouche heeft het Lejofonds een fantastische donatie gedaan.
  Groots. Hartelijk dank.
 • Het bestuur van de parochie St. Bonifatius te Wehe den Hoorn heeft besloten de kerstcollecte 2009 ten goede te laten komen van het project van het Lejofonds. Fantastisch!
  Leo en Herma kennen nog veel mensen uit de parochie en waarderen hun steun zeer.
 • Daarnaast mochten we van pastor Wellen van de St. Bonifatiusparochie zelf ook een bijzonder royale gift ontvangen. Heel hartelijk dank. Toen pastor Wellen voor het eerst over het project van het Lejofonds hoorde, gaf hij aan zelf ook enthousiast te worden. “Waarom altijd de dingen ver zoeken als je dichterbij ook iets kunt betekenen”, was zijn reactie.
 • Mw. Gera Roelofs-Janssen uit Huisssen, oud-parochiaan van de Bonifatiusparochie en oud-leerling van de St. Jozefschool in Wehe den Hoorn heeft het project ook bedacht met een prachtige gift.
 • Groep 7/8 van basisschool de Bolleberg heeft eerder actie gevoerd voor het Lejofonds en heeft nu op een kerstmarkt kerststukjes verkocht. Zij gaan Leo en Herma weer volgen in Oeganda. Hulde!
 • De familie Joep en Louise Annyas uit Pesse hebben dit jaar geen kerstkaarten verstuurd maar hun wensen via het internet overgebracht.
  Het uitgespaarde geld ging naar goede doelen w.o. het Lejofonds.
  Wie volgt volgend jaar is hun vraag. Hartelijk dank!
 • De familie Zwaga uit Joure en de familie de Lugt uit De Cocksdorp, fans en donateurs van het eerste uur komen opnieuw met royale giften om geiten aan te schaffen die vernoemd worden.
 • Mw. Jolanda Strengholt uit Gendringen en dhr. en mevr. Schuil uit Diever hebben ook een mooie gift overgemaakt om een geit aan te schaffen.
  Mevrouw Marga Cordes uit Wageningen heeft een prachtige gift gedaan onder de vermelding “ ook voor niet aaibare uitgaven”.
  Allen heel hartelijk dank!
 • De familie Slangen uit Maastricht hebben, zonder kennis te hebben van de laatste voortgangsrapportage, een prachtige digitale camera ter beschikking gesteld. Wel weet hebbende van het feit dat Leo en Herma dit keer extra bagage mee kunnen nemen naar Oeganda is veel nieuwe kinderkleding meegegeven. Grote klasse! Hartelijk dank!
 • Herma heeft op internet een oproep gedaan voor hobbymaterialen. En niet tevergeefs. Dertien mensen reageerden en stuurden materialen op, vaak vergezeld van mooie woorden en goede wensen. Hartelijk dank aan mw. Maya van Oers, mw. Olga Visser, mw. Marloes de Haan, mw. Susanne Quakkelaar, mw.Plantinga, mw. Ineke van Meteren, mw. Karin Elemans, mw. Myriam Voorter, mw. Greet Storm, mw Annemarie Apeldoorn, mw. Dietie Kikkert, mw. Marjolein Helder, mw. Evelien Voortman.
 • Hartelijk aan de uitgever van Frontier Magazine, de heer Herman Hegge uit Amsterdam voor het beschikbaar stellen van advertentieruimte aan het Lejofonds.
 • De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse heeft een werkelijk vorstelijke kerstdonatie aan het Lejofonds gedaan. We zijn er erg verguld mee. Hartelijk dank.
 • Zeilmakerij Key-Doek uit Echt sponsort een zeildoel van 2.30 x2.30 meter met daarop het logo van het project ‘Goat to Goat”.
 • Opitec, toonaangevend leverancier voor het onderwijs sponsort het Lejofonds voor 175 euro aan materialen.
 • Mw. Suzanne Poot, vorig jaar als vrijwilliger werkzaam In Oeganda, heeft een prachtige gift gedaan, waarvan zij uit ervaring weet hoeveel goeds daarmee gedaan kan worden in Oeganda.
 • Mw. Louk Weyers, pulp-art-artist, heeft schalen beschikbaar gesteld voor het Lejofonds, zoals gemeld in het hoofdstuk “Kerstmarkt”.
 • Mevrouw Annemieke Witteveen, een bevlogen lerares uit Spijkenisse heeft niet alleen haar klas betrokken bij het Lejofonds, maar ook een prachtige gift gedaan.
 • Op 11 november het feest van St.Maarten, het feest van delen, kwam er opnieuw een gulle gift binnen van mw. Carla Koehler uit Groningen
 • Dhr. en mw.Slangen uit Maastricht steunen het Lejofonds op vele manieren en hebben nu besloten periodiek een royale gift over te maken. Fantastisch!
 • Voor de aanschaf van geiten (alle kleinkinderen worden benoemd) is een mooie gift binnengekomen van de familie Annyas te Pesse (Drente).
 • Dhr. Wouter Annyas te Amsterdam uit zijn enthousiasme over het project in een maandelijkse gift.
 • De familie Brands te Heerlen heeft een fietsendrager beschikbaar gesteld voor het vervoer van de “Mambapointfietsen”.
 • De firma Heutink heeft handvaardigheidsmateriaal toegestuurd voor te geven lessen in 2010.
 • Egypt Air heeft ons laten weten dat we op onze vlucht naar Oeganda in januari 40 kg extra bagage mogen meenemen
 • Mw. Carla Koehler uit Groningen heeft haar enthousiasme over het project mede uitgedrukt in een mooie gift
 • Dhr. Douwe Zwaga te Joure, “supporter van het eerste uur” heeft opnieuw d.m.v. een prachtige gift zijn steun betuigd.
 • Dhr. en mw. Jager uit Roden (Dr.) hebben royaal uitgepakt met een gift.
 • Mw. Truus de Boer uit Franeker heeft te kennen gegeven de kosten voor het plaatsen van een doof kind op een internaat en school voor dove kinderen op zich te willen nemen en heeft daarvoor geld overgemaakt naar het Lejofonds.

Inmiddels zijn er opnieuw gelden binnengekomen. Het betreft een donatie van maatschap Huisman-Cordes uit Vaassen. Een prachtige feelgoodgift! Verder is er geld binnengekomen van een anonieme donor.
Indrukwekkend! Alle gulle gevers hartelijk dank.

Wij zullen er nauwlettend op toezien dat alle giften goed besteed worden en daar de gevers over berichten.