07. Together we we’ll build a brighter future!

Tijdens ons verblijf in Oeganda houden we ons bezig met een aantal activiteiten;

– Allereerst hebben we het geitenproject dat we samen met een plaatselijke stichting uitvoeren met als doel zoveel kinderen, m.n. weeskinderen en gehandicapte kinderen naar school te sturen.

– Daarnaast is een project met varkens gestart omdat de ouders van gehandicapte kinderen niet genoeg geld kunnen verdienen met een geit om de hoge internaatskosten te betalen.

– Verder is een tuinbouwproject in uitvoering om onze counterpart, die ook een school onder zijn beheer heeft, extra inkomsten en voeding te verschaffen voor de schoolkinderen.

– Binnenkort starten we met een “homegarden”project. Doel daarvan is dat elke familie binnen het project ”Goat to Goat” een moestuin aanlegt en onderhoudt.

– Onze counterpart wil uitgroeien tot een “demonstrationfarm” en een kenniscentrum voor de regio om veel mensen in de omgeving sterker te maken en te helpen in hun strijd tegen honger en armoede. Wij steunen hen hierin. Dit doen we o.a. door de aanpassing van de omgeving en de gebouwen.

– In samenwerking met een districtsarts voor de lepra geven we directe hulp aan meer dan driehonderd leprapatiënten

– Regelmatig bezoeken we de dove kinderen die m.b.v. het Lejofonds nu onderwijs volgen op de dovenafdeling van de Bishop Westschool. Tijdens ons vorig verblijf hebben we voor hen een vrijetijdsprogramma opgezet.

– Afkomst verloochent niet. We geven aan een drietal scholen, waaronder de dovenafdeling van de Bishop Westschool handvaardigheidslessen en ondersteunen leerkrachten in de uitbouw daarvan.

Change a life. Geef een geit. Zo luidt de openingszin van de website van het Lejofonds. Duidelijk is dat de activiteiten inmiddels behoorlijk verbreed zijn.

De afgelopen twee dagen hebben we doorgebracht met onze dove vriendjes van de Bishop Westschool. We hebben ze een aantal ballen van de Samhoud foundation gebracht. Deze stichting heeft als motto “Together we’ll build a brighter future.”

De stichting heeft onlangs gratis blauwe ballen beschikbaar gesteld met als reden: “We zijn aan de bal, de blauwe bal, de bal van de verbinding. Samen kunnen we een betere toekomst bouwen. Inspireer en verbind je met elkaar”.

Onze dove vriendjes hebben geen weet van dit motto met bijbehorend reden van deze stichting, maar klaarblijkelijk zijn deze ballen voor hen toverballen. Kijkend naar de wijze waarop zij samen plezier beleven aan het spelen met deze ballen zou je haast veronderstellen dat genoemd motto en reden door hen zelf geschreven is.

Vandaag pakt de Bishop Westschool uit met een feestelijk programma t.g.v. de viering van de Internationale Dag van Kinderen met een Handicap. Aanvangstijd 10 uur ’s morgens. Zegt het programma. De Oegandezen weten wel beter. Zij kennen de Oegandese tijd. Je komt gewoon een paar uur later. Dan ben je nog op tijd.

De burgemeester, de pastoor, de inspecteur van onderwijs ze zijn er allemaal. En dat betekent veel speeches. De televisie is ook uitgerukt. Wanneer wij officieel welkom geheten worden met een toelichting op onze activiteiten, krijgen we veel applaus en weet de cameraman niet hoe snel hoe ons close-up in beeld moet brengen. De kinderen en met name de dove kinderen verzorgen vele optredens en dansen. Ongekend talent ontdekken we.

We blijven lang, maar niet lang genoeg om het vijf uur durende programma af te zien. Dat is toch wel afzien. En we willen ook nog naar de Good Samaritanschool om te zien hoe ver de bouw gevorderd is. En dat is ver.


[nggallery id=26]

Geef een reaktie