Welkom

Het Lejofonds wil de armste mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. De positie van kwetsbare kinderen en het bieden van kansen aan hen krijgen daarin bijzondere aandacht. Door het mogelijk maken van onderwijs voor deze kansarme kinderen wil het Lejofonds hen een hoopvolle toekomst bieden.

Het Lejofonds is sinds 2009 actief in het Mukono district in Oeganda. Dit is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van stromend water en elektriciteit. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

Onder het motto “Change a life. Geef een geit” is het Lejofonds in 2009 gestart met een geitenproject. Inmiddels realiseert het Lejofonds vier geitenprojecten.

Voor de leden van de geitenprojecten zijn projecten als Solar Cooking en Solar Lighting opgezet. In de rubriek “Projecten” leest u meer daarover.

Binnen de projecten werkt het Lejofonds samen met de Gods Glory nursery and primary school en de Kisimbizi primary school. De scholen hebben gebrek aan van alles. Het Lejofonds ondersteunt de scholen zo goed als mogelijk. Meer informatie daarover vindt u in de rubriek “Activiteiten”.

Het Lejofonds blijft voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te komen tot structurele verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in het projectgebied. In de rubriek “Activiteiten” geven we een aantal voorbeelden.

Jaarlijks verblijven Leo en Herma Annyas een paar maanden voor het Lejofonds in Oeganda. Onder het kopje Nieuwsbrieven worden de ontwikkelingen betreffende het Lejofonds weergegeven.

In de rubriek Doneren een aantal mogelijkheden. Ook scholen die actie willen voeren, kunnen daar voor meer informatie terecht.

Voor korte berichten, vaak voorzien van foto’s, kunt u terecht op de Facebookpagina van het Lejofonds.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van het Lejofonds.Het jaarverslag van 2015 is hier te vinden, alsmede het beleidsplan 2016.